donderdag 30 december 2010

strengste winter in 100 jaar

Nee, echte fouten zijn er niet gemaakt naar aanleiding van de sneeuwoverlast en putten in de wegen. Het was immers n.a.v "de strengste winter in...100 jaar", aldus Vlaams minister Crevits. Il faut le faire! Van een minister zouden we toch enige objectiviteit mogen verwachten, zeker als het gaat om het eigen beleid te verdedigen. Niet dus...

Mevr. de minister, dit was heus niet de strengste winter in 100 jaar. Ten eerste is die winter nog niet eens 1/3 voorbij, ten tweede zal december 2010 heus geen records doen sneuvelen, of het moest gaan om het aantal sneeuwdagen maar dat niet echt een referentie (elke dag ergens in het land met een vlok, smeltend of niet, is een sneeuwdag....dus tjah...).

En vorig jaar zelf nog lachen met de 'putjesvullers', en dat we dit soort 'amateurisme' nooit meer gingen te zien krijgen...wel, we zien we overal, mevr. de minister, en dat,

volgens uw zeggen, tot 2015....

Dus, mevr. de minister, gelieve het weer niet in te roepen als zijnde een soort overmacht, dat deden er intussen al genoeg (NMBS, ...) voor u, ten onrechte uiteraard...

Dank u!

dinsdag 28 december 2010

Weerkaartbespreking op zondag

De komende week wordt vast veel minder spannend dan de afgelopen weken, met een hogedrukrug min of meer over West-Europa. Deze rug wordt versterkt tegen vrijdag door een hogedrukcel in de hoogte vanover de Oceaan waardoor over onze streken de komende dagen een hogedrukcel komt te liggen aan de grond. Resultaat: weinig stroming, inversie en lichte dooi met als gevolg massa's vocht in de onderste luchtlagen en dus grijs dooiweer. De sneeuwlaag smelt maar traag af op die manier.

Tijdens het weekend worden de kaarten lichtjes geschud en verplaatst het zwaartepunt van de hogedruk zich over de Oceaan nabij IJsland en later Britse Eilanden. Over Scandinavië komt een complex lagedrukgebied te liggen. Dit heeft tot gevolg dat tussen beide een aanvoer op gang komt van opnieuw wat koudere polaire lucht. vooral op zondag geeft dat wat winterse buien, in de Ardennen sneeuwbuien maar overtuigend lijkt het allemaal niet. Er is geen sprakke van zeer koude bovenluchten en bovendien is de invloed van de hogedruk te sterk...

Al bij al dus een kwakkelweer dus maar één ding staat vast, een overschakeling naar een zonaal regime met dus sterke dooi en regenweer tot gevolg staat evenmin op het programma...de winter is zich dus wat aan het bezinnen in welke richting die verder wil...we wachten af...

zaterdag 25 december 2010

witte kerst....

Sinds vele jaren is het dan toch gelukt om op de meeste plaatsen in de Benelux een witte Kerst te krijgen. Vooral vandaag was het de taak van elkeen om in de zon bij weinig wind op stap te gaan, de wind van de afgelopen dagen leidde tot mooie sneeuwsculpturen (zie o.a een impressie vanuit Parike op deze link).

In het westen was er van sneeuw weinig te merken, getuige deze foto links waarop de sneeuw blauwgekleurd is...

vrijdag 24 december 2010

sneeuwjacht

Een actieve sneeuwzone trog mafgelopen over ons land en bleef lange tijd slepen over vooral het centrum en oosten van België. Ook nu nog sleept deze sneeuwzone over het oostelijke deel van ons land en oosten van Nederland. Vanmorgen konden we uiteindelijk een sneeuwdek noteren van nauwelijks sneeuw aan zee, 10 tot 20 cm meestal over het centrum van het land en rond 30 cm in de oostelijke gebieden, met een uitschieter op Mont-Rigi van 62 cm...
Ik Ukkel is een witte Kerst hiermee onomkeerbaar want daar lag vanmorgen een dek van 16 cm. Het is wel lastig meten door ophoping tengevolge de harde wind.

De wind haalt makkelijk 5 bft met rukwinden tot 50 km/h of meer en dat jaagt de sneeuw in hopen. Ook gevallen sneeuw wordt hierdoor makkelijk de lucht weer ingeblazen en zo krijg je het effect van sneeuw'duinen' met hopen tot meer dan een halve meter.

Intussen blijft de 2de koudegolf van het jaar voortduren (deze begon op 12 december) en deze duurt waarschijnlijk tot dinsdag a.s. In België is een koudegolf minstens 5 vorstdagen waarvan minstens 3 ijsdagen. In Nederland is de definitie een stuk strenger.

Wie volop wil genieten van deze unieke sneeuwpracht kan vandaag op pad, maar wie de wind niet wil trotseren kan ook tot kerstdag wachten, wanneer kan gewandeld worden in veelal zonnige omstandigheden met niet te veel wind...een dikke jas is ook dan wel aangewezen want het blijft vriezen...

dinsdag 21 december 2010

Winter 2010 vandaag begonnen...duuh?!

U dacht dat de astronomische winter vandaag begonnen was? Wel, dan dacht u verkeerd, maar u was niet alleen... In tegenstelling tot vaak wordt gedacht kent de start van de winter geen vaste datum. Nu eens begint de winter op 21 december, dan weer eens de dag erna. Ook dit jaar start de winter pas op 22 december, om 0.38h. Het zou prettig zijn mocht men daar ook in de media rekening mee houden, want die verkondigen uiteraard weer met volle teugen dat vandaag de winter is begonnen. Aangeraden is deze mensen van de media niet al te veel te geloven, het valt steeds meer op dat ze nauwelijks hun gegevens checken alvorens men iets verkondigt...het moet immers allemaal erg snel gaan...

Trouwens, ook volgend jaar valt het begin van de winter op 22 december, in de ochtenduren. Voor de klimatologen is de winter overigens al van 1 december bezig, en dit jaar lijkt dit meer in overeenstemming met de natuur. Klimatologen houden niet van variabele data en dus beginnen de seizoenen telkens bij het begin van de maand (1 maart, 1 juni, etc...).

maandag 20 december 2010

Weerkaartbespreking op zondag

De weerkaart toont vandaag een mooie zonale stroming, echter wel zo'n 500 km te ver naar het zuiden en dus bezuiden ons land. Wat zoiets in de winter betekent hebben we mogen ervaren de afgelopen dagen en zien we actueel nog met een actieve sneeuwzone net ten zuiden van ons land waarmee de Ardennen deels opnieuw mee te maken hebben. Op de hoogste toppen ligt al verschrikkelijk veel sneeuw, met op Mont-Rigi 71 cm sneeuw vanmorgen.

Ik had het in een eerder bulletin al aangehaald: dit zijn niet de klassieke kaarten welke we meteen associëren met puur winterweer want hogedruk is nergens te bespeuren, laat staan een hogedrukblokkade. Wel integendeel, een lagedrukgebied domineert al dagen de Europese weerkaart, op alle niveau's. Speciaal in deze situatie is de voorgeschiedenis, waarbij koude lucht naar ons was geadvecteerd gedurende enige tijd en deze was met het naar het zuiden zakken van dit lagedukgebied, boven onze streken gestationeerd. Doordat de zonale stroming, met dus aanvoer van zachter lucht, goed en wel bezuiden van ons aanwezig was, kon deze koude lucht nooit worden weggeveegd. Op het grensgebied tussen deze beide luchtmassa's, welke soms wel erg dicht in onze buurt kwam en gisterenavond vannacht zelfs even over het zuiden van ons land trok, ontwikkelden zich actieve randstoringen. Want laat er geen onduidelijkheid over bestaan, de zonale stroming was er heus wel, met sterke jet en al (vandaag het snel uitdiepen van al deze sneeuwzones).

Nu echter is het einde nabij, het sturende IJslandlaag, welke dus voor de verandering even bij de Britse Eilanden lag, breekt in stukken en verliest zijn macht waardoor de koude lucht greep verliest op ons land.

Evenwel lijkt de koude lucht zich sterk te gaan weren en een doorslaande dooi met inbeukende westenwinden staat niet op het programma tot het einde van de week. Dit maakt alles nu erg lastig want het grensgebied tussen koude en warme lucht zal over ons land gaan schuiven. Op het grensgebied blijven storingen aanwezig en die maken een verwachting van het neerslagtype lastig.

Globaal verandert er ook wat op de weerkaart, in zoverre dat langerekte W-E trog noord van ons gaat kantelen en uiteindelijk een deel ervan N-S komt te liggen over W-Europa. Hiermee kan voorzichtig zachtere lucht worden aangevoerd, vooral in de hoogte. Aan de grond blijft het allemaal schommelen rond +1 à +2 graden met ' s nachts waarden rond het vriespunt.

Dit alles betekent dat de storingen die vooral nog tot en met woensdag over onze streken slepen (en soms nogal intens uitpakken) een mengeling zullen geven van regen, sneeuw, ijzel, ijsregen en smeltende sneeuw. Alles zal afhangen van de war thermische omstandigheden. Ondanks het feit dat het Amerikaanse model GFS wel erg pessimistisch lijkt met sneeuw en ijzel langs de koude oostflank van deze storingen over ons land, neigen de andere modellen veel meer naar te hoge temperaturen en dus meer kans op regen of smeltende sneeuw. We moeten echter waakzaam blijven!

