dinsdag 3 september 2013

hoogtelaag maakt weerkaarten onzeker na warme golf...

Al dagen ziet het einde van de week er onduidelijk uit wat weerbeeld betreft. Reden is een uitzakkende hoogtetrog tegen vrijdag. Dit zit zowat in alle weermodellen en daarover bestaan weinig twijfel. Vraag is wel wat er dan gebeurt met deze trog. Meer dan waarschijnlijk zakt de trog zo ver zuidelijk dan een afzonderlijke cel zich afsplitst nabij de Britse Eilanden onder de vorm van een zgn. 'cut-off-low'. Kenmerkend van dergelijke afgesnoerde hoogtelaagjes is dat ze een eigenzinnig verloop kennen en weinig vatbaar zijn voor de hoogtestroming. Meer nog, ze zorgen zelf voor een specifieke hoogtestroming en isoleren zich dusdanig van het algemeen circulatiepatroon in de hogere luchtlagen. 

Zo'n hoogtelaag raakt met andere woorden ietwat op drift en de modellen hebben de uiterste moeite het traject van zo'n schip op drift te voorspellen. Veelal bevindt zo'n laag zich uit onze buurt en heeft deze onvoorspelbaarheid weinig invloed op ons weerbeeld omdat de onzekerheid slechts geld voor een beperkt gebied omheen het hoogtelaag. Hier echter heeft de afsplitsing plaats in onze onmiddellijke omgeving en zodoende is de weersverwachting voor het weekend en begin volgende week onzeker.


Het Europese model, vooral de operationele run dan, is optimistisch en laat het laag doorzakken tot het noorden van Portugal waarna het begin volgende week alsnog in onze buurt uitkomt. GFS en ook UKMO en GEM laten het low eerder stagneren nabij Ierland of de Golf van Biskaje en laten het low later eveneens onze kant opkomen. Voor het weerbeeld op zich lijkt het intussen niet zo erg veel meer uit te maken. Ondanks het feit dat de kern van het hoogtelaag tot begin volgende week uit onze buurt blijft, lijkt vooral de frontale storing, verbonden met dit low (en bijhorende depressie aan de grond) roet in ons eten te gaan strooien. Deze frontale en op zich initieel zwakke zone wordt voor het hoogtelaag vooruitgeduwd en bevindt zich zondag en begin volgende week over het westen van het Europese continent. Tot en met vrijdag en waarschijnlijk ook zaterdag lijkt er weinig aan de hand en krijgen we vooral meer wolken te verweken en zaterdag ook een toenemende kans op onweer.
Echter, vanaf zondag lijken actieve golven op de storing onze kant op te komen vanuit de Alpenregio en daar kan wel eens veel regen uitvallen. Alles hangt af van het gedrag van het hoogtelaag maar voorlopig lijkt dit een waarschijnlijk scenario. Dat de kans op een snelle afkoeling en overgang naar ander weerregime niet waarschijnlijk is, blijkt ook wanneer we de diverse weermodellen naast elkaar zetten (hiernaast). Allen geven een graduele afkoeling op 850 hPa vanaf het weekend maar allen blijven ruim boven 10 graden. Enkel GFS duikt de koele lucht in vanaf het weekend (hoogtetrog sneller bij ons dan bij de andere modellen) maar de operationele oplossing van dat model staat vrijwel alleen en het ensemble van GFS blijft ook veel langer boven 10 graden. 

Ook de neerslagsignalen blijven onduidelijk maar vooral vanaf zondag laten alle modellen de modellen de kans op neerslag sterk toenemen.

Tot het zover is echter lopen de temperaturen flink met maxima die flink boven 25 graden uitkomen. Het meteogram van GFS is er dan ook één om te bewaren voor begin september (het eerste deel van de periode dan, want zoals gezegd verliest het model de pedalen vanaf zondag en, zeker begin volgende week).De oorzaak van de impuls van warme lucht is uiteraard opnieuw de eerder besproken uitzakking van koude lucht (trog) ten westen van het continent waardoor een sterke zuidelijke hoogtestroming op gang komt en er warme lucht uit Zuid-Europa tot bij ons wordt aangevoerd.