zondag 3 november 2013

Opnieuw tornado's in de Lage Landen

Nog geen twee weken na de 'tornado-outbreak' van 20 oktober jl. was het vandaag opnieuw prijs. Over het centrale deel van Nederland werden diverse windhozen waargenomen in de loop van de namiddag. Deze windhozen werden veroorzaakt door enkele 'low topped supercells' die erg goed op de radarbeeldne te zien waren.

Doordat de hozen overdag tot ontwikkeling kwamen en dit gebeurde in niet al te dun bevolkt gebied, zijn er tal van video- en foto-opnames gemaakt van dit event en daarmee is dit zonder twijfel de tot nog toe best gedocumenteerde windhozen situatie in de Benelux, zeker wat betreft het aanbod aan beeldmateriaal.

De windhoos had een ranke vorm en ziet er van ver weinig gevaarlijk uit. Echter, de hoos toonde een puin/stofwolk aan de grond wat wijst op een krachtig windveld. Bovendien zijn er beelden beschikbaar van vlak bij de windhoos waarop duidelijk de kracht te zien is.

Op de beelden is te zien dat de hoos/hozen een diameter had van amper een paar 10tal meter maar desalniettemin een erg uitgesproken krachtig windveld kende. Onder welke categorie we deze hozen moeten indelen in de EF schaal valt pas te besluiten na onderzoek ter plaatse, maar er mag uitgegaan worden van EF1 à lokaal EF2 schade en misschien zelfs nipt EF3 maar dat is op basis van foto's moeilijk uit te maken. Beelden zijn er voldoende te vinden op Youtube, op deze link een kort overzicht.

Dat er de laatste tijd zoveel hozen zijn hoeft ons geenszins te verwonderen. De straalstroom en bijhorende sterke windshering is al een tijdje in onze buurt aan het slingeren en bij momenten is de luchtmassa even onstabiel tussen de storingen heen. Een hoge windshearing, vochtige lucht en wat onstabiliteit, meer is er niet nodig om de kansen op een windhoos te vergroten. Een bijkomende factor van belang is dat de wind in de onderste 1 à 2 km ook nog eens draait met de hoogte en dit was deze namiddag ook nog eens het geval.

Onderstaand enkele GFS kaarten waarop diverse windshear parameters te zien zijn. De SWI index is een soort STP/SCP index, m.a.w een index waarin zowel onstabiliteit als diverse windshear parameters vervat zitten. Waar deze index een waarde van 1 of hoger krijgt, nemen de kansen op supercells en windhozen toe. Op de kaarten is ook te zien dat het midden van Nederland zich in de namiddag bevond nabij een snel doortrekkende jetstreak (straalstroomfragment), meer bepaald tijdelijk in de linker uitgang ervan.


De Radarbeelden toonden enkele supercells over het centrale deel van Nederland en op onderstaand beeld zijn er drie tegelijk actief. het is momenteel nog onduidelijk welke cell precies welke tornado heeft veroorzaakt maar alle vertoonden ze rotatie (mesocyclone). (radarbeeld: KMI/Belgocontrol)

Vanuit België is de rotatie bij de eerste (meest oostelijke) supercells nog net te zien alvorens deze verderop een windhoos produceert (radarbeeld: KMI/Belgocontrol)...De X-band radar, gesitueerd op de meetpost in Cabeau, bevond zich vlakbij de lijn waar de supercells zich bevonden. Dit leverde enkele bijzonder fraaie beelden op van diverse cellen in de buurt. Benieuwd wat de velocity data oplevert.