donderdag 30 december 2010

strengste winter in 100 jaar

Nee, echte fouten zijn er niet gemaakt naar aanleiding van de sneeuwoverlast en putten in de wegen. Het was immers n.a.v "de strengste winter in...100 jaar", aldus Vlaams minister Crevits. Il faut le faire! Van een minister zouden we toch enige objectiviteit mogen verwachten, zeker als het gaat om het eigen beleid te verdedigen. Niet dus...

Mevr. de minister, dit was heus niet de strengste winter in 100 jaar. Ten eerste is die winter nog niet eens 1/3 voorbij, ten tweede zal december 2010 heus geen records doen sneuvelen, of het moest gaan om het aantal sneeuwdagen maar dat niet echt een referentie (elke dag ergens in het land met een vlok, smeltend of niet, is een sneeuwdag....dus tjah...).

En vorig jaar zelf nog lachen met de 'putjesvullers', en dat we dit soort 'amateurisme' nooit meer gingen te zien krijgen...wel, we zien we overal, mevr. de minister, en dat,

volgens uw zeggen, tot 2015....

Dus, mevr. de minister, gelieve het weer niet in te roepen als zijnde een soort overmacht, dat deden er intussen al genoeg (NMBS, ...) voor u, ten onrechte uiteraard...

Dank u!

dinsdag 28 december 2010

Weerkaartbespreking op zondag

De komende week wordt vast veel minder spannend dan de afgelopen weken, met een hogedrukrug min of meer over West-Europa. Deze rug wordt versterkt tegen vrijdag door een hogedrukcel in de hoogte vanover de Oceaan waardoor over onze streken de komende dagen een hogedrukcel komt te liggen aan de grond. Resultaat: weinig stroming, inversie en lichte dooi met als gevolg massa's vocht in de onderste luchtlagen en dus grijs dooiweer. De sneeuwlaag smelt maar traag af op die manier.

Tijdens het weekend worden de kaarten lichtjes geschud en verplaatst het zwaartepunt van de hogedruk zich over de Oceaan nabij IJsland en later Britse Eilanden. Over Scandinavië komt een complex lagedrukgebied te liggen. Dit heeft tot gevolg dat tussen beide een aanvoer op gang komt van opnieuw wat koudere polaire lucht. vooral op zondag geeft dat wat winterse buien, in de Ardennen sneeuwbuien maar overtuigend lijkt het allemaal niet. Er is geen sprakke van zeer koude bovenluchten en bovendien is de invloed van de hogedruk te sterk...

Al bij al dus een kwakkelweer dus maar één ding staat vast, een overschakeling naar een zonaal regime met dus sterke dooi en regenweer tot gevolg staat evenmin op het programma...de winter is zich dus wat aan het bezinnen in welke richting die verder wil...we wachten af...

zaterdag 25 december 2010

witte kerst....

Sinds vele jaren is het dan toch gelukt om op de meeste plaatsen in de Benelux een witte Kerst te krijgen. Vooral vandaag was het de taak van elkeen om in de zon bij weinig wind op stap te gaan, de wind van de afgelopen dagen leidde tot mooie sneeuwsculpturen (zie o.a een impressie vanuit Parike op deze link).

In het westen was er van sneeuw weinig te merken, getuige deze foto links waarop de sneeuw blauwgekleurd is...

vrijdag 24 december 2010

sneeuwjacht

Een actieve sneeuwzone trog mafgelopen over ons land en bleef lange tijd slepen over vooral het centrum en oosten van België. Ook nu nog sleept deze sneeuwzone over het oostelijke deel van ons land en oosten van Nederland. Vanmorgen konden we uiteindelijk een sneeuwdek noteren van nauwelijks sneeuw aan zee, 10 tot 20 cm meestal over het centrum van het land en rond 30 cm in de oostelijke gebieden, met een uitschieter op Mont-Rigi van 62 cm...
Ik Ukkel is een witte Kerst hiermee onomkeerbaar want daar lag vanmorgen een dek van 16 cm. Het is wel lastig meten door ophoping tengevolge de harde wind.

