zondag 14 februari 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Opnieuw een winterse week achter de rug. Wanneer we de winter tot nog toe bekijken kunnen we 4 koude perioden onderscheiden, waarvan 3 de naam koudgolf waardig. Momenteel maken we dus de 3de koudegolf mee.

Hoelang deze nog zal duren proberen we hier te beantwoorden. Als bij toeval wordt deze week opnieuw een register met andere kaarten geopend. De huidige blokkade is intussen wel opgeschoven naar westen, doch ze houdt nog steeds de deur gesloten voor een westelijke hoogtestroming. Zoals in het eerdere blog-bericht reeds aangehaald, bevindt deze westcirculatie zich diep in het zuiden alwaar ze voor menig zonneklopper aldaar voor een natte en sombere Krokusvakantie zal zorgen. Over onze regio's bevindt zich een trog waarbij sneeuw wordt veroorzaakt. De kaart op 200 hPa hieronder geeft goed de positie van de troggen en ruggen weer in de hoogte (warm = trog en v.v)

De komende dagen gaat er één en ander aan het schuiven. Eerst en vooral verwijdert de hoogterug over de Atlantische Oceaan zich verder naar de oostkust van N-Amerika. Echter betekent dit niet dat de zachte zeelucht ons bereikt want meteen zakt ook koude lucht op enige hoogte vanaf het poolgebied naar het zuiden en ontstaat een verder uitdiepende trog over W-Europa. De jet blijft sterk en slingert over Zuid-Europa.


Later op de week, tegen donderdag, is de trog nog verder uitgezakt naar het zuiden. We krijgen dan 2 zones met storingen, een eerste over de zuidelijke regio's van Europa, verbonden aan de polaire jet, en een nieuwe nabij W-Europa, nabij de hoogtetrog. Met deze laatste hebben wij dus te maken. Er wordt dan wel degelijk zachtere lucht aangevoerd met met continue waarden op 850 hPa onder het vriespunt hoeven we geen mirakels te verwachten. Echt zacht wordt het overigens nooit benoorden de polaire jet.


Tegen het weekend komt de trogas over onze regio te liggen en neemt de onstabiliteit toe met misschien wel onweerkansen. In elk geval blijven bokkensprongen van de temperatuur uit en blijft het wisselvallig met buien. Eén constante nog steeds uiteraard: de zeer zuidelijke polaire jet. Het is de vraag wanneer die op zijn normale positie zal komen te liggen...


Over het hierbij horende weerbeeld valt enkel in vage termen iets te zeggen. Namelijk dat storingen (randstoringen langsheen de trog) ons vlot zullen weten te bereiken al worden erg actieve systemen niet verwacht wegens te barotroop milieu. Doordat de bovenluchten steeds vrij fris zijn kan de neerslag op de hoogste toppen veelal als sneeuw vallen. De koudegolf zijn we in Vlaanderen wel kwijt deze week met overdag vlot positieve temperaturen tot zo'n graad of +5. Vooral in het midden van de week, rond woensdag, weet een uitslaande Franse golf zich te wringen tot over de Benelux met wat meer neerslag.

Dat de zon een eerder schaars artikel zal zijn de komende week hoeft ons evenmin te verbazen al zal ze zeker bij momenten zichtbaar zijn tussen de storingen in. Maar of we op die manier het tot op dit moment zeer lage aantal zonneschijnuren zullen optrekken is maar de vraag, wel integendeel!