zondag 31 augustus 2014

900mm op 3 uur tijd...broodje aap...

Volgens deredactie.be zou er in het zuiden van Zweden maar liefst 90 cm regen gevallen zijn in 3 uur tijd. Nu is 90 cm gelijk aan 900 mm , en daar zou dus op 3 uur tijd zoveel regen gevallen zijn als bij ons op een klein jaar tijd? Uiteraard fysisch onmogelijk. Dat is 300mm op een uur en 5 mm per minuut, 3 uur aan een stuk. Dit vinden we zelfs in de diepe tropen nog niet.

Zijn er eigenlijk nog nieuwsmedia die hun job nog serieus nemen, vraagt men zich dan stilaan af?

Een bescheiden onderzoekje leert alvast dat het eerder gaat om een 100tal mm dan 900 mm.

Shame on you...alweer..

donderdag 28 augustus 2014

Augustus was koel en doorweekt

De maand is uiteraard nog niet voorbij maar heel veel zal er aan de statistieken niet meer wijzigen. We kunnen stellen dat augustus 2014 veel te nat, veel te koud en veel te somber was. Tot nu toe is er in Ukkel 120mm regen gevallen tegen gemiddeld een kleine 80 mm anders. We hebben recht op bijna 190 uur zon, maar veel meer dan zo'n 150 uur zullen we ook al niet halen. De normale maxima schommelen rond 22.6 graden, en momenteel zitten we op amper 20.2 graden, waarbij we voorlopig het recordjaar van 2006 evenaren, al kan dit de komende dagen nog wat stijgen, maar we blijven ook dan bij de koudste augustusmaanden zitten. opvallend is dat we deze zomermaand slechts 1 zomerdag hebben geteld (Tmax gelijk of meer dan 25 graden). Op 19 dagen was de donder ergens in ons land te horen en dat is ook al zo'n 5 dagen meer dan gemiddeld. De wind waaide ook sterker dan normaal.

Tenslotte werden diverse windhozen geteld deze maand, alsook enkele waterhozen.

Wat de zomer van 2014 betreft lijkt deze redelijk normaal te verdwijnen in de statistieken, dankzij een normale tot zelfs te zachte eerste helft van de zomer. Wel viel er een pak meer regen dan gemiddeld en was er meer onweer. De zomer 2014 kende niet echt een standvastige periode met echt zomerweer zoals de mensen dit percipiëren = blauwe lucht en hoge temperaturen. Dit heeft alles te maken met het wisselvallige karakter van de weerkaarten. Nooit zorgde een hogedrukgebied echt voor de aanvoer van droge warme lucht. 

We bevonden ons grotendeels onder invloed van een hoogtetrog nabij de Britse Eilanden in een aanvoer van onstabiele lucht uit zuidwest. Wanneer deze hoogtetrog dan uiteindelijk opschoof naar het oosten bleef deze over onze regio slenteren met als gevolg regenachtige omstandigheden. Daarna kwamen we aan de achterzijde van deze trog in aanvoer van onderkoelde noordwestelijke lucht...m.a.w, het zat ons nooit echt mee.

Gelukkig hebben we altijd nog een nazomer als joker...

woensdag 27 augustus 2014

Cristobal zal NIET zorgen voor nazomerweer!

We hadden het gisteren al voorspeld en in tegenstelling tot het weer was dit een vrij veilige voorspelling. Maar dat het zo snel prijs zou zijn had zelf ik niet kunnen denken. Kranten zoals Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad leggen al meteen een verband tussen het nakende nazomerweer en de komst van ex-orkaan Cristobal. Enfin, 'komst', dat onding blijft op vele 1000den kilometer van ons verwijderd voor alle duidelijkheid, zoals op onderstaande modelensemble is te zien.

Volgens de meerderheid van de weermodellen trekt de ex-orkaan richting IJsland en komt daar aan rond volgende week maandag. In tegenstelling tot gewone depressies die wij kennen , hebben  tropische cyclonen (TC) een warme kern in de hoogte. De structuur van zo'n depressie is dan ook totaal verschillend met onze (extra-tropische) depressies. Het is klassiek dat een tropische storm op termijn wordt opgenomen in de immer aanwezige westelijke hoogtestroming over de Atlantische Oceaan. De depressie verliest dan snel haar warmbloedige tropische eigenschap en krijgt uiteindelijk een koude kern zoals al onze depressies. De depressie wordt dan extra-tropisch. 

Wanneer een ex-tropische depressie in contact komt met het polaire front onder de westelijke hoogtestroming, kan de depressie opleven en snel gaan (her)uitdiepen tot een klassieke stormdepressie. In veel gevallen echter gebeurt er niks en blijft er van zo'n ex-TC enkel een neerslagzone over die al dan niet onze kant wordt opgestuurd.

Omdat een TC tot aan de tropopauze is ontwikkeld, kan ze wel een bepaalde invloed hebben op de algemene hoogtestroming. We zien dan bijvoorbeeld aan de voorzijde van zo'n (ex)-TC een opstuw ontstaan van warme lucht in de hoogte waardoor daar een rug van hogedruk kan ontstaan. Hetzelfde zien we trouwens ook bij gewone diepe depressies. Vandaar dat het vaak voor stormweer even rustig wordt (stilte voor de storm). 

Dit zien we ook nu bij Cristobal, ik probeer dit met onderstaande modelkaartjes van GFS aan te geven. De zwarte pijl geeft de positie van Cristobal, de rode pijl wijst de advectie aan van warme lucht en bijhorende drukstijgingen.

 De kaart boven toont de positie van Cristobal aan de grond (witte lijnen = luchtdruk), de zwarte lijnen geven de hoogtestroming weer. Het is duidelijk dat Cristobal zowel aan de grond als bovenin de troposfeer aanwezig is.

Tegen zondag nadert Cristobal IJsland en is volledig geoccludeerd. We zien voor de storm uit dat er een opbouw van hoge druk ontstaan tot over Ierland. Aan de grond zien we een zwakke hogedrukcel onder deze rug.
Op de laatste kaart hierboven zien we dat er van Cristobal tegen woensdag weinig overblijft. Toch zien we dan pas de druk echt opbouwen over West-Europa. Deze doorzettende opbouw met hogedruk over de Noordzee is vooral gekoppeld aan een nieuwe impuls van koudeadvectie in de hoogte voor de oostkust van Canada. Als reactie daarop bouwt de druk verder op in onze streken en kunnen we gaan spreken van een al dan niet doorzettende omega blokkade.

Of om het kort samen te vatten: zoals veel diepe depressies al ook Cristobal voor drukstijgingen zorgen aan de oostelijke flank maar dit fenomeen trekt samen met de depressie mee naar het noordoosten en is dus van zeer tijdelijke aard. Het is niet meer dan een 'trekrug' zoals we dit in het jargon aanduiden. Voor nazomerweer zal deze trekrug al helemaal niet zorgen. Dé reden voor de nakende nazomer op de weerkaarten in de loop van volgende week heeft te maken met het uitzakken van een grootschalige hoogtetrog op de oceaan waardoor bij ons net een hogedrukrug ontstaan.

Ik hoop dat hiermee de verwarring de wereld is uit geholpen...

Als afsluiter voor de geïnteresserde het berekende verloop van de TC (voor info: zie link) : Actueel (C) is de TC duidelijk warmbloedig (warme symmetrische kern). Vanaf morgen transformeert de depressie traag maar zeker naar een extra-tropische depressie (paarse zone). Hoe meer naar boven, hoe sterker de barocliniteit en dus hoe meer de depressie de eigenschap van een extra tropische depressie aanneemt. Uiteindelijk evolueert de depressie verder van een tijdelijk uitdiepende extra-tropische storm (blauwe zone) naar een totaal geoccludeerde en opgevuld lagedrukgebied (grijs/wit gebied (A).


dinsdag 26 augustus 2014

Nazomer op komst

Zowel het Amerikaanse weermodel GFS als het Europese weermodel ECMWF bevestigen dat het weer vanaf volgende week uit een gans ander vaatje gaat tanken. Belangrijke drukstijgingen over West-Europa moeten garant staan voor de aanzet van een nazomerse periode. Hoelang deze zal standhouden is koffiedik kijken, maar de spiraal van slecht weer lijkt op zijn minst op zijn einde te lopen.

Als deze mooi weer show doorgaat, en die kans is dus vrij groot, mogen we een mooie nazomerse periode verwachten met droog weer, flink wat zon en maxima die richting 22-23 graden klimmen in de loop van volgende week.

Zo ongeveer begin volgende week trekken de restanten van orkaan Cristobal waarschijnlijk richting IJsland. We mogen dus nu al vreze dat bepaalde media een link zullen leggen tussen de weersverandering en deze ex-orkaan, maar ik raad aan dit volledig te negeren.

maandag 25 augustus 2014

Herfst en bakken regen

De herfst komt op zijn piek begin deze week. Een actieve regenzone bereikt vooral deze namiddag het land vanaf het westen en deze regenzone verlaat past morgenavond ons land. De regenzone ligt pal lateraal aan de stroming waardoor zo in de lengte door ons land trekt en minstens 24 uur zal blijven slepen. Bij deze storing vinden we een opmerkelijke windshift terug: benoorden de regenzone is de wind oostelijk, bezuiden westelijk. Ook is de luchtmassa bezuiden zachter. Dit alles maakt de voorspelling niet eenvoudig. Tussen 12h deze middag en 18h morgenavond verwachten de weermodellen 30 tot 40 mm regen. 

Het spreekt voor zicht dat er daardoor lokaal opnieuw wateroverlast zal optreden. Morgen dinsdag zal de neerslag buiig van karakter zijn met dus meer droge momenten maar regelmatig ook plensbuien, bij een veelal grijze lucht. Een donderslag sluit ik niet uit.

Dinsdagnacht wordt het een pak rustiger. Op korte termijn echter van (na)zomer geen sprake...

vrijdag 22 augustus 2014

Zomer komt niet meteen terug...

De weermodellen zijn het allen met elkaar eens: de zomer komt niet meteen terug. Al zijn we straks wel van die onderkoelde temperaturen af.

De hoogtetrog, die ons al dagen in z'n greep houdt, ebt stilaan weg en een uitloper van het hogedrukgebied der Azoren vindt steeds meer de weg naar West-Europa. We moeten echter niet meteen hoogzomerweer verwachten, het wordt gewoon minder slecht en voor eind augustus op sommige dagen best te pruimen. Vanaf midden volgende weekt zoekt het kwik geleidelijk aan de 20 graden op. Maar de weerkaarten blijven ook dan licht wisselvallig met op sommige dagen enkele buien en regelmatig wolkenvelden...zoals ik dus zegde: minder slecht maar niet zomers...

Voor het einde van de meteorologische herfst, die op 1 september start, hoeven we geen zomerweer meer te verwachten. Een nazomer ergens in september/oktober is uiteraard perfect mogelijk...

zondag 17 augustus 2014

Dieptepunt zomer 2014

Ok, misschien in de illustratie van dit artikel een tikkeltje overdreven, maar als de voorzitter van het Belgische Kusttoerisme mag overdrijven , mogen wij dit ook..

Alvast op thermisch vlak beleven we deze week een absoluut dieptepunt. Op sommige dagen deze week zullen we met 18 graden al dik tevreden zijn, en op dinsdag en woensdag zal dat misschioen al te hoog gegrepen zijn. 

Oorzaak is de ligging van een depressie boven Scandinavië waarbij aan de westflank polaire lucht tot over West-Europa wordt ingepompt. Opmerkelijk is dat ook de nachten flink zullen afkoelen met minima die in het centrum onder 10 graden zakken en ik hou rekening met mogelijk minima tegen woensdag/donderdag van amper een graad of 7 à 8. In de Hoge Venen kan het kwik zakken naar zo'n 3 à 4 graden waardoor het in sommige valleien wel eens nipt tot een graadje grondvorst zou kunnen komen.

In elk geval een veel te koude week dus die aanbreekt. Gelukkig lijkt het met de buien wel mee te vallen. Die zullen er zijn maar niet meer in hevigheid en aantal zoals we het gewoon zijn intussen.

Maar mensen die deze week in de Ardennen schikken te slapen in een tent doen best een extra deken mee...

En o ja, de Kust profiteert van de te warme Noordzee en maak kant op een 18 à 19 graden. Maar zoals de voorzitter van het Kusttoerisme al aanhaalde: "het is hier niet de Côte d'Azure, nietwaar'...

donderdag 14 augustus 2014

Morgen vrijdag kans op waterhozen aan de kust


http://rams.atmos.colostate.edu/cotton/gallery/images/waterspouts.jpgMorgen vrijdag is de kans op waterhozen reëel nabij de kusten over water. Een hoogtetrog komt dan pal over de Benelux te liggen en zeker in de maanden augustus en september is de kans op dergelijke hozen dan veelal aanwezig gezien het warme zeewater in die periode. Bovendien is er sterke convergentie in de voormiddag met buien die voor de kusten actief zouden zijn en samen met een niet al te sterk windveld zijn dat ideale condities voor waterhozen.

Waterhozen ontstaan op een totaal andere wijze dat gewone windhozen (tornado's) en zijn veelal ongevaarlijk. Al komt het wel eens voor dat, wanneer zo'n hoos aan land gaat, er lichte schade wordt veroorzaakt op de dijken. In de loop van de namiddag vermindert de kans alweer..

Boos op weermannen...alweer ;-)

Vandaag bericht Het Nieuwsblad dat de Kusthoreca (eigenlijk Horeca West Vlaanderen) boos is op de weermannen. En dan nog vooral op Jill Peeters (ik dacht nochtans dat zij een weer'vrouw' is) die gisteren het einde van de zomer aankondigde in het VTM nieuws.

Wel, ik nodig de Kusthoreca uit om ook maar boos te zijn op mij, want zelfs een dag eerder (zie blog) deed ik precies hetzelfde. En uiteraard zonder spijt. 

Ik begrijp het wel, augustus was tot nog toe geen voltreffer en men wil de schade beperken tijdens de 2de helft van de maand en vooral tijdens het lange weekend dat morgen begint, maar de weerman/vrouw is er niet om promotie te maken voor gelijk welke regio.

Het is een feit dat de weerkaarten tot eind augustus geen stabiel mooi zomerweer meer tonen. En dan bedoel ik echt wel flink wat zon, en maxima ruim boven 20 graden. Voor minder zal men weinig zonnebaders op het strand vinden. In het artikel verdedigt de voorzitter van de horecabond zich door te stellen dat de mensen best ook al tevreden zijn met 'niet echt zomerweer' en 20 graden is voor velen dus meer als genoeg aan zee. Dit is uiteraard flauwe kul. iemand die een week met de kinderen naar zee trekt, wil spelen en bruinen op het strand bij zomerse maxima en flink wat zonneschijn. 

Uiteraard zijn er heel wat mensen die het tof vinden aan zee bij 18° en nu en dat wat zon. Maar dat is bij velen niet het idee van een zomerse week aan zee.

Niemand heeft ooit trouwens gezegd dat de mensen niet naar zee mogen gaan. We hebben maxima gegeven tot soms 20° en regelmatig wat zon. welaan dan, wat is dan het probleem, in de ogen van de voorzitter is dat voor velen perfect zeeweer en dus zal het er de komende week koppen lopen zijn...ja toch?

Ik ben intussen al ruim 30 jaar weerliefhebber er werk als ruim 10 jaar als meteoroloog, en weet heel goed wat mensen zien als 'mooi weer'. En de komende 10 dagen wordt het GEEN mooi weer, ook niet aan zee. Niemand heeft ooit gezegd dat het er elke dag gaat regenen en en betrokken zijn. Maar 17 tot 18 graden bij een matige zuidwester en af en toe buien is helaas geen mooi zomerweer...het doet, om af te sluiten met mijn woorden van dinsdag, gewoon denken aan vroege herfst.

Overigens goed nieuws voor Horeca Vlaanderen, ik ben dol op de zee in de herfst, veel leuker dan in de zomer...als dat een troost mag zijn.

woensdag 13 augustus 2014

Het geheim achter de 'valwind'

Gisteren was het wederom prijs, een tent op de Pukkelpopweide bezweek tijdens de doortocht van een onweersbui. Meteen werd gesproken van een zogenaamde 'valwind'. Maar wat is dat precies?

