zondag 28 november 2010

Weerkaartbespreking op zondag - de Beer is los!

We staan aan het begin van een ongewoon winterse week voor eind november/begin december. De weerkaarten liegen er evenmin om. Deze koude periode wordt mogelijk gemaakt door enerzijds een blokkerende hoogterug over de oceaan, zich uitstrekkend tot ver over Groenland en anderzijds een uitgestrekt koude hoogtetrog, uitzakkend tot over Spanje. Het polaire front, welke normaal gezien boven onze contreien mag worden verwacht, ziet zich bijgevolg genoodzaakt om helemaal via het zuiden van Europa en het Middellandse Zee gebied te trekken. Wij bevinden ons steeds diep in de, doorgaans continentaal, polaire luchtmassa. Tegen het midden van de week is er weinig veranderd op de hoogtekaart met een blokkade die steeds meer neigt naar een high-over-low blokkade en tegen het einde van de week is deze configuratie een feit al verdwijnt ze snel van de kaarten daarna. Wij hebben steeds te maken met de trog en later even met het afgesplitse hoogtelaag. Daardoor kan een echte advectie uit het verre noordoosten tot oosten nooit echt op gang komen want daartoe zou ons land zich mooi tussen de drug en de trog moeten bevinden. In de lagere regionen van de atmosfeer bevindt de lagedruk zich meer zuidwaarts en bevinden we ons stilaan wel tussen beide systemen en vooral naar het midden van de week toe kunnen we spreken van echte 'transportkou'.

Inderdaad, de grondkaarten tonen een mooie evolutie waarbij zowel de lage- als hoge drukgebieden verder zuidwaarts zakken en ons land terecht komt in de oostelijke stroming tussen beide gebieden. Uitdiepende depressies welke langs het polaire front over de Middellandse Zee oostwaarts trekken doen de transport nog toenemen. Naar het einde van de week verliest deze configuratie aan kracht en is de advectie afgesloten doordat het hogedrukgebied boven Scandinavië geleidelijk het hazenpad neemt richting Siberië. Desalniettemin stagneert de intussen aangevoerde vrieskou over onze streken en deze kou blijft over onze streken hangen tot wanneer westelijke stromingen deze plaklaag opruimen en dit zal waarschijnlijk niet voor het einde van deze week zijn...

Naast al het koudegeweld is er ook het hoofdstuk 'sneeuw'. Maandag reeds neemt die sneeuwkans toe over de oostelijke gebieden ten gevolge de passage van een rondtollend laagje. Dit zou over de oostelijke provincies wel enkele cm kunnen opleveren zodat daar het winterbeeld compleet wordt. Ook over het reliëf kan de sneeuwlaag aandikken en ligt er mogelijk tegen maandagavond een sneeuwlaag van zo'n 10-15 cm..

Daarna is het uitkijken naar wat een frontale storing zal doen welke zuid van onze streken trekt. Deze golf op het polaire front zou opgenomen worden door de sturende trog west van ons en bijhorende occlusie zou ons regen woensdag bereiken vanaf het zuiden. Ook dit zou sneeuw kunnen opleveren maar hoeveel is onzeker. Het lijkt er wel op dat de meeste streken niet zullen bedolven raken onder dikke sneeuwpakketten, daar is het er de situatie niet voor. Maar je weet maar nooit, het volstaat dat de golf minder occludeert en met het actievere gedeelte over ons land trekt en we hebben veel meer sneeuw. Naar het einde van de week toe wordt het opnieuw meest droog en is het uitkijkend naar de eerste dooiaanvallen vanaf het zuidwesten. Als die er al komen deze week....

Het lijkt er sterk op dat we zullen kunnen spreken van een officiële koudegolf. Daartoe moet het in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen 's nachts vriezen en daarvan moeten er minstens 3 ook overdag met negatieve waarden afklokken. Dit is bij deze dus best mogelijk want van maandag tot en met vrijdag zou het volgens de meeste modellen continue moeten vriezen met tegen woensdag en donderdag zelfs maxima niet hoger dan -3 tot -5 graden en nachten tot -8 in het centrum van het land! Bovendien neemt de wind bij nadering van bovengenoemde storing flink toe tegen het midden van de week zodat we dan (dinsdag/woensdag) mogen spreken over gevoelstemperaturen tot -10 à -13 graden in het centrum van het land! Het spreekt voor zich dat het ook met spanning uitkijken is naar de ijsaangroei welke tot snel zou moeten vooruitgaan en zeker tegen volgend weekend (als de dooi tenminste niet invalt en er niet al e veel sneeuw valt) is schaatspret op veel plaatsen verzekerd...

Om af te sluiten nog enkele kaartjes. Eerst even kijken naar de gevoelstemperatuur (dus hoe koud de temperatuur aanvoelt rekening houdend met de wind). Deze dendert tegen het midden van de week onder -15°, zelfs overdag, vooral op woensdag.

Tegen het einde van de week lijkt Europa redelijk ondergesneeuwd te zijn, al moeten we de nodige terughoudendheid tentoonstellen t.o.v de absolute waarden op de kaart, dewelke eerder indicatief zijn...