zaterdag 30 januari 2010

Polar Low

Vanmorgen was goed de aanwezigheid van een Polar Low (PL) te zien over de noordelijke Noordzee. Eén van de typische kenmerken is de aanwezigheid van een 'oog'. Er zijn dan ook enkele gelijkenissen met tropische stormen. Rondom een PL is er ook per definitie een krachtig windveld aanwezig en dis is ook hier het geval.

Lang niet alle buienclusters op de zee zijn PL. Vaak worden dergelijke clusters verkeerdelijk een PL genoemd. Dit naar analogie van wat we in de zomer vaak zien, ook dan wordt vrijwel elk onweercluster een MCS genoemd, dit vaak verkeerdelijk. Eén van de voorwaarden om van een PL te spreken is dat ze zich ontwikkelen een eind van het polaire front vandaan, diep in de polaire/arctische luchtmassa bij een T500 dicht bij of lager dan -40 °C. Ook hier is nu voldaan.

Naar verwachting trekt het PL afzwakkend naar het SSE en de residerende buien trekken deels over Nederland. Meer info over de weersvooruitzichten vind u op deze link.

Een oog is heel goed zichtbaar, welke de sterke rotatie verraadt


De visuele NOAA satellietfoto toont dikke buienclusters nabij het PL.

Meer info over PL op de site van ZAMG.