Naar vrijdag en het kerstweekend toe schuift de trog weg naar het oosten en krijgen wij de gunstige invloed van de hogedrukrug over de oceaan met aan de grond hogedrukopbouw. Dit betekent meestal droog weer maar ook tijdelijk een stuk kouder (stralingskou). Hoe dan ook, de tijdelijke doodsteek voor het mooie begin van de winter 2010-2011 is voorzien tegen het einde van de week of begin volgende week wanneer de zonale stroming zich herorganiseerd...deze keer over onze breedtegraad...

vrijdag 17 december 2010

weeralarm KNMI


Terwijl een deel van Nederland stilaan ondersneeuwt, waaronder enkele grotere agglomeraties, kwam het KNMI zonet uit met een 'weeralarm'. Vanzelfsprekend rijkelijk te laat en van weinig waarde meer.

Het 'weeralarm' heeft in het verleden reeds geleid tot heel wat verhitte discussies, tot in de 2de kamer toe omdat ofwel het alarm niet werd gegeven, ofwel ten onrechte was uitgebracht. En vaak te laat ook.

Eén van de belangrijkste problemen is dat dit alarm maar wordt uitgebracht wanneer men 90% zeker is dat dit terecht zal zijn, en per definitie niet vroeger dan 12h voor de verwachtte feiten. Gezien de grote gevolgen van zo'n alarm (diensten worden ingeschakeld en gealarmeerd, ...) ben je als voorspeller echt wel voorzichtig en doe je dit liefst niet onterecht. Vandaar dat in de praktijk die 12h meestal lang niet gehaald wordt en het blijft bij amper een paar of of nog later. Hiermee verdwijnt ook de kracht van zo'n alarm om de bevolking 'vroegtijdig' te verwittigen. Nu bv heeft dat geen zin meer, iedereen is op z'n werk en moet nu toch door de sneeuw, willen of niet.

Lastig te verantwoorden is ook het eeuwige conflict tussen dit weeralarm waarschuwingssysteem en het klassieke waarschuwingssysteem welke o.a op meteoalarm.eu verschijnt. Daar heeft Nederland nog een YELLOW warning staan, op het moment dat hetzelfde land in hoogste staat van paraatheid is met een weeralarm. Geen ziel dit dit begrijpen kan uiteraard.

Mijns inziens houdt men zo'n weeralarm best voor interne communicatie (tussen dienst Rijkswaterstaat en hulpdiensten, ANWB,...) en beperkt men zich voor de externe communicatie naar het publiek tot de klassieke warnings gaande van groen tot rood. Bij code rood zal het publiek echt wel weten waartoe of waaraan en zo blijft het zaakje helder en eenduidig...

maandag 13 december 2010

weerkaartbespreking op zondag

Wederom staat een winterse week op het menu, al zijn de weerkaarten wel anders dan de afgelopen koudegolf. In eerste instantie is de situatie gelijklopend met een blokkade op de oceaan en een grondhoog bij de Britse Eilanden. Door de nabije positie van het grondhoog is de transportkou minder uitgesproken, de aangevoerde lucht is m.a.w van niet zo ver afkomstig. Doordat de zachte lucht nooit erg ver is doorgedrongen naar het noordoosten was er niet veel nodig om de koude lucht opnieuw tot bij ons te brengen en dit is afgelopen nacht ook vlot gebeurd.

Vannacht bereikt ons een regen/sneeuw zone vanaf de Noordzee welke zich via de oostflank van het hogedrukgebied naar beneden rolt en vooral een stuk landinwaarts voor wat sneeuw zal zorgen. Achter deze storing bereikt ons opnieuw zeer koude lucht in zoverre dat het dinsdag overdag blijft vriezen.

Wat hierna gebeurt is wat we zouden kunnen zien als een ongunstige evolutie en misschien wel het begin van het einde. De hogedrukblokkade trekt zich verder terug naar het westen en tegelijk dendert een kanjer van een koude trog naar West-Europa vanuit het Noordpool gebied. Deze trog zorgt in eerste instantie voor best spannend winterweer maar zuiver kaart-technisch is dit allerminst een interessante evolutie. De trog zal zich immers nestelen bij de Britse Eilanden en wat gaan opwarmen in de hoogte. De trog neemt vervolgens de taak van sturend laag op zich neer en zo zien we het polaire front gevaarlijk dichtbij komen vanuit het zuiden, omhoog gestuwd door uitdiepende randdepressies zuid van het eerder genoemd sturend laag.

Maar zoals gezegd is het eerst best spannend naar donderdag toe, wanneer de trog ons via de Noordzee bereikt en vooral bijhorende actieve storingen over de Lage Landen voortduwt. De bijhorende depressie is deels gevuld met vochtige en zachte oceaanlucht, welke helemaal van de andere kant van de blokkade afkomstig is en via de zakkende trog tot bij ons komt onder de vorm van en warme sector. Het is duidelijk dat een deel van de soms intense neerslag donderdag als regen of smeltende sneeuw zal vallen in de lagere gebieden. Echter zal het achter de warme sector snel opnieuw afkoelen en zal waarschijnlijk een deel van de neerslag overgaan in sneeuw op de meeste plaatsen.

Afhankelijk van hoeveel van de neerslag onder vaste vorm valt zal dat op veel plaatsen toch een sneeuwlaag van diverse cm kunnen opleveren. Boven 500m verwacht ik toch 10-15 cm verse sneeuw.

Vrijdag overdag en waarschijnlijk nog een groot deel van het weekend is het opnieuw koud tot zeer koud. Dit hebben we dan te danken aan aangevoerde stagnerende koude lucht, niet echt meer van pure transportkou. Het zal tegen dan ook uitkijken zijn voor storingen welke in Frankrijk actief zijn en steeds meer noordwaarts trekken. Deze zouden uiteindelijk ook voor sneeuw kunnen zorgen maar dat is wel erg ver weg.

Het lijkt er met de huidige weerkaarten op dat na het weekend de kansen op doorzettende dooi waarschijnlijk wordt.

vrijdag 10 december 2010

Winterweer laat zich nog steeds voelen...

Quote van de dag maar weer in het rijtje van dagelijkse hopeloze quotes. Vandaag is het de eer aan Het Laatste Nieuws (online):

"Ook voor de niet-treinreizigers laat de winter zich nog steeds voelen. In het westen van het land blijft het droog, maar de rest van het land krijgt met regen of motregen af te rekenen. In de Ardennen is een sneeuwbui mogelijk. Wel wordt het een pak minder koud, met maxima tussen 0 en 7 graden."

Let dus op daar mensen in het oosten, het wordt bar winters met zelfs regen of wie weet wel motregen...zucht...

donderdag 9 december 2010

sneeuwlaag

Terwijl in Vlaanderen stilaan bekomt van de sneeuwval en alles terug zijn oorspronkelijke vertrouwde kleur aanneemt, nl. de groene, is de wereld in veel streken van Europa nog danig wit.

Zo ook alleszins in het noorden van Frankrijk en de streek van Parijs, zoals onderstaande foto mooi aangeeft. De sneeuw wordt op deze satellietopname blauw weergegeven.

De voorbije periode werd ook de Britse Eilanden niet gespaard, met een vaak doorstaande oostelijke stroming. Komt bij ons de wind uit oost, dan is het vaak koud maar valt er weinig neerslag. Maar komt voor de Britse Eilanden de wind uit oost, dan komt de luchtmassa daar van over de Noordzee welke nog relatief zacht is, zeker in vergelijking met de koude lucht die er dan over stroomt. Vandaar dat daar dan zeker tegen de oostflanken massa's sneeuw worden gedeponeerd. Let in dat verband overigens op de 'groene' zuidwestflanken van zowel Engeland als Ierland...


dinsdag 7 december 2010

weerkaartbespreking op zondag

Na een wel erg winterse week duurt het winterweer nog even voort de komende dagen. Voor vandaag en morgen is het uitkijken naar storingen welke zich van west naar oost voortbewegen bezuiden de lage landen. Het is duidelijk dat de westelijke stroming, welke zich doorgaans over onze streken bevindt, reeds lange tijd over Zuid-Europa opdoet. Dit duurt dus nog wel even voort. Klassiek in dergelijke situaties is dat de noordflanken van deze storingen uit sneeuw bestaan. Deze gebieden worden vanavond reeds over de zuidelijke gebieden van België verwacht met opnieuw enkele cm sneeuw.

Ook morgen woensdag blijft de situatie op de weerkaart ongewijzigd met een 2de golf op het front over Frankrijk en deze keer zou de sneeuw wat verder noordwaarts trekken en over het centrum van België komen te liggen. Ik verwacht over de centrale gebieden meestal lichte sneeuw, en hoe meer zuidwaarts, hoe meer sneeuw, in zoverre dat de zuidelijke regio's opnieuw 10 cm sneeuw kunnen te verwerken krijgen of iets meer nog. Met het actuele sneeuwdek aldaar tussen 10 en 30 cm kan dat een zeer respectabel sneeuwdek vormen tegen donderdag.

