vrijdag 17 december 2010

weeralarm KNMI


Terwijl een deel van Nederland stilaan ondersneeuwt, waaronder enkele grotere agglomeraties, kwam het KNMI zonet uit met een 'weeralarm'. Vanzelfsprekend rijkelijk te laat en van weinig waarde meer.

Het 'weeralarm' heeft in het verleden reeds geleid tot heel wat verhitte discussies, tot in de 2de kamer toe omdat ofwel het alarm niet werd gegeven, ofwel ten onrechte was uitgebracht. En vaak te laat ook.

Eén van de belangrijkste problemen is dat dit alarm maar wordt uitgebracht wanneer men 90% zeker is dat dit terecht zal zijn, en per definitie niet vroeger dan 12h voor de verwachtte feiten. Gezien de grote gevolgen van zo'n alarm (diensten worden ingeschakeld en gealarmeerd, ...) ben je als voorspeller echt wel voorzichtig en doe je dit liefst niet onterecht. Vandaar dat in de praktijk die 12h meestal lang niet gehaald wordt en het blijft bij amper een paar of of nog later. Hiermee verdwijnt ook de kracht van zo'n alarm om de bevolking 'vroegtijdig' te verwittigen. Nu bv heeft dat geen zin meer, iedereen is op z'n werk en moet nu toch door de sneeuw, willen of niet.

Lastig te verantwoorden is ook het eeuwige conflict tussen dit weeralarm waarschuwingssysteem en het klassieke waarschuwingssysteem welke o.a op meteoalarm.eu verschijnt. Daar heeft Nederland nog een YELLOW warning staan, op het moment dat hetzelfde land in hoogste staat van paraatheid is met een weeralarm. Geen ziel dit dit begrijpen kan uiteraard.

Mijns inziens houdt men zo'n weeralarm best voor interne communicatie (tussen dienst Rijkswaterstaat en hulpdiensten, ANWB,...) en beperkt men zich voor de externe communicatie naar het publiek tot de klassieke warnings gaande van groen tot rood. Bij code rood zal het publiek echt wel weten waartoe of waaraan en zo blijft het zaakje helder en eenduidig...