vrijdag 26 februari 2010

Diepe storm en zéér wisselvallig...

De komende uren diept een depressie uit west van de Canarische Eilanden. Het heeft er alle schijn naar dat deze depressie zeer snel zal uitdiepen tot een heuse storm, waarbij we de term Rapid Cyclogenese gerust kunnen toepassen. Aanwijzing daarvoor zijn o.a de sterke dikteadvectie dipool (afb hieronder west van Spanje tegen zaterdagochtend).


De uitdieping kan ook vlot gebeuren onder de rechter ingang van een stevige anticyclonaal gekromde straalstroom, en deels in de linker uitgang van een andere tak van de polaire jet.

Tegen zondag wordt deze diepe depressie net west van ons land verwacht met het krachtigste windveld over ons land. Ook in Frankrijk kan het laat zaterdag en begin zondag al spoken. De kerndruk zou onder 970 hPa liggen als ze bij ons aan komt en dit is uiteraard niet alledaags. Op enige hoogte wordt een windsterkte tot 70 à 75 knopen berekend wat overeen komt met zo'n 140 km/h. Doordat nu ook weer niet zo veel onstabiliteit wordt verwacht zal slechts een deel daarvan in rukwinden verzilverd kunnen worden maar aangezien ook om beperkte hoogte (925 hPa) ook zo'n 60 kts wordt voorzien moeten we alleszins rekening houden met pieken tussen 100 en 110 km/h. Bovendien wordt kracht 7 verwacht (7 Beaufort) en dat landinwaarts. Een dergelijke gemiddelde wind is ook al uit den boze in het interland en er zit zelfs een kleine kans in om tot 8 bft (stormachtig) te raken wat al helemaal uitzinnig is. Meeste kans op schade bij een gelijk blijvend traject zijn de Ardennen met dit traject kan en zal nog wel wat schuiven...

De depressie zorgt voor een algemene vervorming van het barocliene veld en verstoord in feite gans de atmosfeer op de West-Europese weerkaarten, in zoverre dat tijdens het weekend de 15 graden isotherm op 850 hPa tot over Zuid-Europa komt te liggen en de 20 graden grens zelfs over N-Afrika. Op grondniveau betekent dit een zeer tijdelijke opstoot tot misschien wel 25 graden in delen van Zuid-Europa en vlot 30 graden over N-Afrika!Na deze stormachtige periode komen we naar alle waarschijnlijk volgende week geleidelijk terecht in koudere polaire lucht, ons verzorgd door een hogedrukgebied bij Schotland. Dit levert bij ons tegen eind volgende week een luchtdruk op va zo'n 1030 hPa.

Nu wordt de term 'wisselvallig' te pas en te onpas gebruikt, maar ik denk dat deze term nu wel echt op z'n plaats is. En zo krijg je natuurlijk onderstaand meteogram, met een luchtdruk die in 1 week va 970 naar 1030 hPa stijgt. Dit is een stijging van 60 hPa !! Een niet alledaags meteogram overigens, om meerdere redenen...


zondag 21 februari 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Een nieuwe week, nieuwe kaarten. Afgelopen week waren de gevolgen van de winterconfiguratie over Europa nog steeds goed te zien met zeer zwaar weer in de Canarische Eilanden alsook op Madeira. Reden was uiteraard de polaire jet die te ver naar het zuiden was doorgedrongen en daar weken bleef rondhangen.

Actueel is de jet al een stuk naar het noorden opgeschoven en sleept no over het Middellandse Zeegebied. Ons weer zal een groot deel van de week worden bepaald door een hoogtetrog.

In het begin van de week is er eerder nog sprake van een zonaal regime over het zuiden van Europa met wij in de uitgestrekte sturende trog. In de flank van deze trog worden rimpels gegenereerd welke uitgroeien tot gronddepressies en deze zullen ons periodiek bereiken en voor regen en wind zorgen. Let ook op de sterke barokliniteit in het zuiden. Omdat de polaire jet ver zuid van ons blijft hoeven we op geen lenteweer rekenen. Echter, na al die kou die we hebben gekend zal het ongetwijfeld aanpassen worden deze week want de 10 graden kan desondanks toch soms bereikt worden dankzij de reeds vrij hoge februarizon.

In het tweede deel van de week sterkt de trog op de Atlantische Oceaan verder aan als reactie op de ontwikkeling van een hoogtetrug net oost van Noord-Amerika (zie kaart hieronder). Het lijkt er op dat ook dan de storingen vlot de weg naar onze regio zullen vinden. Misschien kunnen we het weer van de komende week nog het best omschrijven als herfstweer...

vrijdag 19 februari 2010

Profetische woorden?

Het was me wat in het zuiden van Europa. Laten we de woorden uit m'n bericht van afgelopen zaterdag nog eens aanhalen: "...Wie is bij deze situatie de grootste pineut? Wel, elkeen die deze mooie winter beu is en geen sneeuw meer kan zien. Maar ik vrees in meerdere mate de duizenden reizigers die onze winter hebben verlaten om de zon te gaan opzoeken naar warmere oorden. De Canarische Eilanden bijv, ik zeg zo maar iets...Daar wordt het een natte, vaak grijze en te koele Krokusvakantie, alsook grote delen van het Middellandse Zeegebied. Ik zei het al, alles is ruim 1000 km naar het zuiden opgeschoven, dus zij krijgen ons depressies, regenwolken en wind, en wij meer het weer wat meer bij IJsland hoort..."