Kijken we naar de hoogtekaarten, dan zien we de komende 48h een cut-off over de oceaan west van het continent waarbij de huidige hoogterug door dit proces haasje over speelt en omheen het afgesplitste hoogtelaag tegen vrijdag opnieuw voor nieuwe rugopbouw zal zorgen over West-Europa. In eerste instantie is deze evolutie allerminst gunstig voor het koude winterweer want an de grond zorgt deze evolutie voor het migreren van hogedruk op de oceaan richting continent met daarbij horend de afsnijding van de koudeluchtaanvoer vanuit het oosten tot noordoosten. De koude welke we momenteel meemaken zal dus naar her einde van de werkweek voorbij zijn.

Op langere termijn echter zijn de weerkaarten wel gunstig. Het ziet er immers sterk naar uit dat de opbouw van hogedruk in de hoogte tot een blokkade leidt met as min of meer ter hoogte van de Britse Eilanden met sterke uitbreiding richting Groenland. De modellen berekenen als reactie daarop zeer sterke en snelle drukstijgingen noord van de Britse Eilanden met vorming van een krachtig hogedrukgebied.

In hoeverre dit opnieuw zal leiden tot een koudegolf is erg onzeker omdat alles zal afhangen van a/ de positie van de rug en vooral van het grondhoog en b/ in hoeverre de blokkade wel of niet zal worden aangetast.

De laatste kaarten van GFS laten alvast nieuwe impulsen zien in het noorden waarbij verse hogedruk lijkt te gaan aansluiten met het hogedrukgebied over Noord-Europa.

Voor begin volgende week lijkt alvast de koude lucht te zullen winnen en krijgen we alvast de aanzet tot een nieuwe mogelijke koudegolf. Daarna is het koffiedik kijken...

zondag 28 november 2010

Weerkaartbespreking op zondag - de Beer is los!

We staan aan het begin van een ongewoon winterse week voor eind november/begin december. De weerkaarten liegen er evenmin om. Deze koude periode wordt mogelijk gemaakt door enerzijds een blokkerende hoogterug over de oceaan, zich uitstrekkend tot ver over Groenland en anderzijds een uitgestrekt koude hoogtetrog, uitzakkend tot over Spanje. Het polaire front, welke normaal gezien boven onze contreien mag worden verwacht, ziet zich bijgevolg genoodzaakt om helemaal via het zuiden van Europa en het Middellandse Zee gebied te trekken. Wij bevinden ons steeds diep in de, doorgaans continentaal, polaire luchtmassa. Tegen het midden van de week is er weinig veranderd op de hoogtekaart met een blokkade die steeds meer neigt naar een high-over-low blokkade en tegen het einde van de week is deze configuratie een feit al verdwijnt ze snel van de kaarten daarna. Wij hebben steeds te maken met de trog en later even met het afgesplitse hoogtelaag. Daardoor kan een echte advectie uit het verre noordoosten tot oosten nooit echt op gang komen want daartoe zou ons land zich mooi tussen de drug en de trog moeten bevinden. In de lagere regionen van de atmosfeer bevindt de lagedruk zich meer zuidwaarts en bevinden we ons stilaan wel tussen beide systemen en vooral naar het midden van de week toe kunnen we spreken van echte 'transportkou'.

Inderdaad, de grondkaarten tonen een mooie evolutie waarbij zowel de lage- als hoge drukgebieden verder zuidwaarts zakken en ons land terecht komt in de oostelijke stroming tussen beide gebieden. Uitdiepende depressies welke langs het polaire front over de Middellandse Zee oostwaarts trekken doen de transport nog toenemen. Naar het einde van de week verliest deze configuratie aan kracht en is de advectie afgesloten doordat het hogedrukgebied boven Scandinavië geleidelijk het hazenpad neemt richting Siberië. Desalniettemin stagneert de intussen aangevoerde vrieskou over onze streken en deze kou blijft over onze streken hangen tot wanneer westelijke stromingen deze plaklaag opruimen en dit zal waarschijnlijk niet voor het einde van deze week zijn...

Naast al het koudegeweld is er ook het hoofdstuk 'sneeuw'. Maandag reeds neemt die sneeuwkans toe over de oostelijke gebieden ten gevolge de passage van een rondtollend laagje. Dit zou over de oostelijke provincies wel enkele cm kunnen opleveren zodat daar het winterbeeld compleet wordt. Ook over het reliëf kan de sneeuwlaag aandikken en ligt er mogelijk tegen maandagavond een sneeuwlaag van zo'n 10-15 cm..

Daarna is het uitkijken naar wat een frontale storing zal doen welke zuid van onze streken trekt. Deze golf op het polaire front zou opgenomen worden door de sturende trog west van ons en bijhorende occlusie zou ons regen woensdag bereiken vanaf het zuiden. Ook dit zou sneeuw kunnen opleveren maar hoeveel is onzeker. Het lijkt er wel op dat de meeste streken niet zullen bedolven raken onder dikke sneeuwpakketten, daar is het er de situatie niet voor. Maar je weet maar nooit, het volstaat dat de golf minder occludeert en met het actievere gedeelte over ons land trekt en we hebben veel meer sneeuw. Naar het einde van de week toe wordt het opnieuw meest droog en is het uitkijkend naar de eerste dooiaanvallen vanaf het zuidwesten. Als die er al komen deze week....

Het lijkt er sterk op dat we zullen kunnen spreken van een officiële koudegolf. Daartoe moet het in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen 's nachts vriezen en daarvan moeten er minstens 3 ook overdag met negatieve waarden afklokken. Dit is bij deze dus best mogelijk want van maandag tot en met vrijdag zou het volgens de meeste modellen continue moeten vriezen met tegen woensdag en donderdag zelfs maxima niet hoger dan -3 tot -5 graden en nachten tot -8 in het centrum van het land! Bovendien neemt de wind bij nadering van bovengenoemde storing flink toe tegen het midden van de week zodat we dan (dinsdag/woensdag) mogen spreken over gevoelstemperaturen tot -10 à -13 graden in het centrum van het land! Het spreekt voor zich dat het ook met spanning uitkijken is naar de ijsaangroei welke tot snel zou moeten vooruitgaan en zeker tegen volgend weekend (als de dooi tenminste niet invalt en er niet al e veel sneeuw valt) is schaatspret op veel plaatsen verzekerd...

Om af te sluiten nog enkele kaartjes. Eerst even kijken naar de gevoelstemperatuur (dus hoe koud de temperatuur aanvoelt rekening houdend met de wind). Deze dendert tegen het midden van de week onder -15°, zelfs overdag, vooral op woensdag.

Tegen het einde van de week lijkt Europa redelijk ondergesneeuwd te zijn, al moeten we de nodige terughoudendheid tentoonstellen t.o.v de absolute waarden op de kaart, dewelke eerder indicatief zijn...


dinsdag 23 november 2010

Grote problemen op komst in Europa!?

De weerkaarten geven het al langer aan, we staan aan de voordeur van een winterinval in grote delen van Europa waarbij de koude lucht vanuit Scandinavië opvallend diep naar het zuiden zal dringen. Op het raakvlak van deze koude luchtmassa en de nog steeds zachte lucht in het noorden van Afrika ontwikkelen zich bovendien storingen welke over delen van Europa zullen trekken vanaf het weekend en aan de noordflank van deze neerslaggebieden kan wel eens veel sneeuw vallen. Delen van Marokko riskeren dan weer af te rekenen met overvloedige neerslag.


Bekijken we de gecumuleerde sneeuwkaart van GFS (zonder rekening te houden met eventuele dooi onderweg maar die zal beperkt zijn), dan zien we een ondergesneeuwd Europees vasteland, naar mijn mening vrij uniek voor eind november! Ook grote delen van de Benelux zouden in dit scenario (waarvan de details nog flink kunnen wijzigen) wit worden vanaf het weekend. De koude periode zou tot de eerste week van december kunnen aanhouden, daarna is het afwachten.

Feit is dat met zo'n kaarten de overlast regionaal groot zal zijn, vooral in de zuidelijke regio's die af te rekenen krijgen met de depressies die langs het polaire front trekken (het eerder genoemde 'raakvlak'). De neerslagintensiteit op deze storingen dient niet te worden onderschat want ze worden rechtstreeks gevoed door zeelucht van de Middellandse zee en kunnen dus enorm veel vocht bevallen en hoge sneeuwintensiteiten opleveren. Tientallen centimeter in delen van Zuid-Frankrijk, Noord-Italië, de zuidflank van de Alpen en verder naar Zuid-Duitsland zijn waarschijnlijk. Men weze hierbij gewaarschuwd...


zondag 21 november 2010

winter"prik"

Ze zijn daar weer, de mannen en vrouwen van de 'winterprik'. Alles wat maar winters is, lang of doud, scherp of soft, noemt men tegenwoordig een winter'prik'. Laten we afspreken deze uitdrukking niet meer te gebruiken, ok? Overigens dan ook niet meer de termen 'mini-windhoos, 'waterhoos' voor veel regen aan te duiden. De woordvoerder vond trouwens naast de regenval, sneeuwval en hagelval nog een nieuwe term uit, de 'hevige bladerval'. Het moet niet gekker worden mensen...