De wind haalt makkelijk 5 bft met rukwinden tot 50 km/h of meer en dat jaagt de sneeuw in hopen. Ook gevallen sneeuw wordt hierdoor makkelijk de lucht weer ingeblazen en zo krijg je het effect van sneeuw'duinen' met hopen tot meer dan een halve meter.

Intussen blijft de 2de koudegolf van het jaar voortduren (deze begon op 12 december) en deze duurt waarschijnlijk tot dinsdag a.s. In België is een koudegolf minstens 5 vorstdagen waarvan minstens 3 ijsdagen. In Nederland is de definitie een stuk strenger.

Wie volop wil genieten van deze unieke sneeuwpracht kan vandaag op pad, maar wie de wind niet wil trotseren kan ook tot kerstdag wachten, wanneer kan gewandeld worden in veelal zonnige omstandigheden met niet te veel wind...een dikke jas is ook dan wel aangewezen want het blijft vriezen...

dinsdag 21 december 2010

Winter 2010 vandaag begonnen...duuh?!

U dacht dat de astronomische winter vandaag begonnen was? Wel, dan dacht u verkeerd, maar u was niet alleen... In tegenstelling tot vaak wordt gedacht kent de start van de winter geen vaste datum. Nu eens begint de winter op 21 december, dan weer eens de dag erna. Ook dit jaar start de winter pas op 22 december, om 0.38h. Het zou prettig zijn mocht men daar ook in de media rekening mee houden, want die verkondigen uiteraard weer met volle teugen dat vandaag de winter is begonnen. Aangeraden is deze mensen van de media niet al te veel te geloven, het valt steeds meer op dat ze nauwelijks hun gegevens checken alvorens men iets verkondigt...het moet immers allemaal erg snel gaan...

Trouwens, ook volgend jaar valt het begin van de winter op 22 december, in de ochtenduren. Voor de klimatologen is de winter overigens al van 1 december bezig, en dit jaar lijkt dit meer in overeenstemming met de natuur. Klimatologen houden niet van variabele data en dus beginnen de seizoenen telkens bij het begin van de maand (1 maart, 1 juni, etc...).

maandag 20 december 2010

Weerkaartbespreking op zondag

De weerkaart toont vandaag een mooie zonale stroming, echter wel zo'n 500 km te ver naar het zuiden en dus bezuiden ons land. Wat zoiets in de winter betekent hebben we mogen ervaren de afgelopen dagen en zien we actueel nog met een actieve sneeuwzone net ten zuiden van ons land waarmee de Ardennen deels opnieuw mee te maken hebben. Op de hoogste toppen ligt al verschrikkelijk veel sneeuw, met op Mont-Rigi 71 cm sneeuw vanmorgen.

Ik had het in een eerder bulletin al aangehaald: dit zijn niet de klassieke kaarten welke we meteen associëren met puur winterweer want hogedruk is nergens te bespeuren, laat staan een hogedrukblokkade. Wel integendeel, een lagedrukgebied domineert al dagen de Europese weerkaart, op alle niveau's. Speciaal in deze situatie is de voorgeschiedenis, waarbij koude lucht naar ons was geadvecteerd gedurende enige tijd en deze was met het naar het zuiden zakken van dit lagedukgebied, boven onze streken gestationeerd. Doordat de zonale stroming, met dus aanvoer van zachter lucht, goed en wel bezuiden van ons aanwezig was, kon deze koude lucht nooit worden weggeveegd. Op het grensgebied tussen deze beide luchtmassa's, welke soms wel erg dicht in onze buurt kwam en gisterenavond vannacht zelfs even over het zuiden van ons land trok, ontwikkelden zich actieve randstoringen. Want laat er geen onduidelijkheid over bestaan, de zonale stroming was er heus wel, met sterke jet en al (vandaag het snel uitdiepen van al deze sneeuwzones).

Nu echter is het einde nabij, het sturende IJslandlaag, welke dus voor de verandering even bij de Britse Eilanden lag, breekt in stukken en verliest zijn macht waardoor de koude lucht greep verliest op ons land.

