woensdag 14 december 2011

Gemodificeerde polaire lucht

Vandaag werd vanuit diverse regio's vanuit diverse regio's smeltende sneeuw gemeld, soms vat matige intensiteit. Uiteraard bleef deze sneeuw met een bodemtemperatuur ruim boven nul niet liggen maar dat er überhaupt sneeuw valt is al een verrassing op zich.
Dat er sneeuw valt bij temperaturen onder nul en regen bij temperaturen boven nul is uiteraard te zwaar door de bocht, want het licht allemaal wat complexer. Wie er meer wil over weten kan terecht bij mijn Wintergids. Maar het komt er in grote lijnen op neer dat, wanneer de lucht niet verzadigd is met vocht, vallende sneeuwvlokken hoog in de lucht (en ja, regen begint veelal als sneeuw in ons land, zelfs in de zomer) deels verdampen (ha ja, want de lucht is niet verzadigd). En bij het verdampen gaat de lucht een beetje afkoelen, want dat is nu eenmaal de fysica (om te kunnen verdampen heeft zo'n molecule energie nodig en die haalt hij dus uit de warmteenergie van de lucht zodat de lucht afkoelt. Nu zal 1 deels verdampende (of sublimerende) vlok uiteraard niet veel effect hebben, maar miljarden van die vlokken wel natuurlijk. En zo zien we soms dat, wanneer het vriesniveau in de atmosfeer niet erg hoog ligt, bv slechts op enkele 100den meter hoogte, dit verdampingsprocces het vriesniveau naar beneden trekt. Zo laag soms dat de vallende sneeuw nog niet geheel is gesmolten alvorens ze de bodem bereikt en dan spreken we van smeltende sneeuw. Hoe heviger de neerslag, hoe sterker dit proces zich voltrekt. Dit was vandaag ook het geval. Soms is dat proces zo sterk dat ze in staat is om zelfs voor blijvende sneeuw te zorgen, vooral dan als ook de bodem koud genoeg is...

Nu zijn we als voorspellers uiteraard bekend met dit fenomeen maar desalniettemin toonden de weermodellen een te "warme" atmosfeer met een vriesniveau rond 900m.

Hieronder een algoritme welke ik zelf heb samengesteld via het GFS weermodel waarop de kansen op sneeuw worden berekend, rekening houdend met de gemiddelde temperatuur van de luchtlaag (dikte) en de temperatuur. Om het effect zoals hierboven beschreven te illustreren gebruiken we o.a de natteboltemperatuur (Tw). Deze houdt immers rekening met het afkoelingsproces van de lucht wanneer daar neerslag door valt..Zoals te zien geeft het model een te warme atmosfeer voor (smeltende sneeuw) in zowat alle gebieden. Ook wanneer we de Tw2m bekijken zien we een te warme atmosfeer, het model had eerst en vooral minder buien verwacht en bovendien (deels daarmee gekoppeld) een warmere atmosfeer met een Tw2m tot 6°. Daar krijg je natuurlijk geen sneeuw mee, zelfs geen smeltende...


Daarnaast wil ik nog aangeven dat de ons overspoelende polaire lucht vanuit een totaal atypische hoek komt. Normaal bereikt ons maritiem polaire lucht vanuit de noordelijke hoek en dus meestal vanaf de Noordzee, zoals hieronder te zien is...

Deze keer heeft een erg uitgestrekt lagedrukgebied welke reeds dagen aanwezig is over het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan, en waarin zeer diepe stormkernen, aanwezig waren, het voor elkaar gekregen om van oorsprong continentale polaire Canadese lucht in sneltreinvaart tot bij ons te krijgen in amper enkele dagen tijd. Uiteraard is deze luchtmassa veel van zijn eigenschappen kwijt: de lucht is ten eerste niet meer continentaal maar maritiem na 1000den kilometer stromen over een vochtige oceaan, en uiteraard is de luchtmassa danig opgewarmd. We spreken dan van 'gemodificeerde' lucht. Ondanks zijn modificatie is deze lucht, in tegenstelling met gewoonlijk, toch nog erg polair en koud. Met dus smeltende sneeuw in een zonaal regime als resultaat...

Hieronder de evolutie van deze luchtmassa....

Karim Hamid