woensdag 28 januari 2015

wintervooruitzichten voor de volgende 3 weken

Winterweer vooruitzichten komende 3 weken - 28-01-2015 tot 15-02-2015

Noot vooraf: deze middellange termijn verwachting is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde feiten en maakt gebruik van onder andere diverse ensemble verwachtingen van GFS en ECMWF (MT en extended forecast), alsook van de voorziene ontwikkelingen van de stratosferische 'polar vortex' (zie hier voor meer achtergrond over deze SPV). Per week wordt in % aangegeven hoe groot de kans is dat de verwachting uitkomt.

week 1 : LICHT WINTERS (100%)
week 2 : LICHT WINTERS (80%)
week 3 : LICHT WINTERS (50%)

zeer zacht:
geen vorst noch winterse neerslag en maxima in Vlaanderen boven 8 °C.
zacht:
nauwelijks tot geen vorst noch winterse neerslag in Vlaanderen. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 4 en 7 °C.
licht winters: 
af en toe kans op nachtvorst en slechts zeer occasioneel eventueel een ijsdag, occasioneel wat sneeuw in Vlaanderen mogelijk. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 1 en 4 °C.
winters:
dikwijls nachtvorst en reële kans op enkele ijsdagen, eventuele neerslag die valt is vaak winters van aard (sneeuw, ijzel)
Maxima in Vlaanderen veelal tussen -2 en +2 °C. 
zeer winters:
quasi continue (matige tot strenge) nachtvorst en vaak ook overdag vrieskou. Er valt bij momenten (significante) sneeuwval. Maxima in Vlaanderen veelal onder 0 °C. 

Onderbouw:


Ligt het aan het feit dat de SPV 180° naar het oosten is verschoven en nu met als ergens bij Siberië ligt, kan goed zijn. Feit is dat we overgeschakeld zijn naar een regime met een sterk zuidelijke barocliene zone en bijhorende straalstroom. Dit gaat samen met een vrij prominente een verder versterkende Rossby golf/hoogtetrog over West-Europa. De aangevoerde lucht is dus polair en dat zal minstens nog een week zo blijven. Nabij het zuiden van Scandinavië vormt zich een complex lagedrukgebied waarbij aan de rand via de Noorse Zee en de Noordzee nog eens trogjes en kleine laagjes naar het zuiden afzakken. Het is dus een komen en gaan van buienlijnen en meer barocliene bandjes/comma's.

Feit is dat de aangevoerde lucht niet bepaald erg koud is. Ok, het kwik zal overdag nauwelijks nog boven 3 à 4 graden komen (als de zon er voldoende aan te pas komt, we zijn intussen immers al begin februari straks), en 's nachts vriest het vaak licht landinwaarts. Maar winterweer, nee dat kunnen we niet noemen.

Af en toe zal het wel wat winters aandoen, zeker wanneer een goedgemikte buienlijn even wat sneeuw brengt, dat uiteraard overdag snel weer wegsmelt. En saai kan men dit weer ook niet noemen, dat kan men nooit als het kwik op het 500 hPa zakt naar -35° en wat lager. In de Ardennen zal men vast smullen van de sneeuw, daar kan uiteindelijk op den duur wel 20 à lokaal 30 cm sneeuw vallen als er voldoende buien tot daar raken. De noordflank van de Alpen mogen waarschijnlijk wel hopen op ruim 1 meter verse sneeuw.

Op langere termijn is er een grote spreiding te vinden bij de diverse weermodellen en EPSs. Niettemin lijkt het erop dat een zacht zonaal regime uitblijft doch ook koud winterweer lijkt niet aan de orde te zijn. Best houden we het dus op een verder kwakkelen van de winter 2014-2015. 

Dat er ook dit jaar geen Elfstedentoch zal gereden worden, mag nu stilaan wel duidelijk worden, al hadden weinigen dat echt verwacht uiteraard, ze zijn schaars geworden dat soort winters.

De SPV speelt nu minder en minder een rol, de klassieke opwarming heeft zich intussen al een tijd ingezet en op SSW in de lente moeten we uiteraard niet wachten.