vrijdag 27 januari 2012

De Beer is nu wel echt op komst...

Het zit al dagen in de 'pluim' van het Europese model maar elke run zakt de pluim verder weg naar beneden. En meer en meer volgt nu ook het Amerikaanse model GFS. Alle modellen geven nu een duidelijke koudeinval volgende week en de configuratie evolueert zo dat het kiezen zal zijn tussen koud en 'zeer' koud. Ik verklaar me nader op basis van enkele weerkaarten...

Starten we met de pluim van ECMWF van vanmorgen, dan zien we duidelijk de contouren van een inzettende koudegolf. De mediaan duikt onder 0 en blijft daar wel eventjes onder. UIteindelijk zien we de operationele nog verder afglijden en dan is het zinvol na te gaan van waar die komt. Immers, het is niet niks wat we voorgeschoteld krijgen volgens de oper met een dagtemperatuur onder -10 en zeer strenge nachtvorst.

Evenwel, de weerkaart van deze oper maakt veel duidelijk. Hieronder enkele klassieke 500 hPa kaartjes waarop de evolutie te zien is. en we zien een klassieke 'vinger' richting Scandinavië. Een rug van hogeruk blokkeert elke maritieme stroming en koude lucht uit Rusland bereikt onze regio's. Maar vooral opvallend is de portie zeer koude lucht welke vanuit Siberië wordt aangevoerd. Op woensdag zien we deze extreem koude lucht Oost-Europa binnentrekken. Tegen het weekend bereikt de koudste lucht Duitsland en een belangrijke portie daarvan haalt ook de Benelux. Deze portie koude lucht is echt wel extreem koud want uiteindelijk koelt op 850 hPa deze luchtmassa af naar zo'n -20 à -25°. Dit zijn uitzonderlijk lage waarden, zelfs voor de continentale Europese gebieden!


Wanneer we deze kaart in detail bekijken, dan zien we tijdens het weekend in deze operationele run de koude poel liggen over Duitsland met een T850 onder -22°, bijna ongezien (maar tot nader orde uiteraard nog steeds enkel virtuele realiteit!).

In de meest recente GFS run laat de operationele oplossing een gelijkaardige evolutie zien, zij het dat hij de koude poel (met overigens gelijkaardige extreme eigenschappen) laat stationeren over Oost-Europa. Veel zal dus afhangen van de algemene stroming, en in hoeverre deze die koude luchtpoel al dan niet tot bij ons kan brengen. Maar zoals gezegd, zelfs als dit niet lukt spoelt er wel degelijk nog flink koude landlucht onze regio binnen!Dit wordt mooi geïllustreerd door deze TE850 kaart waarop te zien is dat tussen de hogedruk benoorden ons en een lagedrukgebied over de Middellandse Zee (vaak een onderschatte factor bij koudegolven!) koude droge landlucht uit oostnoordoost wordt aangevoerd. Echte transportkou dus...

Het is dus spannend afwachten waar die bel met koudste lucht zal uitkomen. Het is waarschijnlijker dat deze bel ten oosten van ons blijft met erg lage temperaturen in Oost- en eventueel Centraal-Europa (-20 à -30° is perfect mogelijk). Maar. de operationele run van het Europese model laat goed zien dat er fysisch niks belet om deze bel ook tot onze contreien te laten brengen. Alles zal afhangen van welke vorm de hoogterug aanneemt over de oostelijke Oceaan en Scandinavië...