dinsdag 1 juli 2014

Orkaan in de maak?

Ten oosten van Florida is een hoopje wolken te zien dat volgens de modellen verder zal ontwikkelen tot een tropische storm en mogelijk de eerste orkaan van het nog jonge seizoen. Het berekende traject trekt rakelings langs de oostkust van de VS en 'zou' dan weinig gevaar betekenen. De orkaan zal de naam 'Arthur' krijgen.