zaterdag 29 september 2012

Noordweer dreigt Zuidelijk Frankrijk

Nadat noodweer reeds lelijk huishield in zuidelijk Spanje (met volgens de laatste berichten 8 doden) is het de komende uren de beurt aan het zuiden van Frankrijk/Cote d’azur. De satellietanimatie toont een naar het noordoosten trekkend MCS en de radar toont een indrukwekkende squall line welke recht op de kust afstevend. Dergelijke complexen in de herfst (het zeewater is er op zijn hoogst nu) staan bekend om hun grote risico op overstromingen.

Het complex wordt deels gevoed door de latente onstabiliteit maar wordt  vooral gedreven door hoogtelaag nabij de oostkust van Spanje en bijhorende PVA. Een jetstreak maakt het plaatje af.

TC Nadine bedreigt (opnieuw) de Azoren. *edit*

http://www.nhc.noaa.gov/storm_graphics/AT14/AL1412W5.gif
Een tijdje terug alweer bedreigde TC Nadine al eens de Azoren maar week toen net op tijd af naar het zuidoosten. Ondertussen is het al van 11 september geleden dat het NHC de storm het status 'tropical storm' gaf. Deze storm bleef vervolgend zuid van de Azoren rondjes draaien en raakte maar niet opgepikt door een klassieke hoogtetrog waardoor de storm onaangeroerd bleef. Twee keer sterkte de storm aan tot orkaankracht, een eerste keer tegen 15 september en een tweede keer gisteren 28 september. Tussen beide pieken kende de storm ook een sterke terugval en verloor het systeem zelfs even het status van tropische storm op 21 september. 

Volgens de laatste verwachting van het NHC zal de storm zijn activiteit (edit: de storm is opnieuw geactiveerd tot een orkaan cat1) behouden de komende dagen en uiteindelijk weer naar het noordoosten afbuigen waardoor de Azoren voor de tweede maal in het vizier komen. In het tweede deel van volgende week zou de storm dan snel opgenomen worden door een hoogtertrog over de oceaan. Tegen die tijd zal de storm toch zo'n 23 dagen oud zijn (gerekend vanaf zijn eerste statusmelding van TC).

vrijdag 28 september 2012

Typhoon Jelawat zet koers naar Tokyo

Typhoon Jelawat is nog steeds een super typhoon (cat 4) en toont hoe een echte tropische storm er moet uitzien: een wolkenspiraal met mooi wolkenvrij oog in het centrale deel.

De storm bevindt zich nu oost van Taiwan en de koers is intussen afgedraaid naar het noordoosten zodat Japan in het vizier ligt. Volgens de laatste voorspellingen zou de orkaan/typhoon Japan bereiken als een cat2 typhoon en de kern zou vlak over de hoofdstand trekken tegen zondag aanstaande. De koers blijft uiteraard op deze termijn (+72 uur) onzeker maar Jelawat blijft een ding om goed in de gaten te houden!

donderdag 27 september 2012

nieuwe blog

Vanaf heden verschijnt er op deze blog een wekelijkse bespreking van de weerkundige situatie in Europa en (verre) omstreken. De term 'weer' wordt ruim geïnterpreteerd en gaat van synoptische evolutie tot evolutie in het zee-ijs etc... In het Engels zoals u merkt, om de mede wereldburgers toe te laten mee te lezen.

dinsdag 25 september 2012

TC Nadine houdt stand

Tropische cycloon Nadine houdt het lang uit en is nog niet van plan de geest te geven. Op 11 september kreeg de storm voor het eerst het status van TC en 3 dagen later werd dit opgekrikt tot orkaan van 1ste categorie. Even leek het er op dat de Azoren zouden worden aangedaan want de orkaan zette koers naar deze eilandengroep. Echter, net op tijd werd de koers gewijzigd naar zuidoost en werden de Azoren gespaard. Daarna bleef de storm bezuiden de Azoren standhouden en op de 21ste werd de storm gedegradeerd van tropische storm tot extra tropische storm.

Op 23 september echter kreeg de storm plots opnieuw het status van tropische storm. Dit naar aanleiding van de interne structuur, o.a. op basis van de aanwezigheid van een warme kern. GFS laat mooi zien dat de structuur van de storm overeen komt met deze van een tropisch systeem (afbeelding hierna).


De komende dagen blijft de storm vrijwel ter plaatste trappelen en de circulatie in de hoogte is blijkbaar gunstig om de tropische structuur in stand te houden. Zowel GFS als ECMWF (afbeelding bovenin het artikel) laten de storm de komende 7 dagen standhouden. De tropische storm zou opnieuw in kracht winnen en het is niet ondenkbaar dat de storm opnieuw een orkaan wordt. Naast de wind is er vooral de neerslag die van belang is, want bijv. GFS berekend bij de storm 100den liter reden de komende dagen. Een groot probleem is het niet want alles valt boven zee.

woensdag 12 september 2012

TC Nadine richting Europa?

Het is niet uitzonderlijk dat ex-tropische stormen uiteindelijk bij het Europese vasteland uitkomen. Evenwel hebben ze dan wel al hun tropische trekjes verloren. Nadine lijkt daarop een potentiële uitzondering op te worden. Deze TC heeft gisteren het status van tropische storm bereikt en zwelt nu aan tot een orkaan.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een storing in dat zeegebied zeer snel evolueerde tot een orkaan, vorige week deed Micheal hetzelfde. Het is de verwachting dat Nadine snel zal afbuigen naar noord en dan noordoost en zeer lang het orkaanstadium zal aanhouden. Op die manier vormt Nadine een mogelijke dreiging voor de vaak rustige Azoren. Nog later zou dit systeem wel erg dicht nabij de Portugese kust kunnen uitkomen.