Overigens kan ik wel de voorziene winterprik...correctie, koude episode bevestigen welke ik reeds vrijdag hier aankondigde. Tot donderdag moeten we in Vlaanderen weinig vrezen, enkel op de Ardense toppen kan een dun sneeuwlaagje reeds vanaf vannacht groeien. Echter naar het weekend toe en begin volgende week gaan de temperaturen danig achteruit met overdag slechts lichte dooi en 's nachts meestal vrieskou, zeker in het binnenland. Ook de sneeuwkansen nemen toe, al is daar nog onduidelijkheid over want alles staat en valt bij de exacte positie en beweging van kleine depressies...

Hoe dan ook, we hebben het ooit met andere weerkaarten moeten doen aan de vooravond van de winter dus reden tot klagen heeft de winterfreak niet me dunkt...

vrijdag 19 november 2010

Weerkaartbespreking op zondag (vervroegd)

Laat me toe de zondagse weerkaartbespreking te geven op vrijdag, het zijn immers spannende tijden voor winterliefhebbers...

De actuele situatie op de weerkaarten is dusdanig dat de barokliene zone/polair front zich wel en goed bezuiden onze regio bevindt, gestuurd door een uitgestrekte hoogtetrog over het oostelijke deel van de oceaan. Deze trog schuift echter vrij snel richting Europees continent en maakt aan de westflank plaats vrij voor een snel opbouwende hoogterug. In geen tijd evolueert deze rug tot een massieve omega-, later Rex-blokkade waarvan het westelijke oksellaag zich nestels bezuiden Groenland en het oostelijke laag over het Europese vasteland. Het lijkt er sterk op dat deze blokkade het minstens uithoudt tot eind volgende week. Aanvoer van zachte maritieme lucht is hierdoor uitgesloten.

De koudere lucht zal ons pas goed gaan bereiken wanneer het oostelijke oksellaag Frankrijk intrekt en de stroming goed vanuit noordoost wordt geadvecteerd. De afkoeling gebeurt zeer geleidelijk aan, maar de opzet van de configuratie lijkt dan ook grondig te verlopen wat uiteraard geen garantie is voor iets...

Maandag zijn de bovenluchten op 850 hPa afgekoeld tot slechts -2°. Een etmaal later is dit al zo'n -5° maar daarna blijft deze waarde min of meer ongewijzigd. De TE850 zakt wel diep door en komt uiteindelijk uit bij zo'n 11° wat best koud is. Het is uitkijken vervolgens wat er langsheen de oostflank van de blokkade zal naar beneden komen. Klassiek ontwikkelen zich aan de westflank van Noorwegen kleine lagedrukgebiedjes welke met de stroming tot bij ons kunnen komen. Bovendien zwelt het hoogtelaag over Scandinavië aan met op 500 hPa een temperatuur rond -40° en op 850 hPa is dit zo'n -12°. Een polar low is dus in deze gebieden niet uitgesloten. Voorlopig laten de modellen deze echt koude luchtmassa niet tot bij ons komen door de stagnatie van de trog over Scandinavië. Echter op deze termijn is dit nog vrij onzeker.

Feit is dat de basisconfiguratie voor winters weer alvast goed is, al kon de as van de blokkade beter wat meer oostelijk liggen en wat meer gekanteld zijn. Het is nog een beetje afwachten hoe koud de aangevoerde luchtmassa uiteindelijk zal zijn, veel hangt af van de exacte drukverdeling en snelheid waarbij alles wordt aangevoerd. Kleine lows op de Noordzee kunnen bovendien tijdelijk zachtere zeelucht aanvoeren.

Wat de sneeuwkansen betreft is het nog te vroeg om harde uitspraken te doen. Voor de Ardennen zal de neerslag geleidelijk aan als sneeuw vallen, overdag meestal smeltend. In de lagere gebieden kan de neerslag een winters karakter krijgen, eventueel in de nacht/ochtend blijven liggend, maar dat moet nog worden geëvalueerd...

woensdag 17 november 2010

Eerste winterprik in aantocht midden volgende week ..?

Voor het eerst dit jaar mogen de winterliefhebbers echt wakkerschieten want de weerkaarten voor de lange termijn zijn veelbelovend. De modellen laten een rustig opbouwende winterconstructie zien met een opbouwende omega blokkade op de oceaan een een poel van koude lucht in de hoogte bij Scandinavië. Deze configuratie laat toe om koude lucht uit het verre noordoosten tot bij ons te advecteren. De ensemble pluimen van zowel het Amerikaanse als Europese model geven mooi weer hoe snel en diep de koude lucht binnen spoelt. Hieronder de pluim van het Amerikaanse model GFS...

De termijn is uiteraard nogal ver maar de eerste indicaties zijn veelbelovend. Moeten we bij deze kaarten nu echt scherp winterweer verwachten? Wel nu, laat ons stellen dat de eerste aanzetten veelbelovend zijn. Hoe scherp alles wordt zal afhangen van de reële drukliggingen en deze zijn op deze termijn nog niet zeker uiteraard. Maar met een -10° op 850 hPamag je toch al winterse neerslag verwachten sneeuw in de Ardennen (in zoverre er neerslag valt). 's Nachts kunnen we dan rekenen op de eerste échte nachtvorst en ook overdag halen we waarschijnlijk moeilijk nog de 3 à 4 graden.

Iets om in het oog te houden!

maandag 15 november 2010

Weerkaartbespreking op zondag

De weerkaarten voor deze week zijn heel wat rustiger dan wat we afgelopen week hebben gekend, met in enkele dagen tijd op veel plaatsen neerslagwaarden rond 80 mm, wat normaal in een ganse maand valt.

De zonale stroming en later uitgestrekte hoogtetrog over de oceaan is inmiddels gebroken. De trog die voor al het actieve weer heeft gezorgd is intussen gearriveerd over W-Eur maar vult op en een afzonderlijk afgesplitst low breekt van de trog en zakt af naar de Middellandse Zee. Nieuwe troggen zakken af vanaf de oceaan maar de gekoppelde regenzones raken moeilijk tot over het continent en zwakken tegelijk sterk af, tgv tegengas dat een Scandinavisch hogedrukgebied biedt. Bovendien komt de straalstroom steeds zuidelijker te liggen en is er meer en meer sprake van een uitgestrekte trog in de hoogte over de oceaan en W-Eur. Wij komen terecht diep in de trog, benoorden de regio waar actieve storingen op het polaire front zich situeren.

Zulks staat uiteraard garant voor weinig spektakel en temperaturen nabij de normalen. Veel neerslag lijkt er zeker niet te vallen maar de zon zal ook niet al te veel schijnen. Het zal niet deze week zijn dat we het enorme zonneschijn tekort zullen optrekken en dus blijft het overwegend sombere novemberweer voort duren.

Op iets langere termijn (begin volgende week) lijken de weerkaarten interessante evoluties te vertonen met en inzettende blokkade over de oceaan waarbij een trog zich nestelt over N-Eur. Wanneer deze configuratie opschuift naar het oosten en zich verder ontwikkelt zou een 'poging' tot winterweer niet uitgesloten zijn.

Doch, zover zijn we lang nog niet en eerst moeten we een week zonder geschiedenis doorploeteren, in tegenstelling tot de afgelopen week...


vrijdag 12 november 2010

EDIT: wateroverlast? ==> wateroverlast !!!

Het zit er al een paar dagen aan te komen, een actieve golvende storing trekt de komende 48h over ons land (is al bezig) en diverse golfjes op het front zullen af en toe voor veel regen zorgen. Door de vele regen die reeds is gevallen en de doordrenkte bodem is alles wat nu valt te veel en dit verse water dringt geen mm meer in de bodem. En er zal nog veel vallen: ik verwacht tussen nu en zondagnamiddag hoeveelheden tussen 40 en 60 mm in het centrum van het land. In het uiterste westen zal dit wel wat minder zijn, maar in de Ardennen kan dat oplopen tot 80 mm en het is maar de vraag of de grote rivieren (Maas,...) dit allemaal zullen kunnen verteren. Hieronder de gecumuleerde regen voor de komende 54 uur....

woensdag 10 november 2010

stormweer donderdag

De komende 3 dagen zullen we weten wat herfst is. Dit hebben we te danken aan een extreem diepe depressie bij de Britse Eilanden met een kerndruk van zo maar even 946 hPa!!


Het gaat hard waaien en er vallen 10tallen liter regen. Morgen verwacht ik de meeste wind met een dikke 6 en eventueel heel even 7 bft in het binnenland met lokaal windstoten tot 90-95 km/h. Dit is de eerste storm en deels zijn de bomen nog drager van bladeren, dus het schade potentieel is hoog! Veel regen ook, een echt verregende winderige namiddag. De cross in Niel zal onstuimig verlopen...

Ook zaterdag veel regen en nog vrij veel wind. Ook zeer zacht met tegen zaterdag maxima tot 13°.

