zondag 26 januari 2014

Totale incompetentie van de journalisten...alweer

Gisterenavond trok een actieve buienlijn over België, aangedreven door een snel naderende trog in de hoogte. Vooral in West-Vlaanderen gingen de buien gepaard met flink wat windschade.

Helaas vond men het alweer niet nodig na te zien wat de oorsprong was van de windschade. Nee, de journalisten zijn tegenwoordig bijzonder polyvalent en intussen ware schade/weer-experts. Dat moet wel, want vrijwel overal was te lezen dat het ging om windhozen. Niet één, maar verschillende dan nog. Voorts hadden we gisteren af te rekenen met 'stormbuien', 'stormen' en zelfs 'bolbliksems'.

Het is hallucinant welke termen,n men allemaal uit het register haalt om de teksten op te vrolijken en het is ondenkbaar dat men dit in een andere tak van de journalistiek zou kunnen. Het is zowat even erg als het door elkaar gebruiken van een stormvloed en een tsunami...

Tot nader orde is een windhoos (of tornado, er is geen verschil) een wervelende luchtkolom onder een onweersbui welke in onze streken niet veel breder wordt dan 20 à 100 m en erg lokaal toeslaat. Tenzij er overtuigende getuigen zijn van zo'n fenomeen, is het naderhand alleen via onderzoek en analyse uit te maken of windschade al dan niet toe te schrijven is aan een windhoos. Dit is zelden een eenvoudig proces. En vergis u niet, schade van valwinden kunnen even erg zijn als van windhozen, dit op zich zegt helemaal niks!

Of het in het concrete geval gisteren zo was valt dus onmogelijk actueel uit te maken, laat staan gisteren een uur na de feiten. Of met andere woorden, men schreef zo maar wat neer...

Nochtans is het correct benoemen van de feiten geen puur semantische aangelegenheid, want er zijn wel degelijk essentiële verschillen tussen een windhoos en klassieke valwinden, en vooral ook de weerkundige situaties die aan de grondslag liggen van beide fenomenen (en alle mogelijke tussenliggende windfenomenen) verschillen nogal.

Daarnaast is er het fenomeen van bolbliksem. Vanwaar deze melding komt weet ik niet maar de media heeft ze vlot overgenomen. In zowat de meeste gevallen gaat het niet om een bolbliksem maar om een gewone blikseminslag of ander lichtgevend fenomeen. Het fenomeen 'bolbliksem' is nog altijd voer voor wetenschappelijke discussie en er zijn nauwelijks tot geen overtuigende opnames. Ook bestaan er diverse hypotheses over het ontstaan ervan, geen enkele met doorslaggevend karakter. Dus om nu een blikseminslag in Koksijde meteen maar toe te schrijven aan een bolbliksem slaat eveneens nergens op.