woensdag 30 september 2015

Orkaan stevent af op oostkusten VS. Sandy II?

Actueel doolt orkaan Joaquin ergens ten oosten van de Bahamas. Diverse weermodellen berekenen dat de orkaan nu snel noordwaarts zal afbuigen en deze koers ook zal aanhouden. Uiteindelijk 'zou' de storm ergens aan land gaan in North-Carolina of Virginia. Maar gezien het nog onzekere traject kan het evengoed New York zijn.

In elk geval lijkt de storm niet, zoals het meestal wel het geval is, netjes af te buigen naar het noordoosten. In dat geval zou er verder weinig gevaar dreigen. Maar net zoals orkaan Sandy 3 jaar geleden zou de storm naar het noordwesten afbuigen wat niet zo vaak voorkomt in dat gebied van de Oceaan (het Azoren/Bermuda hogedrukgebied zorgt meestal voor de afwijking naar het noordoosten).

De evolutie is uiteraard nog onduidelijk maar de nervositeit stijgt uiteraard aan de oostkust. In de laatste berekeningen zou de orkaan aan land gaan met een kracht 2 tot 3 wat niet min is. Of het zo'n vaart loopt en of het een herhaling van Sandy was is allerminst een feit. Bovendien was het geval Sandy speciaal, omdat daar vooral de zondvloed een probleem was (trechterwerking Long Island) in combinatie met het feit dat de orkaan eigenlijk deels extra-tropisch was geworden en enorm groot van omvang was.

Niettemin iets om te volgen...

dinsdag 15 september 2015

Kans op zwaar onweer over zuidoosten/oosten van het land op woensdag

Aan de voorzijde van een koufront, in een warme sector verbonden aan een kleine lagedrukgebied over de UK, kunnen woensdag in de namiddag en vooravond felle onweersbuien ontstaan, vooral dan in het oostelijke deel van het land, met de meeste kans in het zuidoosten.  

Een factor van belang is de sterke dynamiek, nl. de sterke diepe windshear, de low level shear en SRH (boven 150-200), de naderende linker uitgang van een sterke jetstreak en de berekende matige latente onstabiliteit in de warme sector. Dit is een typische hybride situatie tussen zomeronweer en de naderende dynamiek in de atmosfeer horende bij de herfst en winter.

In de bovengenoemde gebieden met verhoogde kans is de kans zeer reëel dat cellen zich clusteren en vooral in eerste instantie zijn ook discrete cellen mogelijk welke het supercell stadium bereiken. hagel in dat geval boven 3 cm is aannemelijk (zeer lokaal uiteraard) en rukwinden boven 110 km/h ook (IVENS gaat naar 120/130 km/h !). Bij een supercell is een tornado perfect mogelijk bij een LCL rond 300m. De absolute kans is uiteraard zoals altijd relatief klein.