Wel, een groot deel van de week beukten depressies in op delen van Zuid-Europa en bv ook op de Canarische Eilanden. Stormweer, overstromingen...kortom alles wat zonnekloppers niet verwachtten kwam aan bod.

Ver moeten we de reden niet zoeken en in een vorig bericht werd dit al uiteen gezet: de straalstroom dwaalt daar immers rond en zorgt daar voor het weer wat wij normaal hebben in de winter, nl. wolken, wind en regen...

Onderste kaarten van GFS geven de windsterkte weer alsook de SWI (gelijkaardig aan de SCP index).


zondag 14 februari 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Opnieuw een winterse week achter de rug. Wanneer we de winter tot nog toe bekijken kunnen we 4 koude perioden onderscheiden, waarvan 3 de naam koudgolf waardig. Momenteel maken we dus de 3de koudegolf mee.

Hoelang deze nog zal duren proberen we hier te beantwoorden. Als bij toeval wordt deze week opnieuw een register met andere kaarten geopend. De huidige blokkade is intussen wel opgeschoven naar westen, doch ze houdt nog steeds de deur gesloten voor een westelijke hoogtestroming. Zoals in het eerdere blog-bericht reeds aangehaald, bevindt deze westcirculatie zich diep in het zuiden alwaar ze voor menig zonneklopper aldaar voor een natte en sombere Krokusvakantie zal zorgen. Over onze regio's bevindt zich een trog waarbij sneeuw wordt veroorzaakt. De kaart op 200 hPa hieronder geeft goed de positie van de troggen en ruggen weer in de hoogte (warm = trog en v.v)

De komende dagen gaat er één en ander aan het schuiven. Eerst en vooral verwijdert de hoogterug over de Atlantische Oceaan zich verder naar de oostkust van N-Amerika. Echter betekent dit niet dat de zachte zeelucht ons bereikt want meteen zakt ook koude lucht op enige hoogte vanaf het poolgebied naar het zuiden en ontstaat een verder uitdiepende trog over W-Europa. De jet blijft sterk en slingert over Zuid-Europa.


Later op de week, tegen donderdag, is de trog nog verder uitgezakt naar het zuiden. We krijgen dan 2 zones met storingen, een eerste over de zuidelijke regio's van Europa, verbonden aan de polaire jet, en een nieuwe nabij W-Europa, nabij de hoogtetrog. Met deze laatste hebben wij dus te maken. Er wordt dan wel degelijk zachtere lucht aangevoerd met met continue waarden op 850 hPa onder het vriespunt hoeven we geen mirakels te verwachten. Echt zacht wordt het overigens nooit benoorden de polaire jet.


Tegen het weekend komt de trogas over onze regio te liggen en neemt de onstabiliteit toe met misschien wel onweerkansen. In elk geval blijven bokkensprongen van de temperatuur uit en blijft het wisselvallig met buien. Eén constante nog steeds uiteraard: de zeer zuidelijke polaire jet. Het is de vraag wanneer die op zijn normale positie zal komen te liggen...


Over het hierbij horende weerbeeld valt enkel in vage termen iets te zeggen. Namelijk dat storingen (randstoringen langsheen de trog) ons vlot zullen weten te bereiken al worden erg actieve systemen niet verwacht wegens te barotroop milieu. Doordat de bovenluchten steeds vrij fris zijn kan de neerslag op de hoogste toppen veelal als sneeuw vallen. De koudegolf zijn we in Vlaanderen wel kwijt deze week met overdag vlot positieve temperaturen tot zo'n graad of +5. Vooral in het midden van de week, rond woensdag, weet een uitslaande Franse golf zich te wringen tot over de Benelux met wat meer neerslag.

Dat de zon een eerder schaars artikel zal zijn de komende week hoeft ons evenmin te verbazen al zal ze zeker bij momenten zichtbaar zijn tussen de storingen in. Maar of we op die manier het tot op dit moment zeer lage aantal zonneschijnuren zullen optrekken is maar de vraag, wel integendeel!

zaterdag 13 februari 2010

Straffe westcirculatie is er...

Tja, ze is er wel, die westcirculatie, enkel meer dan 1000 km te ver naar het zuiden. Kijk, op zich is er niks verkeerd met een straalstroom die zo ver zuidelijk ligt, maar dat dit zo lang aanhoudt is wel interessant. Gans volgende week komt de jet nog niet eens in onze buurt en zo bevinden we ons dag na dag in de koude polaire luchtmassa. Dat maakt dat zelfs tussen de koude-impulsen, het nog koud blijft. Dit is m.a.w perfect het tegengestelde van wat we al jaren kenden in de winter. Toen zaten we steeds in de zachte luchtmassa, nabij of zuid van de jet. Tot de tijd dat de koude lucht dan goed en wel bij ons was geraakt, was er weer een nieuwe impuls van zachte lucht zodat koud winterweer nauwelijks tot geen kans krijgt...