Technische verwachtingen omtrent het stormweer kan gelezen worden via mijn andere blog.

zondag 7 november 2010

Weerkaartbespreking op zondag

We gaan een vrij onstuimige week tegemoet. Op de oceaan is het al depressie wat de klok slaat met vandaag reeds een zeer uitgesproken depressie zuid van Groenland. Dit uitdiepend systeem zal via de Britse Eilanden richting Frankrijk trekken en aan de voorzijde eventueel voor sneeuw zorgen in de iets hogere gebieden van de Schotland met zelfs tijdelijk wat blizzard achtige taferelen. Wij krijgen met de bijbehorende regen te maken vanaf maandagmiddag maar de activiteit gaat er snel uit door het zeer snel opvullen van de depressie.

Hierboven de GFS kaart voor maandag met de voorziene sneeuw (tijdelijk) in Schotland. Ook in de Alpen in de hogere gebieden sneeuwval. Voorts veel wind in delen van de Britse Eilanden met lokaal tijdelijk blizzard-achtige toestanden.

Intussen zakt een nieuwe portie koude lucht naar het zuiden vanuit Groenland waardoor een nieuwe brede hoogtetrog ontstaat op de oceaan met aan de zuidkant een strakke straalstroom. Bij deze nieuwe trog diept zich opnieuw een diepe depressie uit en de bijhorende actieve regenzones bereiken ons tegen donderdag. We komen dan ook opnieuw terecht in een vrij strak windveld met vooral op donderdag veel wind al lijkt echt stormweer niet aan de orde. Ook de dagen daarna blijft het polaire front in onze omgeving slingeren en lijkt het op en top nat en winderig herfstweer te gaan worden.

Tot en met donderdag blijven we zitten in de polaire koele luchtmassa met maxima in de buurt van zo'n 8° en minima rond een graad of 3 à 4. Maar met het binnenvallen van de storingen op het einde van de week gaat het kwik weer de kaap van 10° vlot halen en zijn ook de nachten opnieuw zeer zacht.

donderdag 4 november 2010

Uitzonderlijk zachte nacht achter de rug

Afgelopen nacht was bijzonder zacht met temperaturen op veel plaatsen niet veel lager dan 15°. Dit zijn zelfs hoge waarden voor overdag in november. Voor gelijkaardige minima moeten we terug tot 1 november 1968, toen het in Ukkel niet koeler werd dan 14.4°. Het was waarschijnlijk de zachtste 4de november nacht want het vorig record staat op naam van 2005 en bedraagt 13.3°. Uiteraard vermeld ik er meteen maar bij dag 'dagrecords' weinig waarde hebben. Op de officiële Tmin is het nog even wachten maar die zal rond 14° schommelen voor Ukkel aangezien die waarde nog net is bereikt bij aanvang van gisterenavond.

De zachte lucht wordt aangevoerd in een gunstige barometrische situatie met een hogedrukgordel zuid van ons en een lagedrukzone noord van ons waardoor een strakke zonale stroming tot stand is gekomen.

Ook vandaag overdag wordt het bijzonder zacht met maxima rond 17°. Records daaromtrent zullen evenwel niet sneuvelen want het is vroeger al wel 18 tot zelfs 20° geworden begin november... Hieronder de temperatuurkaart voor deze ochtend in Nederland, waarden die kunnen tellen begin november!


woensdag 3 november 2010

zeer zacht

Met een zonale stroming wordt zeer zachte zeelucht naar ons land aangevoerd en dit tot en met zaterdag. Dit komt tot stand tussen een hogedrukgebied west van het Iberische schiereiland en een lagedrukzone nabij Scandinavië. Vooral morgen donderdag wordt het erg zacht met temperaturen lokaal wel tot 17°. Dit komt doordat de aangevoerde lucht zeer snel naar ons wordt aangevoerd en vanzelf reeds zeer zacht van karakter is met op 1500m (850 hPa) een temperatuur morgen tot maar liefst 10°!

Net ten noorden van ons slingert de grens tussen veel koelere lucht naar het noorden toe en daarbij horend een vrij indrukwekkende straalstroom. Daar krijgen we dus niet mee te maken, of het moest de harde wind (met stoten tot 60 à 70 km/h) zijn, maar die moeten we er morgen maar bijnemen maar mits wat geluk krijgen we in de loop van de dag af en toe de zon te zien en dan wordt het zowaar een beetje nazomer...

Vanaf zaterdag keert de stroming en wordt het weer koeler...


maandag 18 oktober 2010

Vanaf november worden de berichten waarschijnlijk hervat...

vrijdag 27 augustus 2010

actieve depressie op de oceaan krijgt tropische eigenschappen

Het is druk op de Atlantische Oceaan met diverse tropische stormen en orkanen. Het lijkt er haast op dat men de achterstand in orkaanseizoen van 2010 wil inhalen. Een interessant fenomeen is verder te zien bij de Azoren (gele pijl in onderstaande satellietfoto). Deze krul is uiteindelijk ontstaan uit de interactie van een afzakkende hoogtetrog met een subtropisch lagedrukgebied. Intussen is daar nu een uitgestrekt ULL ontstaan en het lijkt er op dat deze zich de komende 24 tot 48 uur zal versterken.


Op basis van GFS lijkt het er op dat de kern van dit hoogtelaag zal opwarmen en er uiteindelijk even een warme kern zal ontstaan, wat uiteraard ongebruikelijk is voor extratropische depressies. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat zo'n ULL in de herfst voor een tropische depressie zou zorgen op een ongebruikelijke plaats. Denken we maar aan Vince enkele jaren terug. Onderstaand diagram geeft mooi de evolutie weer van de depressiekern in GFS. De kern begon asymmetrisch koudbloedig zoals de meeste depressies (A) en heeft actueel een asymmetrische warme kern. Dadelijk zou de kern dan tijdelijk symmetrisch warmbloedig worden. Zowel de wind als de neerlag zullen significant zijn nabij de kern.


De modellen geven later op de week eenzelfde evolutie wanneer orkaan Danielle zal in contact komen met een nieuwe uitzakkende hoogtetrog over de westelijke helft van de Oceaan. Ook dan lijkt de ontwikkeling van een diepe depressie tot grote hoogte onvermijdelijk. Dit alles heeft uiteraard waarschijnlijk een gunstige invloed op de voorziene opbouw van een hoogterug over de oostelijkehelft van de Oceaan en dus ook voor ons weer...
In elk geval wordt het de komende week erg boeiend op de oceaan...de herfst wordt duidelijk voorbereid...

woensdag 25 augustus 2010

hires satellietbeelden orkaan Danielle

Schitterende beelden verschenen vandaag op het internet, afkomstig van orkaan Danielle. Deze beelden, met 1 frame/minuut, geven mooi weer waar de ringen met onweersbuien zitten en hoe snel deze evolueren. Let ook op de schaduw van de hogere wolken op het lagere wolkendek in het westelijke deel van de storm, tgv de opkomende zon in het westen...

actieve storingen op komst

Vorige week kregen we al een erg actieve regenzone over ons heen en ook voor morgen moeten we opnieuw waarschuwen voor overvloedige neerslag al lijkt er niet zoveel naar beneden te komen als de vorige week.

De weerkaart lijkt wat op herfst met de polaire jet over onze regio. Onder deze polaire jet vinden we het polaire front meet daarop enkele golfjes waarop veel neerslag lijkt te vallen. Vooral omdat de neerslagzone lang over eenzelfde zone kan blijven hangen kan er in deze zone enkele 10tallen liter regen vallen. Waar deze band zal liggen in onzeker maar waarschijnlijk over het midden/zuiden van Nederland en eventueel het noorden van België.

Zuid van het polaire front bevindt zich warme onstabiele lucht waarin donderdagnamiddag onweders tot ontwikkeling komen. Het valt af te wachten in hoeverre deze onweersbuien België zullen treffen...

dinsdag 17 augustus 2010

weerkaartbespreking op zondag

Het ULL waarvan in mijn vorige bespreking sprake, heeft intussen ruim het neerslagtekort ingehaald in diverse regio's al is dat voor de bodemvochtigheid uiteraard niet de ideale situatie als alles op één dag valt.

Voorlopig blijven troggen en ULLs ons weer bepalen en gaat deze maand erg lijken op de ULL-augustusmaand van 2006 met ook toen overstromingen in o.a Centraal- en Oost Europa. De komende twee dagen lijken de bitterste te worden met koele temperaturen en nog wat nattigheid en weinig zon.

Donderdag wordt een overgangsdag zonder veel geschiedenis en met temperaturen die weer in de buurt van de normale waarden komen. Vanaf vrijdag komt eindelijk schot in de zaak wanneer een hoogterug zich gaat opbouwen over het Europese vasteland. Als reactie stijgt prompt ook de druk aan de grond en dan zijn we op zijn minst vertrokken voor enkele dagen treffelijk weer met maxima die vlot boven de 22° moeten komen en mits wat geluk halen we op veel plaatsen af en toe de 25°. De kansen op zon zullen vooral tijdens het weekend aanwezig zijn en als de rug voldoende opbouwt kan dit best mooi zomerweer opleveren. Zeker na wat we gekend hebben zal dit beslist in de smaak vallen.