Evenwel lijkt de koude lucht zich sterk te gaan weren en een doorslaande dooi met inbeukende westenwinden staat niet op het programma tot het einde van de week. Dit maakt alles nu erg lastig want het grensgebied tussen koude en warme lucht zal over ons land gaan schuiven. Op het grensgebied blijven storingen aanwezig en die maken een verwachting van het neerslagtype lastig.

Globaal verandert er ook wat op de weerkaart, in zoverre dat langerekte W-E trog noord van ons gaat kantelen en uiteindelijk een deel ervan N-S komt te liggen over W-Europa. Hiermee kan voorzichtig zachtere lucht worden aangevoerd, vooral in de hoogte. Aan de grond blijft het allemaal schommelen rond +1 à +2 graden met ' s nachts waarden rond het vriespunt.

Dit alles betekent dat de storingen die vooral nog tot en met woensdag over onze streken slepen (en soms nogal intens uitpakken) een mengeling zullen geven van regen, sneeuw, ijzel, ijsregen en smeltende sneeuw. Alles zal afhangen van de war thermische omstandigheden. Ondanks het feit dat het Amerikaanse model GFS wel erg pessimistisch lijkt met sneeuw en ijzel langs de koude oostflank van deze storingen over ons land, neigen de andere modellen veel meer naar te hoge temperaturen en dus meer kans op regen of smeltende sneeuw. We moeten echter waakzaam blijven!

Naar vrijdag en het kerstweekend toe schuift de trog weg naar het oosten en krijgen wij de gunstige invloed van de hogedrukrug over de oceaan met aan de grond hogedrukopbouw. Dit betekent meestal droog weer maar ook tijdelijk een stuk kouder (stralingskou). Hoe dan ook, de tijdelijke doodsteek voor het mooie begin van de winter 2010-2011 is voorzien tegen het einde van de week of begin volgende week wanneer de zonale stroming zich herorganiseerd...deze keer over onze breedtegraad...

vrijdag 17 december 2010

weeralarm KNMI


Terwijl een deel van Nederland stilaan ondersneeuwt, waaronder enkele grotere agglomeraties, kwam het KNMI zonet uit met een 'weeralarm'. Vanzelfsprekend rijkelijk te laat en van weinig waarde meer.

Het 'weeralarm' heeft in het verleden reeds geleid tot heel wat verhitte discussies, tot in de 2de kamer toe omdat ofwel het alarm niet werd gegeven, ofwel ten onrechte was uitgebracht. En vaak te laat ook.

Eén van de belangrijkste problemen is dat dit alarm maar wordt uitgebracht wanneer men 90% zeker is dat dit terecht zal zijn, en per definitie niet vroeger dan 12h voor de verwachtte feiten. Gezien de grote gevolgen van zo'n alarm (diensten worden ingeschakeld en gealarmeerd, ...) ben je als voorspeller echt wel voorzichtig en doe je dit liefst niet onterecht. Vandaar dat in de praktijk die 12h meestal lang niet gehaald wordt en het blijft bij amper een paar of of nog later. Hiermee verdwijnt ook de kracht van zo'n alarm om de bevolking 'vroegtijdig' te verwittigen. Nu bv heeft dat geen zin meer, iedereen is op z'n werk en moet nu toch door de sneeuw, willen of niet.

Lastig te verantwoorden is ook het eeuwige conflict tussen dit weeralarm waarschuwingssysteem en het klassieke waarschuwingssysteem welke o.a op meteoalarm.eu verschijnt. Daar heeft Nederland nog een YELLOW warning staan, op het moment dat hetzelfde land in hoogste staat van paraatheid is met een weeralarm. Geen ziel dit dit begrijpen kan uiteraard.

