dinsdag 1 december 2009

November 2009 breekt o.a het wind-record

Op basis van de quasi volledige maandgegevens van het KMI kunnen we stellen dat afgelopen maand uitzonderlijk winderig was. Zo winderig zelfs dat geen enkele novembermaand zo hoog scoort als afgelopen maand. Gemiddeld stond er een een wind van 5.6 m/s, terwijl dat normaal slechts 3.7 m/s is. November 1940 komt nu op nummer twee te staan met 5.4 m/s.

Verder werd het de op één na warmste novembermaand. Vooral de dagtemperatuur was hoog met 12.6° ipv 8.9°. In november 1994 werd het met 12.8° nog twee tienden warmer. Verder opvallend was ook het gebrek aan zonneschijn, met een zonneschijnduur van nog geen 50 uur (norm: 74 uur).

Nat was de maand ook al met zowel meer regen als meer regendagen dan normaal. Een record werd echter lang niet gehaald al kan dat in het westen van het land wel het geval zijn daar de afgelopen week in die streek beduidend meer regen viel dan elders in het land met de gekende overstromingen tot gevolg.

We sluiten de reeks af met nog een record, nl. dat van het aantal onweersdagen. Immers, op maar liefst 7 dagen werd ergens in ons land onweer waargenomen terwijl dit er gemiddeld slechts op zo'n 3 dagen is. Sinds de metingen met het SAFIR systeem is dit nog nooit zo hoog geweest in november.

Noot: deze gegevens zijn op basis van voorlopige cijfers!
bron: KMI-data

Bizarre hagelstenen

In de vooravond van 23 november trok een hevig onweer over de Oostkust en het noorden van West-Vlaanderen. De bui bleek tevens een pak hagel bij zich te hebben en zeer lokaal werden ongewoon grote hagelstenen genoteerd in de streek van Dudzele, benoorden Brugge. Sommige hadden een maximale lengte van maar liefst 5 cm! Onderstaande foto's werden me opgestuurd door de heer Hans de Blauwe en zijn van uitstekende kwaliteit.

Opvallend is dat de meeste hagelstenen een bizarre vorm vertonen en vooral zeer onregelmatig van structuur zijn. De uitsteeksels, 'Icicle lobes' genaamd, worden veroorzaakt door een onregelmatige ijsaangroei tijdens de val van de hagelsteen. Wanneer een hagelsteen mooi rondtolt tijdens de val , dan zal de hagelsteen mooi bolvormig of ellipsvormig zijn met een doorgaans regelmatige lobstructuur. Hier zorgde de zeer onregelmatige ijsaangroei voor de scherpe en lange uitsteeksels.

Meer over deze lobstructuur kan worden bekomen op dit wetenschappelijk artikel.