Intussen nadert er alweer een trog van over de Oceaan en deze lijkt best pittig te zijn. Deze trog zou na het weekend een einde betekenen van de korte zomerimpuls en lokaal zwaar onweer kunnen veroorzaken over delen van W-europa, aangezien de trog negatief lijkt te gaan kantelen. Maar dat is nog ver weg...

zaterdag 14 augustus 2010

veel regen verwacht

Een hoogtelaag bepaalt alweer ons weer en zal deze keer een dramatische wending nemen. Niet alleen zorgden de koude bovenluchten voor buien, zoals zaterdag overdag alweer lokaal het geval is met onweer. Deze keer zal de trog/hoogtelaag ook zorgen voor de advectie van warme lucht vanuit het oosten. Op het grensvlak van de koele lucht bij ons en de hete lucht over Oost-Europa vormt zich de komende 24 uur een uitdiepende depressie en deze zal dan over Duitsland rondtollen. Nabij en omheen deze depressiekern zal een actieve regenzone ontstaan. Deze wordt mede gevoed door de warme oostelijke lucht in de mid-levels waardoor de storing veel vocht kan bevatten.

op dit satellietbeeld is het zware weer reeds te zien over Italië en Zuid-Frankrijk. Het is deze wolkenpluk die zondag ons land bereikt.

De modellen laten, details wat betreft hoeveelheid en locatie daar gelaten, unaniem voor veel regen over onze streken en cumulatief kan er tussen zondagochtend en maandagmiddag regionaal gemakkelijk 40 mm regen vallen. Dit is dan nog voorzichtig gerekend want diverse modellen komen met waarden tot 60 à 80 mm lokaal. Deze situatie doet zeer sterk denken aan de zomerstorm van 28-29 augustus 1996, toen een depressie een even vreemde beweging maakte en ons vanaf het zuidoosten bereikte. Een snelle uitdieping zorgde toen voor veel wind uit noordelijke richtingen en een persistent neerslagveld over delen van de Benelux, vooral het westelijke deel van België waarbij lokaal 100+ mm viel. De invloed van het warme Noordzee water speelt deze tijd van het jaar een niet onbelangrijke rol bij dergelijke situaties...

In elk geval, wees waakzaam voor lokale wateroverlast...

zondag 8 augustus 2010

Botsing hogedrukgebieden veroorzaken noodweer

Jawel, de bosbranden in Rusland en de wateroverlast in Oost-Europa hebben één oorzaak: De botsing van twee hogedrukgebieden...

Althans, dit is toch zo volgens de VTM nieuwspresentator deze avond. Ik heb het me proberen voorstellen maar het lukte me echt niet...OMDAT het ook nergens op slaat uiteraard! Drukgebieden botsen op zich al niet, enkel luchtsoorten.

weerkaartbespreking op zondag

Deze week zal andermaal niet het verhoopte zomerweer geven waar velen op wachten. Integendeel, een nieuwe trog/ULL zal enkele fikse dreunen uitdelen aan het West-Europese weerbeeld. Het hoogtelaag zal geleidelijk vanaf de oceaan naar het Europese vasteland naderen en tegen het 2de deel van de week bevindt deze ULL vlakbij de Lage Landen. De temperatuur op 500 hPa schommelt bij het ULL rond -20°. Door de nabijheid van deze structuur in de hoogte blijft de stroming een groot deel van de week cyclonaal en dus zullen we vaak met buien rekening moeten houden. Wanneer het ULL over onze gebieden komt te liggen kan daar opnieuw onweer in zitten maar het gedrag van dit systeem wordt door de diverse modellen nog verschillend berekend.

Ook warm zal het niet worden. Maandag en deels dinsdag bevinden we ons in luchtmassa met 'normale' temperaturen en met een T2m rond 24°. Daarna gat het kwik eerder naar zo'n 20-21° en tegen vrijdag is ook dit misschien te veel gevraagd...

Voor de hittegolf in het westen van Rusland is dit eveneens geen goed nieuws want aan de voorzijde van al dat trog-geweld bij ons wordt steeds warme lucht naar die regio gestuwd en de komende 7 dagen moet men er steeds rekening houden met temperaturen van zo'n 8° warmer dan normaal.


Windhoos treft delen van Minnesota, USA

Spectaculaire beelden van een windhoos in Minnesota welke een huis van de kaart veegt. De beelden werden genomen van een storm chaser die zich wel erg dicht bij de hoos lijkt te wagen...


woensdag 4 augustus 2010

Moesson slaat hard toe in Pakistan

Het is niet abnormaal dat er in delen van Pakistan veel regen valt in de zomer. Jaarlijks bereiken ook in Pakistan de moessonwinden en vallen zware buien met veel regen. Deze starten normaal begin juli en duren voort tot in oktober. Eind juli viel er lokaal meer dan 250 mm in delen van het noordwesten op slechts enkele dagen tijd en dat was er op veel plaatsen te veel aan door rivieren welke uit hun oevers traden. Ook de komende dagen lijken de buien aan te houden.


Hitte duurt voort in West-Rusland

In het westen van Rusland houdt de hitte aan. Ook de komend dagen klimt het kwik er makkelijk tot 10° boven de normale waarden. De reden van deze hittegolf moeten we nog steeds zoeken in de hogere luchtlagen alwaar troggen het weerbeeld bepalen over West-Europa (vandaar ons gematigd zomerweer) en een persistente hogedrukblokkade stand houdt ober Rusland met tussen beide aanvoer van zeer warme lucht (T850 loopt op naar 25°).

In West-Europa blijven de temperaturen eerder gematigd tot zelfs iets te fris. Ook in het noorden blijft het dan weer aan de warme kant alsook over het Iberisch schiereiland.

http://wxmaps.org/pix/temp4.png

zondag 1 augustus 2010

juli 2010 vrij abnormale maand

Augustus staat op de kalender , de cijfers voor de maand juli zijn dus binnen en vele daarvan wijken toch flink af van de normalen. Zo was het uiteraard zeer warm, vooral dan tijdens de eerste twee decades. Van 7 tot 14 juli kende ons land een hittegolf van dus 8 dagen. Op 7 dagen klom het kwik boven 30° en maar liefst 15 dagen werden zomers (25° en meer). Niet gek dus dat het maandgemiddelde afklokt op 20.5° (norm. 17.1°). Dit komt statistisch slechts ééns in 30 jaar voor. De maximumtemperatuur was 25.8° (norm. 21.6).

Ook de zon liet zich vlot zien want we telden 252 uur zon tegen 193 uur normaal. De relatieve vochtigheid bedroeg slechts 67% tegen 78.5 normaal, maar dit was uiteraard te wijten aan de hoge temperatuur want de absolute vochtigheid was bij een gemiddelde WSW wind normaal.

De neerslaghoeveelheid heeft in de zomer uiteraard weinig zin aangezien zowat alle neerslag valt door buien en er dus regionaal zeer grote verschillen bestaan. Feit is dat er in Ukkel slechts op 13 dagen regen viel tegen 17 normaal.


Weerkaartbespreking op zondag

Het grootste deel van de komende week staat in het teken van een hoogtetrog tussen IJsland en Scandinavië. Hoogzomer hoeven we met zo'n weerkaart niet te verwachten uiteraard. De aangevoerde lucht is onveranderd zeelucht met bijhorende gematigde temperaturen. Bovendien trekken enkele storingen mee in de stroming. Maandag staat ons weerbeeld eerst nog in het teken van een andere trog welke de komende dagen naar het oosten verdwijnt. Deze trog levert buiig weer op voor maandag want op dinsdag wordt het onder impuls van zwakke drukstijgingen meestal droog.

Woensdag krijgen we af te rekenen met een storing en daarachter schakelt het weerbeeld opnieuw over naar een buiig weertype bij het naderen van de eerstgenoemde trog in de hoogte en bijhorende afkoelende bovenluchten.

Het kwik kent geen hoogvliegers de komende week met misschien tegen woensdag een thermisch dieptepunt waarbij 20° niet bereikt wordt met al dat grijs. Daarna lijken de de maxima opnieuw te klimmen richting normale waarden van zo'n 22°.

dinsdag 27 juli 2010

Severe Weather Outlook komt met nieuwe service

Sinds vandaag introduceert de website Severe Weather Outlook Benelux een nieuwe service: early warnings. Wanneer er kans bestaat op hevige weersverschijnselen op dag 2 en dag 3, en die kans op een MDT RISK minstens 30% groot is, wordt via een icoon aangegeven dat er een 'early warning' actief is. Bij de verwachtingen in tekstvorm wordt dan uiteraard de nodige toelichting gegeven. De website is overigens de laatste dagen wat van uitzicht veranderd...


hitte in Spanje

Nadat delen van Rusland te maken kregen met extreme hitte, is het nu de beurt aan het Iberisch Schiereilend. Zeker goed en wel landinwaarts wordt het er dagelijks zowat 40° en meer. Op 850 hPa loopt het kwik er op tot zo'n 20 à 25 graden en zo kom je uiteraard al snel bij 2m waarden van 40° en meer, zeker boven de droge Spaanse gronden en onder blauwe lucht.