Op de kaarten van zowel ECMWF als GFS is dit systeem tegen donderdag aangekomen bezuiden de eilandengroep van de Azoren, met nog volop activiteit en tevens nog een warme kern, dus geenszins getransformeerd tot een extratropisch systeem. De cycloon bevindt zich dan ook nog ver weg van het polaire front en boven een zeewatertemperatuur rond 26°.

Een recent voorbeeld van een troopische storm die erg dichtbij kwam en van puur tropische oorsprong was (dus TC Vince wordt niet meegerekend), was Grace, welke in oktober 2009 over de Britse Eilanden trok en vlak daarvoor nog duidelijk tropische trekjes had.maandag 10 september 2012

Leslie & Micheal

Het is nog steeds druk op de oceaan. Twee tropische stormen en één in wording zijn op de satellietbeelden te zien. Op het kaartje hiernaast zien we een 'bijna botsing' van twee systemen. Links hebben we ex-orkaan Leslie welke de grootste in omvang was en intussen richting New Foundland trekt en anderzijds de veel kleinere ex-orkaan Micheal welke wel tot cat3 was uitgegroeid. Leslie wordt vandaag opgenomen in ee naar oost trekkende hoogtetrog en trekt vervolgens maar de westcirculatie richting Scandinavië. Vooral over delen van de Britse Eilanden kan deze storm wel nog wat felle windstoten veroorzaken.

Micheal wordt op zijn beurt opgenomen in het koufront van Leslie en trekt richting Britse Eilanden tegen eind deze week. Het is te zeggen, veel zal er niet meer overblijven van dit systeem want eenmaal opgeslorbt door het polaire front zien we op de weerkaarten nauwelijks nog iets van deze ex-cat3-orkaan.

Volgens de verwachtte kaart van het NHC zou ex-Leslie bezuiden IJsland naar Noorwegen trekken en behoud dit systeem de categorie 'tropische storm'. Echter, dit is gebaseerd op de voorziene gemiddelde windsnelheden (1-min wind) en niet op de structuur van de depressie. Immers, de depressie verliest onderweg snel zijn warme kern en krijgt snel de structuur van een klassieke extra-tropische depressie. Ex-orkanen welke het Europese vasteland bereiken zijn niet zeer zeldzaam maar hebben nimmer tropische eigenschappen. Echter heel af en toe krijgt Europa wel een depressie op bezoek met tropische tintjes, zoals Vince enkele jaren terug of de occasionele krachtige kleinschalige stormen over de Middellandse Zee in de herfst en winter. Het is dan echter niet duidelijk of we deze systemen werkelijk kunnen plaatsen onder de noemer 'tropische storm' omdat onder meer de ontstaanswijze grondig verschilt van de klassieke tropische systemen.

Intussen zien we over de tropische gordel een nieuwe wolkenpluk welke volgens het NHC waarschijnlijk tot een TC zal uitgroeien en volgens GFS opnieuw een standvastig systeem zou kunnen worden.maandag 3 september 2012

Medicane nabij Corsica?

Een afgesnoerd hoogtelaag over het westen van de Middellandse Zee zorgt er voor zeer onstabiel weer. Het zeewater in deze regio bedraagt intussen 25-28° en met een bovenluchttemperatuur (500 hPa) van -15° en kouder, worden omheen het hoogtelaag talrijke buien tot stand gebracht welke zich clusteren tot zeer actieve neerslaggebieden. Onder de kern van het ULL laten sommige modellen depressiekernen ontwikkelen welke soms opvallen klein en diep zijn, met een significant windveld omheen deze kernen. Het fijnmazige weermodel WRF laat zo'n kern ontstaan tegen dinsdag/woensdag oost van Corsica. Opvallend is verder dat dit model de kern laat opwarmen en uiteindelijk een relatief warme kern laat zien tegen woensdag. Dit doet vermoeden dat de mogelijkheden openliggen tot het vormen van een zgn. 'Medicane' nabij het ULL. Een Medicane is een samentrekking van de termen Mediteranean en Hurricane. Dit is evenwel een wat misleidende benaming aangezien deze systemen geen 'orkaankracht' dienen te bereiken. Wel hebben deze systemen veel kenmerken van een klassieke tropische storm, zoals de sterke winden nabij de kern, de spiraalstructuur op de satellietbeelden en een veelal wolkenvrij 'oog'. Ook wordt er meestal veel neerslag opgemeten nabij de storm.


Medicanes komen relatief weinig voor, waarschijnlijk minder dan 1 per jaar, en zijn altijd gebonden aan diepe hoogtetroggen/ULL's. Men kan dit type weersysteem onder brengen onder de categorie van de Polar Lows. Ook deze systemen zijn kleinschalign hebben een sterk windveld en vertonen soms een 'oog'. De ontstaanswijze is eveneens gelijkaardig, nl. door het uitvloeien van koude lucht in de hoogte over relatief warmer zeewater, altijd gekoppeld aan een (thermische) trog.


Intussen blijft TC LESLIE zeer traag voortbewegen richting NNW en zal binnenkort orkaankracht bereiken. Later op de week zwelt de orkaan volgens o.a ECMWF en GFS aan tot een zware orkaan en waarschijnlijk pas naar zondag nadert de storm het vaste land nabij Nova Scotia maar de kern 'zou' net op tijd afbuigen naar het oosten om vervolgens volgende week opgenomen te worden in de westelijke stroming...