De drukafwijking is goed te zien op onderstaande kaart (ik heb ze op z'n kop geplaatst zodat Europa goed te zien is). We zien sterke positieve drukanomalieën nabij IJSland , UK, delen van Canada en Siberië. Van een IJslandlaag dus absoluut geen sprake! Daar waar de druk hoog moet zijn, het klassieke Azorenhoog gebied, is de anomalie negatief...


De North Atlantic Oscillation (NAO) is ook veelzeggend. Zo goed als gans de winter negatief, en vaak nog geen beetje. Een duidelijke aanwijzing dat het drukpatroon op de weerkaarten echt wel op z'n kop staat. Het huidige systematisch te koude weer hoeft ons bij zo'n grafiek geenszins te verbazen uiteraard.

Wie is bij deze situatie de grootste pineut? Wel, elkeen die deze mooie winter beu is en geen sneeuw meer kan zien. Maar ik vrees in meerdere mate de duizenden reizigers die onze winter hebben verlaten om de zon te gaan opzoeken naar warmere oorden. De Canarische Eilanden bijv, ik zeg zo maar iets...Daar wordt het een natte, vaak grijze en te koele Krokusvakantie, alsook grote delen van het Middellandse Zeegebied. Ik zei het al, alles is ruim 1000 km naar het zuiden opgeschoven, dus zij krijgen ons depressies, regenwolken en wind, en wij meer het weer wat meer bij IJsland hoort...

Troost, binnen een goeie 2 weken begint maart en dan gaan de scherpste kantjes er sowieso uit...
Vraag is wie dan zit te wachten op het eventuele weliswaar zachtere maar natte en grijze regenweer???

maandag 8 februari 2010

Weerkaartbespreking op zondag

We naderen de 2de decade van februari en de weerkaarten lijken nog steeds te zijn vastgeroest. Vooral op de hoogtekaarten is nog steeds een hogedrukblokkade aanwezig. Een Omega blokkade kunnen we het niet noemen want daarvoor is de stroming aan de basis te sterk, het is eerder een Rex blokkade maar dan wel een erg standvastige.

De as van de blokkade bevindt zich gans de week vrij ver over de oceaan al nadert de hoogtekern later de Noordzee. Aan de grond is er steeds sprake van hogedruk, eerst bij IJsland, later op de week afzakkend naar de UK. Langsheen de hoogterug zien we tegen woensdag een bel met koude lucht afzakken in de hoogte maar deze trekt deze keer niet over de Noordzee zodat deze keer geen glijbaan van winterse buien tot stand komt. De bel met koude lucht in de hoogte (T500 rond -40°) is ook nogal klein en trekt snel langs. Het grootste deel van de tijd kunnen we de luchtmassa deze week eerder bestempelen als continentaal polair, aangevoerd door een meestal noordoostelijke stroming. De lucht zal vrij koud zijn, getuige ook de zeer lage TE850 waarden tussen 0 en +5°.

Af en toe zullen trogjes in de stroming voor veel wolken en soms wat lichte sneeuwval zorgen maar en herhaling van wat we allemaal al gezien hebben deze winter verwacht ik niet meteen. Daarvoor zit later op de week de hogedruk te dichtbij.

Ik weet niet of veel mensen dit weertype zullen kunnen waarderen want het is koud met overdag amper positieve temperaturen, er is vaak veel bewolking en de neerslaghoeveelheden blijven beperkt. Mossel noch vis weer en zo naderen we stilaan half februari...

En de westcirculatie? Die bleef ver weg uit onze contreien maar de dag komt dat hij met volle geweld op het continent ramt..hopelijk niet in volle zomer!

donderdag 4 februari 2010

Lente?

Ok, er zal wel wat inbeeldingsvermogen nodig zijn denk ik maar met zo'n 7 à 8 graden en wat zon zou het toch wat kunnen gaan ruiken naar lente. Vanaf het zuiden wordt immers zachte lucht naar het noorden gepompt en vooral na al die koude weken zullen we dat zeker gewaar worden. Bovendien staat er deze namiddag niet al te veel wind. Ook de volgende dagen raakt het kwik vlot aan de 7 graden. Op zich is 7 graden niet abnormaal begin februari maar we zijn het absoluut niet meer gewoon...

Overigens lijkt dit alles van korte duur te zijn want meer en meer tekenen duiden op een terugkeer van koning Winter. Na nogal wat capriolen bij de modellen de afgelopen dagen lijken ze nu toch min of meer in consensus te gaan voor een afkoeling. Een krachtige blokkade lijkt zich immers opnieuw te gaan opwerpen west van het Europees continent en snel zal de koude lucht, die nooit veraf is geweest, onze regio overspoelen. Hoe lang en hoe sterk deze nieuwe impuls van winterweer zal zijn weet voorlopig geen kat, ik dus ook niet....