Bij ons verloopt het weer net iets anders, bij temperaturen van zo'n 20 à 25° lager dan in het Spaanse binnenland. Wij hebben dan ook te maken met een typische 'anti-zomer' configuratie waarbij het Azorenhoog geen enkele aanstalten maakt om richting Europese vasteland uit te breiden en dus stroomt langs de noordflank van dit hogedrukgebied vrij frisse en gestoorde maritieme lucht richting West-Europa. Het heeft er bovendien geen schijn van dat we snel verlost zullen zijn van dit typische Belgische zomerweer.

Maar eh, u kan altijd richting Spanje trekken als u het écht warm wilt hebben...

vrijdag 23 juli 2010

Hittegolf in Rusland

Het is heet in Rusland. Reeds dagen schommelt de temperatuur zo'n 6° boven de normale waarden. Overdag haalt men vlot 30 tot 35°. Het warme weer wordt veroorzaakt door persistente hogedruk boven delen van Rusland en een trog in de hoogte over West-Europa. Tot overmaat van ramp ontwikkelt zich de komende dagen een hoogtelaag over Centraal/Zuid Europa en deze ontwikkeling zorgt voor advectie van nog warmere lucht richting Rusland. De temperatuur op 850 hPa klimt er geleidelijk richting 20 tot 25 graden en de hittegolf lijkt daarmee nog te versterken met maxima in de buurt van 40°!2de tropische storm

Het seizoen van de tropische stormen over de Atlantische Oceaan komt maar traag op gang. Nadat tropische storm Alex reeds voor onrust zorgde in de Golf van Mexico en uitgroeide tot een orkaan kracht 2, is het nu de beurt aan TC Bonnie. De storm bevindt zich momenteel bij de Bahamas en trekt de komende uren naar de zuidpunt van Florida om vervolgens richting New Orleans te stevenen. Dit zal uiteraard problemen geven voor de opruimwerken in de Golf van Mexico mbt de olieramp aldaar. Niettemin gaat het NHC ervan uit dat dit systeem niet zal uitgroeien tot een orkaan, al is er nog vrij veel onzekerheid.

.

zondag 18 juli 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Komende week kunnen we gerust in twee delen: de eerste dagen verlopen warm en zonnig, daarna gaat het geleidelijk bergaf met het weerbeeld. Net zoals de voorbije weken zorgt een uitzakkende trog over de Oceaan opnieuw voor een zuidwestelijke hoogtestroming over West-Europa en bij ons staat deze configuratie garant voor warm zomerweer. Storingen, verbonden met deze trog en bijbehorende gronddepressie, bereikt ons uiteindelijk op woensdag. Tot die tijd krijgen we opnieuw hoge maxima met waarden maandag reeds rond 28° en dinsdag rond 30°.

Woensdag wordt het koufront dan dwars over ons land berekent en dat zal waarschijnlijk weer zorgen voor grote temperatuursverschillen tussen oost en west met in het oosten nog makkelijk 30° en tegelijk in het westen slechts 20 à 22°. Op de nationale feestdag wordt ook wat regen berekent en is het vaak bewolkt met vooral in het oosten kans op onweer, al lijken die kansen voorlopig niet over te lopen.

Vanaf donderdag komen we terecht in de koelere luchtmassa, aangevoerd door de naderbij komende hoogtetrog. Ook aan de grond domineert een depressie dan de West-Europese weerkaart met kern op donderdag bij Ierland en tegen zaterdag reeds over de Noordzee. Onder al dat cyclonaal geweld kunnen we ons donderdag t.e.m zaterdag verwachten aan een paar buien. Het oosten zou donderdag nog last kunnen hebben van eventuele golven op het voorbijgetrokken koufront. Nadien komen we terecht aan de achterzijde van de trog en nemen de buienkansen af. Ook aan de grond gaat de luchtdruk dan gestaag omhoog.

Erg koud wordt het bij dit alles niet: op donderdag en vrijdag halen we in het centrum nog vlot 23-24°, zaterdag en zondag nog zo'n 21-22°.
.

zaterdag 17 juli 2010

drukke week

Zowel op zaterdag, maandag als woensdag trokken felle onweersbuien over de Benelux, met op woensdag voor België het hoogtepunt wat betreft aangerichte schade. Verschillende 'storm chasers' gingen op pad en legden vele honderden kilometer af om het onweer op video of foto vast te leggen, en vaak is dit ook geslaagd. Tot zelfs gisterenavond werden diverse supercells gespot over het oosten van België. Verschillende foto's en verslagen kan u vinden op de website voor storm chasers.

Foto Francois Debets

woensdag 14 juli 2010

kans op zeer zwaar onweer

Vandaag wordt de zoveelste warme dag en voor de 3de keer op rij wordt deze warmte verstoord door een scherpe trog welke vanuit het (zuid)westen komt aangerend. Dit kan in de namiddag op verspreide schaal voor schade zorgen want door deze trog uit worden zware onweders getriggerd, zoals nu reeds het geval is over Frankrijk. U kan de situatie volgen via de SWO blog.

maandag 12 juli 2010

De supercell van 10 juli

In de avond van 10 juli ontstond een supercell over het noordoosten van België en deze cel trok vervolgens richting Nederland. Onderweg veroorzaakte de cel nogal wat overlast, vooral vanwege zware windstoten. Mogelijk ging de supercell gepaard met een windhoos want in Postel bij Mol welden volgens de media zo'n 100 bomen ontworteld, waaronder zeer dikke eiken. Eens over Nederland splitste de supercell en het was meerbepaald de right mover welke voor schade zorgde in het zuidoosten van Nederland.

Onderstaande RADAR beelden geven de cel weer rond 16.40z waarop een typische supercell signature zichtbaar is. De bovenste pijl geeft de V notch weer en de pijl onder geeft een vrij duidelijke hook-echo weer. Ook op de Doppler zijn tekenen van rotatie zichtbaar nabij de hook echo. (bron beelden: KMI/Belgocontrol). De supercell werd ook gefotografeerd door Stephane Gueibe, zie onderste foto.
zondag 11 juli 2010

Foto's shelfcloud bij Brussel

Hieronder enkele beelden die vanaf het KMI werden gemaakt gisteren avond van het aanstormende onweer. Duidelijk te zien is de shelfcloud met bijhorende condensatie tot zeer lage hoogte. Er viel uit het onweer zo'n 18 mm en kleine hagel en windstoten werden eveneens waargenomen. Code 99 voor het weertype werd dan ook gekozen, wat niet vaak gebeurt. Deze cel zat vervat in een zich nog clusterend onweergebied en het georganiseerde cluster trok vervolgens steeds regenererend Nederland binnen.

Hittegolf - MCS

Een onweercomplex trok zaterdagavond- en nacht over de Benelux. Dit gebeurde aan de voorzijde van een kleine trog in de hoogte en in een zeer onstabiele luchtmassa. In België vond de clustering plaats waarbij enkele cellen zich organiseerden tot een squall line. Deze trok voornamelijk over het centrum van het land. Een supercell in het noordoosten bij de Nederlandse grens zorgde voor windschade in o.a Postel en verderop in Nederland. Deze cel ontwikkelde zich een eind weg van het groeiende complex in een gebied met verhoogde windshear en vooral met vrij hoge storm relatieve heliciteit. De RADAR beelden tonen structuren welke bij een supercell horen. In de pers wordt gesproken van een windhoos maar dit kan niet worden bevestigd en hoe dan ook spreekt men in de media bij elke windschade van een windhoos.

Het complex groeide in de vroege nacht aan tot een klein MCS over Nederland waarbij abnormaal veel bliksemontladingen werden waargenomen. Ook werden zware windstoten (tot 63kts) en felle neerslag gemeld en lokaal vielen hagelstenen al lijken deze niet al te groot te zijn geweest door het hoge vriesniveau.

Intussen is duidelijk dat een eerste hittegolf in België zo goed als zeker is want vandaag wordt 25° vlot gehaald in Ukkel. Het wordt evenwel een korte hittegolf want morgen wordt mogelijks de 25° niet meer gehaald.
.

zaterdag 10 juli 2010

Kans op zwaar onweer en wateroverlast - Hittegolf een feit?

De hoge temperaturen hadden we al, en nu vergroot ook de kans op zware onweersbuien, iets wat ondanks de warmte opvallend afwezig bleef de voorbije dagen. Het is goed mogelijk dat tussen vanavond en maandagavond diverse streken af te rekenen krijgen met felle onweersbuien en wateroverlast. Het gaat dan waarschijnlijk niet zozeer om lokale onweders maar om grote complexen die een groot gebied aandoen. Ik vrees bij gevolg voor beelden van ondergelopen kelders en ander onheil in de journaals de komende dagen.