Mijns inziens houdt men zo'n weeralarm best voor interne communicatie (tussen dienst Rijkswaterstaat en hulpdiensten, ANWB,...) en beperkt men zich voor de externe communicatie naar het publiek tot de klassieke warnings gaande van groen tot rood. Bij code rood zal het publiek echt wel weten waartoe of waaraan en zo blijft het zaakje helder en eenduidig...

maandag 13 december 2010

weerkaartbespreking op zondag

Wederom staat een winterse week op het menu, al zijn de weerkaarten wel anders dan de afgelopen koudegolf. In eerste instantie is de situatie gelijklopend met een blokkade op de oceaan en een grondhoog bij de Britse Eilanden. Door de nabije positie van het grondhoog is de transportkou minder uitgesproken, de aangevoerde lucht is m.a.w van niet zo ver afkomstig. Doordat de zachte lucht nooit erg ver is doorgedrongen naar het noordoosten was er niet veel nodig om de koude lucht opnieuw tot bij ons te brengen en dit is afgelopen nacht ook vlot gebeurd.

Vannacht bereikt ons een regen/sneeuw zone vanaf de Noordzee welke zich via de oostflank van het hogedrukgebied naar beneden rolt en vooral een stuk landinwaarts voor wat sneeuw zal zorgen. Achter deze storing bereikt ons opnieuw zeer koude lucht in zoverre dat het dinsdag overdag blijft vriezen.

Wat hierna gebeurt is wat we zouden kunnen zien als een ongunstige evolutie en misschien wel het begin van het einde. De hogedrukblokkade trekt zich verder terug naar het westen en tegelijk dendert een kanjer van een koude trog naar West-Europa vanuit het Noordpool gebied. Deze trog zorgt in eerste instantie voor best spannend winterweer maar zuiver kaart-technisch is dit allerminst een interessante evolutie. De trog zal zich immers nestelen bij de Britse Eilanden en wat gaan opwarmen in de hoogte. De trog neemt vervolgens de taak van sturend laag op zich neer en zo zien we het polaire front gevaarlijk dichtbij komen vanuit het zuiden, omhoog gestuwd door uitdiepende randdepressies zuid van het eerder genoemd sturend laag.

Maar zoals gezegd is het eerst best spannend naar donderdag toe, wanneer de trog ons via de Noordzee bereikt en vooral bijhorende actieve storingen over de Lage Landen voortduwt. De bijhorende depressie is deels gevuld met vochtige en zachte oceaanlucht, welke helemaal van de andere kant van de blokkade afkomstig is en via de zakkende trog tot bij ons komt onder de vorm van en warme sector. Het is duidelijk dat een deel van de soms intense neerslag donderdag als regen of smeltende sneeuw zal vallen in de lagere gebieden. Echter zal het achter de warme sector snel opnieuw afkoelen en zal waarschijnlijk een deel van de neerslag overgaan in sneeuw op de meeste plaatsen.

Afhankelijk van hoeveel van de neerslag onder vaste vorm valt zal dat op veel plaatsen toch een sneeuwlaag van diverse cm kunnen opleveren. Boven 500m verwacht ik toch 10-15 cm verse sneeuw.

Vrijdag overdag en waarschijnlijk nog een groot deel van het weekend is het opnieuw koud tot zeer koud. Dit hebben we dan te danken aan aangevoerde stagnerende koude lucht, niet echt meer van pure transportkou. Het zal tegen dan ook uitkijken zijn voor storingen welke in Frankrijk actief zijn en steeds meer noordwaarts trekken. Deze zouden uiteindelijk ook voor sneeuw kunnen zorgen maar dat is wel erg ver weg.

Het lijkt er met de huidige weerkaarten op dat na het weekend de kansen op doorzettende dooi waarschijnlijk wordt.

vrijdag 10 december 2010

Winterweer laat zich nog steeds voelen...

Quote van de dag maar weer in het rijtje van dagelijkse hopeloze quotes. Vandaag is het de eer aan Het Laatste Nieuws (online):

"Ook voor de niet-treinreizigers laat de winter zich nog steeds voelen. In het westen van het land blijft het droog, maar de rest van het land krijgt met regen of motregen af te rekenen. In de Ardennen is een sneeuwbui mogelijk. Wel wordt het een pak minder koud, met maxima tussen 0 en 7 graden."

Let dus op daar mensen in het oosten, het wordt bar winters met zelfs regen of wie weet wel motregen...zucht...

donderdag 9 december 2010

sneeuwlaag

Terwijl in Vlaanderen stilaan bekomt van de sneeuwval en alles terug zijn oorspronkelijke vertrouwde kleur aanneemt, nl. de groene, is de wereld in veel streken van Europa nog danig wit.

