donderdag 11 december 2014

Waarschuwing voor gevaarlijk weer

Samenvatting: donderdag trekken enkele, lokaal felle, buien doorheen de Benelux. Een enkel exemplaar kan met felle windstoten gepaard gaan waarbij een windhoos niet is uit te sluiten. De absolute kans op dergelijk fenomeen blijft uiteraard klein. De grootste kans is aanwezig over het noorden en oosten van BE en zuiden/zuidoosten van NL.

HOOGSTE WAARSCHUWINGSNIVEAU* OVER DE BENELUX:


Achtergrond: 

Donderdag bevinden we ons in de invloedssfeer van een uitgestrekte depressie met kern over de Noorse Zee. De aangevoerde lucht is subpolair/polair en de bovenluchten zijn betrekkelijk koud. In de voormiddag trekt nog een hoogtetrog van west naar oost door de regio en tegen 12z bevindt de as zich over het oostelijke deel van de Benelux. Op grotere hoogte zakt een sterke jetstreak af waarbij bovengenoemd gebied zich in de late voormiddag bevindt in de linker uitgang van deze jetstreak (ca. 60 m/s). In de namiddag wordt de jet snel anticyclonaal gekromd en schuift de as opnieuw noordwaarts. Er treedt logischerwijs dan ook snel WAA op in de hoogte waardoor de atmosfeer snel stabiliseert. Meest kritische punt is mijns inziens tussen 07z en 13z. De buien die dan snel van west naar oost doortrekken (snel, want er staat op 850 hPa een wind van bijna 90 km/h) kunnen erg lokaal rotatie gaan vertonen. Dit mede door de betrekkelijk lage LCL waarden in de maritieme luchtmassa.

Zowel de LLS als DLS zijn hoog te noemen met een 03km shear bijv. van ca. 24 m/s, wat vrij aanzienlijk is. De SRH waarden zijn al zeker indrukwekkend met een 01km SRH tot boven 300 m²/s² en een BRN shear van ca. 150 m²/s². Dit bij een CAPE rond 100 J/kg. De onstabiliteit is dus vrij laag, doch in combinatie met dit soort shear waarden is weinig CAPE voldoende om sterke dynamiek te verkrijgen. Dit is dus een zgn. 'low cape high shear' situatie.

Een 'eventuele' windhoos zal betrekkelijk zwak zijn (orde EF0-EF1) en kortdurend zijn. Los daarvan zullen de rukwinden bij de buien niet veel hoger uitpakken dan zo'n 80 km/h.

* achtergrond bij de gebruikte waarschuwingsniveaus:

fenomeen / kans
< 10 % 10 - 30 % 30 - 60 % 60 - 80 % > 80 %
schade t.g.v onweer
zware/uitgestrekte schade t.g.v. onweer
(hagel > 3 cm en/of windstoten >120 km/h en/of windhoos)