dinsdag 15 januari 2019

Is de Beer straks los, of wordt het toch maar een welpje?


Wordt het nog winter? Geen idee, maar de kaarten laten toch steeds koudere kaarten zien op termijn. Hoofdreden is de sputterende straalstroom (en de achterliggende troposferische polaire vortex) en het feit dat het polaire front geleidelijk steeds meer zuidwaarts zakt. Over het algemeen komen we dus dieper in de koudere lucht terecht, of beter gezegd, de zachte oceaanlucht bereikt ons niet of nauwelijks meer na doortocht van het koufront  dat morgenavond over ons land trekt en deel uitmaakt van het polaire front. Met andere woorden: woensdagnacht maken we de kanteling mee naar een ander weerregime

Bovendien laat het Europees weermodel volgende week significante hogedrukopbouw zien benoorden de Lage Landen in combinatie met een lagedrukzone boven Zuid-Europa en de Middellandse Zee. In de hoogte is tevens sprake van een aanvankelijk geblokkeerde situatie. 

Alles samen toch kansen voor een beduidend kouder weerbeeld met algemene (soms matige) nachtvorst en overdag volgende week maxima die schommelen rond een graad of +3 en later op de week amper positief zouden worden.

Deze tendens moet bevestigd worden de komende dagen maar de kansen op een beduidend kouder weerbeeld zijn vrij groot. Details geven is nog onzinnig, ook als het om sneeuwkansen gaat...