Zo ook alleszins in het noorden van Frankrijk en de streek van Parijs, zoals onderstaande foto mooi aangeeft. De sneeuw wordt op deze satellietopname blauw weergegeven.

De voorbije periode werd ook de Britse Eilanden niet gespaard, met een vaak doorstaande oostelijke stroming. Komt bij ons de wind uit oost, dan is het vaak koud maar valt er weinig neerslag. Maar komt voor de Britse Eilanden de wind uit oost, dan komt de luchtmassa daar van over de Noordzee welke nog relatief zacht is, zeker in vergelijking met de koude lucht die er dan over stroomt. Vandaar dat daar dan zeker tegen de oostflanken massa's sneeuw worden gedeponeerd. Let in dat verband overigens op de 'groene' zuidwestflanken van zowel Engeland als Ierland...


dinsdag 7 december 2010

weerkaartbespreking op zondag

Na een wel erg winterse week duurt het winterweer nog even voort de komende dagen. Voor vandaag en morgen is het uitkijken naar storingen welke zich van west naar oost voortbewegen bezuiden de lage landen. Het is duidelijk dat de westelijke stroming, welke zich doorgaans over onze streken bevindt, reeds lange tijd over Zuid-Europa opdoet. Dit duurt dus nog wel even voort. Klassiek in dergelijke situaties is dat de noordflanken van deze storingen uit sneeuw bestaan. Deze gebieden worden vanavond reeds over de zuidelijke gebieden van België verwacht met opnieuw enkele cm sneeuw.

Ook morgen woensdag blijft de situatie op de weerkaart ongewijzigd met een 2de golf op het front over Frankrijk en deze keer zou de sneeuw wat verder noordwaarts trekken en over het centrum van België komen te liggen. Ik verwacht over de centrale gebieden meestal lichte sneeuw, en hoe meer zuidwaarts, hoe meer sneeuw, in zoverre dat de zuidelijke regio's opnieuw 10 cm sneeuw kunnen te verwerken krijgen of iets meer nog. Met het actuele sneeuwdek aldaar tussen 10 en 30 cm kan dat een zeer respectabel sneeuwdek vormen tegen donderdag.

Kijken we naar de hoogtekaarten, dan zien we de komende 48h een cut-off over de oceaan west van het continent waarbij de huidige hoogterug door dit proces haasje over speelt en omheen het afgesplitste hoogtelaag tegen vrijdag opnieuw voor nieuwe rugopbouw zal zorgen over West-Europa. In eerste instantie is deze evolutie allerminst gunstig voor het koude winterweer want an de grond zorgt deze evolutie voor het migreren van hogedruk op de oceaan richting continent met daarbij horend de afsnijding van de koudeluchtaanvoer vanuit het oosten tot noordoosten. De koude welke we momenteel meemaken zal dus naar her einde van de werkweek voorbij zijn.

Op langere termijn echter zijn de weerkaarten wel gunstig. Het ziet er immers sterk naar uit dat de opbouw van hogedruk in de hoogte tot een blokkade leidt met as min of meer ter hoogte van de Britse Eilanden met sterke uitbreiding richting Groenland. De modellen berekenen als reactie daarop zeer sterke en snelle drukstijgingen noord van de Britse Eilanden met vorming van een krachtig hogedrukgebied.

In hoeverre dit opnieuw zal leiden tot een koudegolf is erg onzeker omdat alles zal afhangen van a/ de positie van de rug en vooral van het grondhoog en b/ in hoeverre de blokkade wel of niet zal worden aangetast.

De laatste kaarten van GFS laten alvast nieuwe impulsen zien in het noorden waarbij verse hogedruk lijkt te gaan aansluiten met het hogedrukgebied over Noord-Europa.

Voor begin volgende week lijkt alvast de koude lucht te zullen winnen en krijgen we alvast de aanzet tot een nieuwe mogelijke koudegolf. Daarna is het koffiedik kijken...