Intussen wordt het waarschijnlijk dat we de eerste hittegolf van 2010 te pakken krijgen want zowel op donderdag als op vrijdag haalde het kwik in Ukkel vlot de 30° grens en vandaag lijkt dit evenzeer het geval te worden. Daarnaast werd het reeds op woensdag >25° in Ukkel en dat lijkt het morgen zondag ook vlot te worden. Dan is er officieel sprake van een hittegolf in "België" aangezien Ukkel als referentie wordt gebruikt voor de landelijke klimatologie.

Vanaf volgende week (dinsdag) wordt de warmte verdreven al wordt het niet meteen zeer fris.
.

woensdag 7 juli 2010

Ijs Noordpool smelt snel weg

Nadat het Arctisch zee-ijs in de lente een groter gebied bedekte dan andere jaren, is dit voordeel helemaal weggewerkt. In zoverre zelfs dat in juni, het ijs voor die maand nog nooit zo'n kleine oppervlakte bedekte, sinds er meetgegevens zijn. Er is zo'n 1.3 milj km² minder dan gemiddeld. Het zou dus best kunnen dat tegen de herfst een enorme hoeveelheid ijs tekort zal zijn. Vorig dieptepunt was de herfst van 2007...

Belangrijke reden van het tekort is de zeer hoge anomalie van de temperatuur in een groot deel van het arctische gebied afgelopen winter waardoor de groei van ijs sterk werd getemperd.
(bron: NSIDC)

hittegolf

Of we in Ukkel een officiële hittegolf halen (5 dagen minstens 25° waarvan 3 dagen 30° of meer) is twijfelachtig maar we zullen er niet ver af zitten en voor de mens in de straat zal dat weinig uitmaken. Het kan wel enkele dagen 30° worden in het centrum maar de modellen alluderen toch al enkele dagen op enkele adders onder de grasmat. Eerst en vooral is steeds nog niet duidelijk wat vrijdag uit het zuiden op ons afkomt. Een kleine maar scherpe trog duikt vrijdag FR binnen en zal daar vermoedelijk onweer triggeren. Voor deze trog zou wel eens veel hoge en middelhoge bewolking aanwezig zijn en daarmee kunnen wij vrijdag last van hebben. Ook zijn de restanten van een eventueel Frans onweercomplex niet uitgesloten. Allemaal zaken die het kwik kunnen dempen.

Tijdens het weekend blijven we in de warme lucht en zowel GFS als UKMO geven daar een piek met maxima vlot boven 30° en een toenemende onstabiliteit.

Hoe dan ook, de warmste lucht zal wel te vinden zijn over grote delen van Frankrijk en later onder meer Duitsland waar 35° vlot wordt gehaald. Het wordt de komende dagen dus ongetwijfeld zweten geblazen in de Ronde van Frankrijk...
.

zondag 4 juli 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Een voor deze tijd van het jaar vrij diepe Atlantische depressie nabij IJsland zal deze week deels bepalend zijn voor ons weerbeeld. In het tweede deel van de week gaat een hogedrukwig over het Middellands Zeegebied samenwerken met deze depressie en wordt zeer warme lucht naar het noorden opgestuwd. Eerst zorgt de depressie en bijhorende trog voor aanvoer van zuivere zeelucht in de Lage Landen en daarmee krijgen we gematigde temperaturen. Actieve storingen komer er niet in want altijd is er wel de invloed van het Azorenhoog Tegen het midden van de week gaat zich vanaf de wig van het Azorenhoog een afzonderlijke cel afsplitsen over onze regio en later C-Eur. Vanaf het Iberisch schiereiland wordt dan geleidelijk zeer warme lucht naar FR geduwd.

Als we GFS mogen geloven komt een deel van FR in een gebied met een T850 tot 25°! Dit staat garant voor maxima boven 35° en lokaal 40° is dan mogelijk, tot in C-FR. De warmste lucht lijkt net onder ons door naar Duitsland te trekken gezien de stroming net niet genoeg krimpt om deze lucht tot bij ons te brengen. Niettemin komt ook bij ons de 15° grens vlot voorbij op 850 hPa en zodoende kan het kwik vanaf woensdag en zeker de dagen erna richting 30°. Zeker vrijdag en zaterdag kan die waarde worden overschreden.

Het is niet ondenkbaar dat deze warmte opnieuw met zware onweersbuien wordt verjaagd. Zowel het Amerikaanse als het Europese model geven een afkoeling weer na het weekend tgv het naderbij komen van de Atlantische trog.

donderdag 1 juli 2010

Vrijdag snikheet

Aan de voorzijde van een Atlantische trog/lagedrukgebied komt een stuw op gang van tropische lucht (vandaag op 850 hPa zo'n 15° en morgen zo'n 19°!) met vandaag donderdag reeds maxima rond of net boven 30°, maar vrijdag wordt het helemaal te gek met waarden rond 33-34° in het binnenland en in de Kempen kan 36° perfect gehaald worden. Dat wordt dus mogelijk een probleem voor veel mensen en ook bv voor festivals zoals Werchter. Temeer omdat het vannacht op veel plaatsen niet afkoelt onder 20°...

Dit weekend sluiten we de grootste hitte af met lokale onweersbuien en tegen zondag is het bijna 10° koeler al is het dan lokaal nog steeds zo'n 24-25°.


maandag 31 mei 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Deze week staat in teken van een opbouwende rug van hogedruk over West-Europa. Itt tot de vorige exemplaren trekt deze rug door naar het oosten en is er geen sprake van aanvoer van koele noordelijke wind. De aangevoerde lucht zal warm zijn met naar het weekend toe maxima vlot boven 25°. Het is stabiel met dus veel zon en waarschijnlijk overal droog weer. Dinsdag trekt nog een trogje met een buienkans maar daarna is het droog.

Doordat de rug vrij mobiel is volgt er al snel dreiging vanuit het westen. Inderdaad, een trog nadert tegen het weekend het Europese vasteland en ergens rond het weekend (waarschijnlijk rond zondag) volgt een afkoeling vanaf het westen en dit kan met onweer gepaard gaan al hangt veel af van de timing en zo. Daarna lijkt het afgelopen zijn met deze vrij korte warme en stabiele periode...

**belangrijk bericht: tot en met 29/6 zijn er geen nieuwe berichten **

dinsdag 25 mei 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Een kentering lijkt zich in te zetten op de Europese weerkaarten. Van de Atlantische blokkade van weleer blijft reeds weinig over en de komende 24 uur verdwijnt deze volledig. De stroming hiermee wordt definitief zonaal al zit er wel veel meandering in. Naar begin volgende week wordt de stroming in de hoogte meer anticyclonaal.

Vannacht en morgen hebben we nog af te rekenen met een botsing van twee luchtsoorten en bijhorende zeer actieve fronten met lokaal veel regen en in het zuiden onweer. Hierna zoals gezegd licht zonaal regime al blijft de druk aan de grond vrij hoog waardoor donderdag en vrijdag en een deel van zaterdag vrijwel droog lijken te verlopen. Daarna lijken enkele regenzones op ons af te komen uit het ....westen! De temperatuur gaat omlaag met een Tmax rond of net boven 15° donderdag en vrijdag. Ook daarna lijken de normale maxima gehaald te worden wat in een zonaal regime ook kan verwacht worden.

Zware buien over Frankrijk

Net zuid van onze grens met Frankrijk zijn momenteel felle onweersbuien actief. De buien ontstaan in een portie warme lucht en worden getriggerd op een langgerekte convergentielijn aldaar. Omdat deze lijn nauwelijks beweegt zullen lokaal grote neerslagsommen genoteerd worden. Lokaal is ook hagel van zo'n 3-4 cm mogelijk. Voor meer info over de verwachtingen, zie deze link.

Enkele stormchasers zijn tevens op pad in die regio en met wat geluk kunnen we straks mooie beelden tonen...Dit is de eerste echte zomerse onweersituatie van het seizoen zo noordelijk bij ons maar lang zal ze niet duren. Vanavond volgt een weerkaartbespreking tot het weekend, iets later dan gewoonlijk dus..

vrijdag 21 mei 2010

zeemist

Zal de kust morgen af te rekenen hebben met zeemist? Volgens sommige modellen wel. Dit was vandaag al het geval over grote delen van de Nederlandse kust. Het laatste satellietbeeld toont mooi het uitgestrekte veld met mist op zee. Eenmaal deze mist op land komt lost deze meteen op maar aan de kust is het dan wel vaak kil en grijs.

Zeemist (of zeevlam) is een typisch lenteverschijnsel omdat dan het zeewater nog koud is, en dit is dit jaar nog meer het geval dan anders. Wanneer er relatief zachte lucht over het koude wateroppervlak stroomt, treedt onmiddellijk condensatie op: mist dus.

Op de satelliet opname van ENVISAT was het mistveld eerder vandaag nog beter te zien nabij de noordkusten van Nederland.

Niet veel met het weer te maken, doch wonderlijk mooi is het Phytoplankton welke dezer dagen de oceanen opkleurt op de satellietopnames. Hieronder een beeld van deze namiddag west van Bordeaux. Het plankton komt voor in enorme velden en kleirt mooi blauw, groen, en...

Wanneer ook wij morgen met dit typische lentefenomeen te maken krijgen, kunnen de webcams er morgen misschien uitzien als de deze van onze noorderburen vandaag: