vrijdag 29 april 2011

terugblik super outbreak US

Het was, onder meer op deze blog, aangekondigd, het kon wel eens danig mislopen in het zuidoosten van de VS, en zo geschiedde ook. Maar dat het zulke proporties zou aannemen had niemand gedacht uiteraard.

Er was voor het getroffen gebied een HIGH RISK voorzien met een kans op tornado's van 45%, wat veel is voor dergelijke verwachtingen. Het werden er uiteindelijk maar liefst 180 (op basis van het rapport van SPC), verspreid over 6 staten. Ook werden er 192 gevallen van hagel gemeld van meer als 2.5 cm waarvan enkele tot 12 cm diameter. Al de schadegevallen zijn opgenomen in het SPC op deze link. Bijhorend kaartje is hieronder weergegeven. De dodentol is niet te overzien, zeker niet wanneer we rekening houden dat het om tornado's gaat, uiteindelijk toch zeer lokale fenomenen en tegenwoordig toch goed aangekondigd. Maar ja, het waren er toch zo enorm veel, 180! Op datum van vandaag staat de teller op 300 doden en uiteraard nog zoveel meer gewonden. Meeste doden vielen te betreuren in de staat Alabama (213).

Hiermee wordt ook de zgn. "super-outbreak" van 3-4 april 1974 (op wiki is een uitgebreide uiteenzetting te vinden) van tafel geveegd, en dat betekent toch wel iets! Toen vielen wel 330 doden, maar het dodental van de outbreak nu kan wel nog oplopen.

Overigens wordt april 2011 waarschijnlijk de maand met het hoogst aantal tornado's sinds de betrouwbare waarnemingen in 1950...

Op internet verschenen ook interessante luchtopnames van de aangerichte schade, hieronder een voorbeeld uit de streek bij Birmingham:Bijzondere beelden, veelal op z'n amerikaans uiteraard, zijn ook op Youtube te vinden...De tornado bij Tusaloosa (Alabama) zal de geschiedenis ingaan als doodelijkste sinds de betrouwbare waarnemingen in 1950, waarbij zeker 50 doden vielen. Zoals dat tegenwoordig gaat werd deze tornado, welke minstens EF4Tornado's van zulk caliber (EF4 EN EF5) komen in Europa nauwelijks voor. Echter, zeer zelden is het wel eens prijs, zoals amper 3 jaar geleden, in de Noordfranse stad Hautmont. Een verslag van deze situatie staat heden online...
Link