donderdag 29 november 2012

Koning winter blijft nog even weg...

Koning Winter werd met veel tromgeroffel aangekondigd in 'kwaliteitskranten' zoals Het Laatste Nieuws, maar meer dan een afkoeling lijkt het niet te worden...zoals verwacht overigens.

Willen we echt winterweer, dan dienen de weerkaarten toch wat standvastiger te zijn, en dat is het thans allerminst. Liefst zien we een blokkade oprichten met een hoogterug nabij of west van West-Europa en met de straalstroom ver zuidelijk. Aan de grond zien we graag een hogedrukbrug benoorden onze streken welke zich tot over Siberië bevindt, zodat een echte transportkou kan inzetten. Een mooie blokkade, laat staan omega-blokkade, is echter geenszins een vereiste voor koud en sneeuwrijk (vroeg) winterweer. Ook het uitblijven van een westcirculatie kan al veel goed maken, zoals onder meer in december 2010 bleek.

Ook nu blijft deze zonale stroming uit over West-Europa, en dat deed de verre modelproducten wat op dreef komen de kaatste weken met aan de horizon steeds 'virtuele' winterimpulsen. Voldoende uiteraard om overijverige , ietwat naïeve, journalisten meteen in de pen de doen kruipen en zo maar eventjes berekoud weer aan te kondigen aan de honderduizenden lezertjes... Misschien is deze handleiding tot winterkaartlezen een tip...met de groeten van de auteur himsefl :p
Nee, even serieus nu...winterweer die naam waardig is nergens te bespeuren in de globale modellen en diens ensemble producten. En ja, het kwik komt tijdelijk op een laag pitje te staan met maxima die amper of geen 5 graden halen en minima die soms net onder het vriespunt duiken 's nachts...mag het begin december? En die paar vlokken sneeuw over de Hoge Venen zullen we ook maar niet overroepen deze tijd van het jaar...er zijn jaren geweest met pakken sneeuw eind november in het centrum van het land. Ok, tegen zaterdagavond/zondagnacht kan er in de Hoge Venen wel een sneeuwlaagje ontstaan van wie weet wel 5-7 cm...maar och God..we zijn tegen die tijd tenslotte december, de eerste officiële (weerkundige) wintermaand. 
Erger nog, het lijkt er steeds meer op dat Sinterklaas zachter weer mee zal brengen, al tonen de ensembleproducten veel onzekerheid (spreiding). In elk geval is er geen reden om op middellange termijn tekenen van koudegolven of konsoorten te bemerken...laten we dus maar gewoon doen.