donderdag 11 april 2013

Naar zee of toch maar beter niet?

Het is een bekend fenomeen: de zeebries. Vooral in de vroege lente kan dit lokale effect onverbiddelijk hard toeslaan. Met vertrekt landinwaarts in korte broek bij 20° en bibbert even later aan het strand bij nog geen 10 graden en een kille wind. En als het allemaal tegenzit, komt er ook nog eens zeemist opzetten.

Het zeewater is actueel een paar graden frisser dan normaal dankzij de lange winter dus mogen we verwachten dat we meer dan anders last zullen hebben van zeebries. Het verschijnsel ontstaat doordat het land door de zon snel opwarmt (tot 20 graden bv zondag) maar het zeewater dit tempo lang niet volgt en ondanks de zon op een 4-5° blijft hangen. De warme lucht boven land zet uit en er ontstaat een hogedrukgebied in de hoogte. Op dat niveau zal het 'luchtoverschot' weg moeten en dit gebeurt horizontaal. Vanaf de grond wordt de lucht aangevuld en er ontstaat aan de grond dus een lagedrukgebied. De wegstromende lucht in de hoogte zal later neerdalen boven zee en er ontstaat daar een hogedrukgebied aan op zeeniveau. De teveel aan lucht daar zal dan aan de grond weer terugstromen naar het lagedrukgebied landinwaarts. En zo is de cirkel rond, met het nare gevolg dat er dus een grondstroming ontstaat van zee naar het land, en dus de koude lucht van over zee het land wordt opgestu
wd.
Een zee bries vereist verder nog een niet al te sterke tegenwind. Dus als er een sterke stroming staat uit bv. oost, dan zal de zeebries minder gemakkelijk het land opkomen. Voorts geld wel: hoe groter het temperatuurverschil tussen land een zee, hoe gemakkelijke en dieper hij het land opkomt.

In de lucht vochtig, dan kan ook zeemist ontstaan. Zeemist ontstaat wanneer zachte lucht (welke veel waterdamp kan bevatten) stroomt over een koud oppervlak, bv. een koude zee. De waterdamp zal condenseren want door het afkoelend effect van die zee kan de lucht al die waterdamp niet meer als damp vasthouden, er ontstaan dus druppeltjes: mist! Die mist zit veilig en wel op zee maar owee als de wind dus dus draait onder invloed van een zeebries, dan komt deze mogelijks het land op en zit men aan zee met een grijze lucht en kille omstandigheden...
Hoe het dit weekend zal uitdraaien is onduidelijk. Vooral zaterdag lijkt gevaarlijk voor het ontstaan van een zeebries. Zondag is die kans er ook wel maar iets minder. Gelukkig staat er altijd wel een redelijke zuidenwind. Tot dat die zuidenwind helemaal is gekanteld tot een noordwesten- tot noordoostenwind, duurt dat wel even. In elk geval, als die zeebries opsteekt zal het aan zee makkelijk 10 graden kouder zijn dan in het binnenland!


Onweer terug van weggeweest

Met het verdwijnen van die winters koude luchtmassa is de ruimte vrijgekomen voor onstabiliteit. De onderste lagen van de atmosfeer zijn intussen opgewarmd waardoor de atmosfeer veel sneller onstabiel wordt. Morgen vrijdag trekt een hoogtetrog doorheen het land en zal het lokaal gaan onweren, zonder veel erg. Naar maandag toe wordt de warme lucht door een koufront verdreven en lijkt de situatie zowaar op een zomersituatie. Vooral in de oostelijke gebieden kan er later die dag onweer losbarsten...het onweersseizoen 2013 is dus echt wel begonnen nu! Ook in de VS gaat het nu snel richting piekseizoen en maken ze zich klaar voor de major outbreaks...we houden het in de gaten...