maandag 20 december 2010

Weerkaartbespreking op zondag

De weerkaart toont vandaag een mooie zonale stroming, echter wel zo'n 500 km te ver naar het zuiden en dus bezuiden ons land. Wat zoiets in de winter betekent hebben we mogen ervaren de afgelopen dagen en zien we actueel nog met een actieve sneeuwzone net ten zuiden van ons land waarmee de Ardennen deels opnieuw mee te maken hebben. Op de hoogste toppen ligt al verschrikkelijk veel sneeuw, met op Mont-Rigi 71 cm sneeuw vanmorgen.

Ik had het in een eerder bulletin al aangehaald: dit zijn niet de klassieke kaarten welke we meteen associëren met puur winterweer want hogedruk is nergens te bespeuren, laat staan een hogedrukblokkade. Wel integendeel, een lagedrukgebied domineert al dagen de Europese weerkaart, op alle niveau's. Speciaal in deze situatie is de voorgeschiedenis, waarbij koude lucht naar ons was geadvecteerd gedurende enige tijd en deze was met het naar het zuiden zakken van dit lagedukgebied, boven onze streken gestationeerd. Doordat de zonale stroming, met dus aanvoer van zachter lucht, goed en wel bezuiden van ons aanwezig was, kon deze koude lucht nooit worden weggeveegd. Op het grensgebied tussen deze beide luchtmassa's, welke soms wel erg dicht in onze buurt kwam en gisterenavond vannacht zelfs even over het zuiden van ons land trok, ontwikkelden zich actieve randstoringen. Want laat er geen onduidelijkheid over bestaan, de zonale stroming was er heus wel, met sterke jet en al (vandaag het snel uitdiepen van al deze sneeuwzones).

Nu echter is het einde nabij, het sturende IJslandlaag, welke dus voor de verandering even bij de Britse Eilanden lag, breekt in stukken en verliest zijn macht waardoor de koude lucht greep verliest op ons land.

Evenwel lijkt de koude lucht zich sterk te gaan weren en een doorslaande dooi met inbeukende westenwinden staat niet op het programma tot het einde van de week. Dit maakt alles nu erg lastig want het grensgebied tussen koude en warme lucht zal over ons land gaan schuiven. Op het grensgebied blijven storingen aanwezig en die maken een verwachting van het neerslagtype lastig.

Globaal verandert er ook wat op de weerkaart, in zoverre dat langerekte W-E trog noord van ons gaat kantelen en uiteindelijk een deel ervan N-S komt te liggen over W-Europa. Hiermee kan voorzichtig zachtere lucht worden aangevoerd, vooral in de hoogte. Aan de grond blijft het allemaal schommelen rond +1 à +2 graden met ' s nachts waarden rond het vriespunt.

Dit alles betekent dat de storingen die vooral nog tot en met woensdag over onze streken slepen (en soms nogal intens uitpakken) een mengeling zullen geven van regen, sneeuw, ijzel, ijsregen en smeltende sneeuw. Alles zal afhangen van de war thermische omstandigheden. Ondanks het feit dat het Amerikaanse model GFS wel erg pessimistisch lijkt met sneeuw en ijzel langs de koude oostflank van deze storingen over ons land, neigen de andere modellen veel meer naar te hoge temperaturen en dus meer kans op regen of smeltende sneeuw. We moeten echter waakzaam blijven!

Naar vrijdag en het kerstweekend toe schuift de trog weg naar het oosten en krijgen wij de gunstige invloed van de hogedrukrug over de oceaan met aan de grond hogedrukopbouw. Dit betekent meestal droog weer maar ook tijdelijk een stuk kouder (stralingskou). Hoe dan ook, de tijdelijke doodsteek voor het mooie begin van de winter 2010-2011 is voorzien tegen het einde van de week of begin volgende week wanneer de zonale stroming zich herorganiseerd...deze keer over onze breedtegraad...