zaterdag 18 oktober 2014

Uitkijken voor orkaan Gonzalo!

Orkaan Gonzalo is thans nog een cat.2 tropische storm, nadat hij zo'n 30 uur geleden nog cat.4 bereikte. Intussen tonen de satellietbeelden dat de storm meer en meer transformeert tot een extra-tropisch (baroklien) systeen. In mensentaal: de orkaan zal snel geen orkaan meer zijn, in termen van fysische opbouw.

Uiteraard bevat zo'n getransformeerde orkaan nog massa's vocht en warmte nabij de kern. Niettemin wordt het systeem nu snel afgebogen naar het oosten onder een sterke westelijke hoogtestroming. De resterende depressie zal uiteindelijk onder Groenland door richting Schotland trekken om vervolgens opnieuw naar het zuiden te zakken en op te vullen over Centraal-Europa.

De modellen suggereren dat de kern onderweg, mede door de aanwezigheid van een portie koude lucht in de hoogte, opnieuw zal aanwakkeren door barokliene processen. Uiteindelijk voorzien zowel de weermodellen GFS als ECMWF dat er tegen dinsdag een stormdepressie de Britse Eilanden zal intrekken. In de loop van dinsdag trekt de kern de Noordzee op. Bezuiden en aan de achterzijde van de depressie staat er een krachtig windveld, en vooral aan de achterzijde is het uitkijken voor zware windstoten. Later op dinsdag zijn er dan windstoten mogelijk tot zo'n 80-90 km/h en aan zee (en vooral in Nederland) rukwinden tot 90-110 km/h. Op zee en aan de Nederlandse noordelijke kustgebieden kan het tijdelijk stormen (9bf). 

Daarnaast kan het even flink plenzen en is er ook kans op onweer, in de linker uitgang van een jetstreak. Details over de kans op gevaarlijk dynamisch onweer zijn thans niet te geven.

En alsof dat niet genoeg is, sleurt de storm, een massa koude lucht meer naar het zuiden. Deze luchtmassa zou slechts een dag of 2 over onze streken blijven hangen, doch het zorgt wel voor een opvallende temperatuursdaling. Halen we op maandag nog zo'n 16-17°, later op dinsdag is dit nog amper 12-13°. Dit is meteen ook tien graden koeren dan op morgen zondag. In de Alpen zorgt deze impuls van polaire lucht voor significante sneeuwval, vooral op de zuidflanken.

Let wel: dit alles enkel als het scenario wordt aangehouden zoals nu door de meeste modellen wordt aangegeven. Zo'n ex-orkaan vertoont soms vreemde kuren en bovendien houden kleine afwijkingen in het traject/diepte van de depressie, mogelijks grote gevolgen in voor ons weerbeeld. Het is m.a.w goed mogelijk dat het helemaal zo'n vaart niet loopt met o.a die wind. Maar ik wilde u het graag toch al meegeven...