dinsdag 8 december 2009

Eerste koudegolf?

De kaarten suggereren al enkele dagen een drastische ommekeer in het weerbeeld en vandaag wordt dit nogmaals duidelijk: er komt een periode op ons af met koud weer. Met koud bedoel ik maxima rond het vriespunt en 's nachts enkele graden vorst. Het blijft overwegend droog maar zoals dat zo vaak gaat in een oostelijke stroming, zijn enkele zwakke storingen uit die kanten mogelijk met soms wat lichte sneeuw.

Dit wordt nog verduidelijkt doordat we ons waarschijnlijk al snel zullen bevinden in het rechter oksellaag (in de hoogte vooral) van de tegen die tijd opgerichte omegablokkade. Geen heldere vrieskou dus, maar weaarschijnl kil en grijs weer met wat sneeuwvlokken. Enkele verrassingen zijn niet uitgesloten, zoals bijvoorbeeld GFS met een intense retrograde depressie aantoont met wat intensere sneeuw in de hogere (en misschien ook lagere) gebieden...