dinsdag 24 april 2012

Warm 1mei weekend?

De evolutie op de weerkaarten is interessant te noemen. Troggen beheersen al enkele weken ons weer maar waren tot nog toe steeds ongunstig gepositioneerd voor ons weer, wat dezer dagen nog maar eens wordt aangetoond. De volgende trog welke west van het Europese vasteland wordt verwacht morgen blijft echter west en dit heeft grote gevolgen....
Doordat deze trog niet doorschuift zou er een zuidelijke en later zelfs zuidoostelijke hoogtestroming op gang komen met aanvoer van beduidend warmere lucht. De grens tussen de koele zeelucht waarin we ons heden bevinden, en de veel warmere zuidelijke landlucht blijft echter vlakbij en op dit grensvlak ontwikkelen zich makkelijk actieve regenzones. Maar de temperatuur ten oosten van dit grensgebied klimt duidelijk naar het einde van de week toe en volgend weekend. Zeker in Centraal- en Oost-Europa gaan de maxima waarden opzoeken tegen 25 graden en meer. Voor onze streken hangt alles af hoever de grens zal doordringen. Volgens de laatste weermodellen komt deze grens op donderdag en vrijdag over ons land te liggen, mogelijk net oost van ons waardoor we geenszins mooi weer hoeven te verwachten.

Wel lijkt het er sterk op dat deze grens zich tijdens zaterdag of zondag terug westwaarts keert met in haar zog de warme lucht. Dit zou komen omdat de diep uitgezakte hoogtetrog naar het weekend toe een split off kent met een afzonderlijk vormend hoogtelaag west van Spanje. Hierdoor wordt de stroming meer zuidoostelijk en wordt het frontaal systeem teruggeduwd naar het westen. De temperatuur op 850 hPa ten oosten van het front klimt tot zo'n 15 graden en wordt extra opgewarmd door het lij-effect van de Alpen. Het is goed mogelijk dat zaterdag en eventueel zondag het kwik ook bij ons klimt boven 20 graden, in de kempen is zelfs 25 graden mogelijk. Maar alles valt en staat dus bij de exacte positie van het frontaal systeem. Door de nabijheid van de hoogtetrog en regenzone is er ook altijd gevaar voor vorming van (onweers)buien in deze warme luchtmassa. Maar details hierover zijn voorlopig onmogelijk te geven...

Vrij zeker zijn we dus van een zomerse impuls over delen van Europa, maar in hoeverre deze impulsen ook onze streken en de rest van West-Europa zullen bereiken is nog onduidelijk al geven de EPS ensembles wel een goede kans op 20+ waarden tijdens het weekend. Ook volgende week lijkt het er op dat we voorlopig verlost zijn van de onderkoelde temperaturen want dan geven zowel het Amerikaanse als Europese globaal weermodel temperaturen boven 15 graden overdag. Er is dus hoop..