Wel, eerst maar vertellen dat elk onweer gepaard gaat met een valwind, de ene al nadrukkelijke aanwezig dan de andere. Om dat te begrijpen moeten we een zware bui of onweer begrijpen. Zo'n bui ontstaat door sterke stijgbewegingen ten gevolge een onstabiele atmosfeer. Er ontstaat uiteindelijk een stapelwolk en in deze wolk gaat zich neerslag vormen. Dit gaat zeer snel. Binnen de 20 minuten kan zich in de wolk al ontzettend veel neerslag bevinden. Deze neerslag wordt daar opgestapeld, omdat de stijgbewegingen verhinderen dat deze neerslag naar beneden valt. Op een bepaald moment gaat dit toch gebeuren en dendert de neerslag naar beneden. 

De neerslag en de lucht waarin zij zich bevindt is kouder dan de omgeving en al zeker kouder dan de luchtlagen beneden de wolk waardoor deze neerslag valt en zoals iedereen weet is koude lucht zwaarder dan warme lucht. Dus deze vallende neerslag gaat accelereren naar beneden toe. Als de luchtlaag onder de wolk toevallig flink droog is, gaat de vallende neerslag ook nog eens sterk verdampen en ook dit zorgt voor een afkoeling van de vallende neerslagkolom waardoor deze nog zwaarder wordt en nog sterker accelereert. Uiteindelijk bereikt deze neerwaarts denderende neerslagkolom de grond en ziet zich verplicht zich horizontaal verder te verspreiden. 

Stel dat zo'n neerslagkolom naar beneden valt met en snelheid van 80 km/h, wat geneens zo uitzonderlijk is, dan zijn dat ook de winden die gemeten zullen worden wanneer ze de grond bereikt.

Dit noemen we een valwind of 'downburst'. Wanneer zo'n valwind extreem hoge snelheden en rukwinden veroorzaakt, spreken we van een 'microburst'. Wanneer er erg veel wind in de hoogte staat, kan een deel daarvan met de neerwaartse valwind worden meegetrokken naar de grond toe en dit kan ook zorgen voor extra zware windstoten. Soms is een indicatie van zware windstoten te zien aan de rand van de valwind. Op de foto in dit artikel is te zien hoe de neerdalende lucht zich uitspreid langs de grond en de vorm van een vortex aanneemt.

In tegenstelling tot men soms denkt, kunnen valwinden evenveel schade aanrichten als bij een matige tornado. Rukwinden boven 200 km/h zijn in sommige gevallen perfect haalbaar en zijn in ons land al meermaals voorgekomen de laatste 10 jaar.

Helaas is op radarbeelden moeilijk uit te maken hoe zwaar de valwinden gaan zijn. Wel weten de meteorologen of de atmosferische toestand toelaat dat eventuele (onweers)buien zware valwinden zullen veroorzaken. Dat betekent dan nog niet dat er bij elk onweer windschade zal optreden.


M.a.w, een valwind is totaal normaal bij elk onweer. Het concept van de valwind en de microburst, en het inzien van het gevaar ervan, is afkomstig van Fujita ergens in de jaren '70.

De windschade die vooral over het zuiden van het land is veroorzaakt op 8 en 10 augustus, met lokaal tornado's, was niet altijd het gevolg van valwinden, maar van supercells. Deze soort onweersbuien komen we tegen in een onstabiele atmosfeer waar veel windshering heerst. Dit was gisteren niet het geval.

dinsdag 12 augustus 2014

Herfstweer

Een uitgestrekte hoogtetrog over West-Europa zorgt voor de aanvoer van gestoorde en koele zeelucht de komende dagen en dit tot zeker begin volgende week. Naast de droge momenten moeten we rekening houden met buien, en soms ook gewoon regen. Dit bij een altijd goed voelbare wind en vooral bij temperaturen die met moeite 20 graden halen. Sommige dage zal het eerder bij 18 graden blijven. En daarmee is onze zomer afgezakt naar een weertype dat we eerder midden september mogen verwachten. 

En zo ziet het er steeds meer naar uit dat echt zomerweer deze schoolvakantie er niet meer inzit, ofschoon een weersverbetering best mogelijk is naar de 3de decade van augustus toe. De meteorologische zomer eindigt op 1 september, dus moge we definitief stellen dat de zomer van 2014 er één was die erg wisselvallig was.

zaterdag 9 augustus 2014

tornado?

Jammert toch opnieuw dat op diverse TV zenders, men spreekt van tornado terwijl er nog een onderzoek ter plaatse is gebeurd. Men kan enkel zekerheid hebben als er betrouwbare beelden zijn van de windhoos in kwestie. De schade 'op het eerste zicht' zegt veelal weinig.

Anderszijds ook jammer dat men nog steeds een onderscheid maakt tussen 'windhoos' en 'tornado'. Dat onderscheid bestaat NIET!

Morgen opnieuw kans op tornado's, zie deze link.

donderdag 7 augustus 2014

Hoe zou het nog met Bertha zijn?

Hoe zou het nog met ex orkaan Bertha zijn? Wel, de restanten van deze orkaan zijn nog steeds actief voor de oostkust maar de depressie is haar tropische eigenschappen al lang kwijt. Bertha is overigens nooit echt een krachtige cycloon geweest en haalde maar nipt het status van orkaan.

Hoe dan ook, de modellen voorzien de komende 3 dagen een traject over de Atlantische Oceaan en met een krachtige westcirculatie zal de depressie ergens over West-Europa worden gedeponeerd. Volgens het Europese model ECMWF trekt de depressie over België ergens zondagavond of zondagnacht. Het Amerikaanse model laat de depressie afbuigen naar het noorden en zo trekt de kern zelf over de Britse Eilanden en niet naar het vasteland.

Wat er ook van zij, Bertha is niet meer dan een klein lagedrukgebied dat in de westelijke bovenstroming naar ons wordt gestuurd en bijgevolg regenachtig weer kan geven. 

Enig punt waar moet worden voor uitgekeken is dat GFS op het occlusiepunt van ex Bertha een nieuwe depressie doet ontstaan, onder toedoen van de interactie van een bovenluchttrog over de Oceaan en ook interactie met de zich aansterkende straalstroom bezuiden deze hoogtetrog, en dat deze nieuwe depressie in volle activiteit over de Britse Eilanden zou trekken met rukwinden tot zo'n 115 km/h. Maar dan spreken we al van een depressie uit een depressie, uit een ex tropische cycloon...uh.. Dus hoeveel invloed er daar dan nog inzit van de oorspronkelijke tropische cycloon? Het zal in elk geval niet veel zijn. Ook ECMWF toont de interactie met de trog en de straalstroom maar laat het allemaal rustiger verlopen.

Hoe dan ook, al de modellen geven het aanwakkeren van de trog over de Oceaan waarbij de as verder naar het oosten opschuift en bovendien een vrij sterke straalstroom over West-Europa komt te liggen begin volgende week. Met zo'n evolutie blijft het weer wisselvallig en wordt bovendien enkele graden koeler zoals we al enkele dagen aangeven. Maar alvast in deze evolutie hebben Bertha en andere ondingen weinig aandeel.

woensdag 6 augustus 2014

Media wordt wakker, ze bleven beter tukken...

Sloeg men gisteren de bal nog mis in verband met de vermeende 'windhoos', dan kiest men bij Het Nieuwsblad vandaag weer het kamp van de sensatiejournalistiek. Met een titel als "Tropische storm bedreigt onze zomer" kan men dit niet ontkennen. Als bron wordt 'meteogroup' opgegeven. Het komt erop neer dat de komst van de restanten van tropische cycloon Bertha de zomer zouden doen kantelen.

Wie mijn blog de voorbije dagen heeft gevolgd weet dat het klopt dat a: ex TC Bertha naar West-Europa komt en b: de zomer een wending neemt op weergebied. Maar het ligt voor de hand dat de media b gaan linken met a en zo zijn we waar ik gevreesd was dat we gingen zijn. Uiteraard zorgen de restanten van de TC voor niet al te bijster zomerweer bij doortocht, het is en blijft een storing met bijhorende neerslag en wind. Maar deze depressie is enkel in de onderste lagen terug te vinden en heeft op het verdere weerverloop geen enkele invloed.

DE reden dat het zomerweer in kwaliteit afneemt ligt bij het oostwaarts trekken van de hoogtetrog over de Atlantische Oceaan. En dit proces start al lang voor de TC in de westcirculatie wordt opgenomen. En daarbij, zo'n randstoring, zelfs een ex TC, heeft geen doorslaggevende invloed op het gedrag van een massieve hoogtetrog. Die trog trekt oostwaarts, met of zonder Bertha. M.a.w, Bertha heeft NIKS te zien met een afnemende zomerkwaliteit volgende week. En daarmee zijn dus alweer ferme leugens in de krant geslopen. Het lijkt erop dat Het Nieuws
blad stilaan het bedenkelijke niveau van Het Laatste Nieuws aan het overnemen is. Ik weet het, het is crisis bij de media en de kranten, en men wil/moet elkaar overtreffen met sensationele titels/artikels, maar aub, vertel ons geen leugens!

dinsdag 5 augustus 2014

Belangerijke evolutie op de weerkaart

Tot het weekend kunnen we nog genieten van vrij zacht tot zacht zomerweer, evenwel steeds aan de wisselvallige kant. Dat zachte weer hebben we al weken te danken aan de aanwezigheid van een standvastige trog in de hoogte ten westen van het Europese continent en anderzijds een rug van hogedruk in Oost-Europa. Dit zorgde er voor dat het bij ons relatief zacht was en over Oost-Europa en delen van Noord-Europa en Rusland buitengewoon warm was.

Maar dit gaat allemaal veranderen! De trog waarvan sprake heeft beslist vanaf het weekend naar het continent te verhuizen waardoor deze over ons komt te liggen en later doortrekt naar het oosten. Dit houdt in dat de warme lucht mee verhuist naar het oosten en wij meer en meer te maken krijgen met koelere zeelucht uit west. halen we op 850 hPa nu nog veelal de 10°, dan is dat volgende week maar een graad of 6-7 meer. Zo'n 3 graden koeler dus, wat zich vertaalt en maxima van eerder 20° ipv 23 graden, en dat maakt best wel een verschil uit. Ook de nachten koelen flink af met volgende week minima eerder rond 10-11° ipv de 13-14° nu.

En dan is er nog ex tropische cycloon Bertha. Nu nog een echte TC, maar de komende dagen wordt deze cycloon in de westcirculatie opgenomen en verliest ze haar tropische eigenschappen. Dat is trouwens goed te zien in deze grafiek. De restanten worden tegen zondag bij de Britse Eilanden maar meer dan regenachtig en wat winderig weer zal dit niet opleveren. De gedachte dat de restanten van een orkaan over hen trekt, kan sommigen misschien wel een voldaan gevoel geven...

Windhoos in Mol?

Althans volgens Het Nieuwsblad. Je vraagt je toch echt soms af of tegenwoordig journalisten nog dubbel checken of gewoon alles van het net grabbelen en in hun gazet droppen. Triestige evolutie en het bewijs dat er massa's foute informatie in de kranten van tegenwoordig staat. Was ik de hoofdredacteur, de schrijver van het artikel lag er meteen uit. Termen als 'windhoos' zijn geen zaken om mee te lachen of gewoon voor waar over te nemen.

Het gaat in deze dus natuurlijk niet om een windhoos, mr. de redacteur, maar om een stofhoos. beide hebben met elkaar niks te maken, buiten het feit dat ze beide om een verticale as roteren...
Een stofhoos ontstaan niet bij onweer zoals een windhoos, en is voorts zelden gevaarlijk, en al zeker zeer zelden in onze streken. Ze ontstaan wanneer de onderste luchtlagen extreem opwarmen en dat zien we vaak over grasland en zandgrond. Ze komen dus over het algemeen voor in situaties met weinig of geen wolken en dus zeker niet bij buien of onweer. De grond moet droog zijn en de zon zorgt voor sterke instraling zodat de bodem sterk opwarmt en het contrast met de lucht erboven hoog wordt. Daardoor ontstaan er sterke stijgbewegingen die uiteindelijk in zo'n stofhoos of 'dust devil' kunnen evolueren. Dergelijke stofhozen zijn geen zeldzaamheid, ook niet in de Benelux.

maandag 4 augustus 2014

Orkaan Bertha op weg naar Europa!Ik weet het, een beetje stout van mij, maar ik wou alvast de media voor zijn die vandaag of morgen vast met iets gelijkaardig op de proppen zullen komen...

Om nu maar meteen te nuanceren: het gaat om orkaan Bertha (cat1) die momenteel voor de oostkust van de VS actief is en geleidelijk noordaarts trekt richting de New Foundland  trekt. Vervolgens berekenen zowel ECMWF als GFS dat de 'restanten' van deze tropische cycloon snel wordt opgenomen in de westcirculatie en richting Europa afstevent.

De restanten worden tevens opgenomen in de persistent aanwezige hoogtetrog west van Ierland en deze lijkt te activeren in zoverre dat aan de grond de ex TC opnieuw uitdiept tot een voor deze tijd diepe extratropische cycloon nabij de Britse Eilanden. GFS berekent, erg voorwaardelijk, rukwinden tot 110 km/h tegen zondag/maandag over de zuidelijke gebieden van de Britse Eilanden. ECMWF toont een gelijkaardig beeld.

Uiteraard is het allemaal nog erg ver en kan het goed zijn dat dit traject morgen volledig uit de modellen is verdwenen, maar het is toch best interessant de evolutie op te volgen. Maar dus nogmaals, het gaat om de restanten van een tropische cycloon, niet om de cycloon zelf. En daarbij is het absoluut niet abnormaal dat restanten van ex orkanen / tropische cyclonen het Europese vasteland bereiken. Laat u dus niks wijsmaken de komende dagen....

Zomer pruttelt rustig verder...

We tekenen 4 augustus en daarmee is de 'meteorologische' zomer ruim 2/3 voorbij. De ensemble modelvoorspellingen kijken tot ruim midden augustus vooruit en daarop zien we een verder pruttelende zomer in West-Europa met temperaturen rond de normale waarden en nergens eens een week met stabiel mooi zomerweer.

Nog steeds domineert een hoogtetrog het oosten van de Atlantische Oceaan terwijl een rug zich ophoudt over Oost-Europa. Dus dit kan niet anders dan leiden tot een eerder wisselvallig weerbeeld.

Het is wachten op een stabiele hogedrukconfiguratie in onze geburen maar dat zal dus waarschijnlijk alvast niet voor midden augustus het geval zijn. Wie hoopt op een mooie stabiele zomerperiode moet hopen op een kanteling op de weerkaarten in de 3de decade van augustus of moet gokken op een mooie nazomerse periode in september.

Dat we reeds diep gevorderd zijn in de zomer is ook al te zien aan het dat restanten van tropische stormen onze regio kunnen naderen. Het is best mogelijk dat later op de week de restanten van orkaan Bertha het westen van Europa bereiken. Niet dat dit voorts veel waarde heeft, maar het zijn zo van die dingen die toch wijzen op een traag maar zeker oprukkende herfst...

vrijdag 1 augustus 2014

Juli was normaal...

De cijfers van het KMI zijn binnen en wat blijkt: juli 2014 was perfect normaal in alle opzichten. Wat koelere perioden wisselden af met warme dagen en uiteindelijk krijg je dan een normaal gemiddelde. Meer nog, het was zo'n graad warmer dan gemiddeld met 19.3°, grotendeels te danken aan de vele zachte nachten. Opmerkelijk is verder het hoge aantal zomerse dagen (25° en meer): namelijk 13. Het aantal tropische dagen (30° en meer) was 2. Een officiële hittegolf is er niet geweest, maar tussen 16 en 20 juli was dit op een haar na wel het geval.

De maand telde opvallend veel onweersdagen, nl. 17, tegen gemiddeld 13. Diverse onweersgolven hadden tevens een vrij agressief karakter al is het opvallend dat echt serieuze onweercomplexen (MCSs/squall) ons niet hebben bereikt.

Wat de neerslag betreft is het beeld in de zomer altijd sterf gefragmenteerd, door het buiige karakter van de neerslag. In Ukkel alvast viel 117mm tegen 73 normaal, maar uiteraard kan dit lokaal in het land een veelvoud zijn geweest, getuige de beelden van de laatste dagen die ons hebben bereikt. De zon heeft haar normaal werkrooster afgehandeld en klokt af op een kleine 200 uur.

Al bij al een wisselvallige maar erg normale maand dus, op klimatologisch gebied. Augustus lijkt op zijn minst de eerste 2 weken deze lijn verder te zetten met gemiddelde tot licht bovengemiddelde waarden en een licht wisselvallig weerbeeld waarbij de zon zijn ruimte krijgt. Broodje aap verhalen in de pers als zou augustus de warmste maand in 300 jaar worden, zijn hierbij op voorhand al naar de fabeltjeswereld gestuurd want dit is met de gegevens die we nu hebben al bijna onmogelijk.