dinsdag 6 november 2012

"nor'easter" verwacht langs oostkust VS

Een week na doortocht van orkaan Sandy, komt een nieuwe diepe stormdepressie op het toneel. Deze storm echter is volledig baroklien van origine en dus totaal geen tropisch systeem. De depressie profiteert evenwel een beetje van de subtropische lucht en het relatief warme water voor de oostkusten van de VS. 

De storm ontstaat actueel over de oostelijke regio van de Golf van Mexico en zal onder invloed van een negatief kantelende hoogtetrog snel uitdiepen (rapyd cyclogenese). Vervolgens zal de depressie snel noordwaarts trekken langsheen de barokliene zone juist oost van het Noord-Amerikaanse continent. Aan de noordwestflank ontwikkelt zich een stormveld van ca. 10 bf. 

De neerslag aan deze flank van de storm zal over land in aanraking komen met de koude lucht en deels overgaan in sneeuw en volgens o.a GFS kan dit een sneeuwlaag tot lokaal 10 cm opleveren. Daarnaast zorgt de storm voor een gevoelstemperatuurover van rond -10 graden over de staten in het uiterste noordoosten van de VS, waar Sandy eerder al stevig toesloeg. Door de inbeukende noordooster verwacht men langs de kusten ook weer wateroverlast, temeer veel dijken etc beschadigd zijn door de orkaan Sandy.