maandag 3 september 2012

Medicane nabij Corsica?

Een afgesnoerd hoogtelaag over het westen van de Middellandse Zee zorgt er voor zeer onstabiel weer. Het zeewater in deze regio bedraagt intussen 25-28° en met een bovenluchttemperatuur (500 hPa) van -15° en kouder, worden omheen het hoogtelaag talrijke buien tot stand gebracht welke zich clusteren tot zeer actieve neerslaggebieden. Onder de kern van het ULL laten sommige modellen depressiekernen ontwikkelen welke soms opvallen klein en diep zijn, met een significant windveld omheen deze kernen. Het fijnmazige weermodel WRF laat zo'n kern ontstaan tegen dinsdag/woensdag oost van Corsica. Opvallend is verder dat dit model de kern laat opwarmen en uiteindelijk een relatief warme kern laat zien tegen woensdag. Dit doet vermoeden dat de mogelijkheden openliggen tot het vormen van een zgn. 'Medicane' nabij het ULL. Een Medicane is een samentrekking van de termen Mediteranean en Hurricane. Dit is evenwel een wat misleidende benaming aangezien deze systemen geen 'orkaankracht' dienen te bereiken. Wel hebben deze systemen veel kenmerken van een klassieke tropische storm, zoals de sterke winden nabij de kern, de spiraalstructuur op de satellietbeelden en een veelal wolkenvrij 'oog'. Ook wordt er meestal veel neerslag opgemeten nabij de storm.


Medicanes komen relatief weinig voor, waarschijnlijk minder dan 1 per jaar, en zijn altijd gebonden aan diepe hoogtetroggen/ULL's. Men kan dit type weersysteem onder brengen onder de categorie van de Polar Lows. Ook deze systemen zijn kleinschalign hebben een sterk windveld en vertonen soms een 'oog'. De ontstaanswijze is eveneens gelijkaardig, nl. door het uitvloeien van koude lucht in de hoogte over relatief warmer zeewater, altijd gekoppeld aan een (thermische) trog.


Intussen blijft TC LESLIE zeer traag voortbewegen richting NNW en zal binnenkort orkaankracht bereiken. Later op de week zwelt de orkaan volgens o.a ECMWF en GFS aan tot een zware orkaan en waarschijnlijk pas naar zondag nadert de storm het vaste land nabij Nova Scotia maar de kern 'zou' net op tijd afbuigen naar het oosten om vervolgens volgende week opgenomen te worden in de westelijke stroming...