zondag 24 januari 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Nog steeds geen westcirculatie op de kaarten, dat is al een maand of twee zo en lijkt er met de ochtendkaarten ook nog niet in te zitten komende week. Maar boeiend blijven ze zeer zeker. Door het uitblijven van een sterke westcirculatie blijven grote delen van het Europese continent ook nog steeds berekoud met vooral vanaf het oosten van Duitsland en verder oostwaarts zeer koud weer (vlot -15°). Ook de komende week blijft de kou daar aanwezig al zullen delen van Scandinavië wel wat invloed van zee kennen...

We zien deze week een belangrijke verschuiving op de kaarten..letterlijk. Eindelijk zien we naar het midden van de week een belangrijke drukdaling over Noord-Europa. Of anders gezegd, het Siberisch hogedrukgebied trekt zich terug naar het oosten en daarmee komt de weg vrij voor depressieactiviteit over Scandinavië en omstreken. Tegelijk zien we de druk stijgen over de Oceaan. Nu reeds zien we warmteadvectie over de oceaan naar het noorden met de daarbij horende ontwikkeling van een hoogterug. Deze rug zal gans de week zorgen voor een blokkerende werking over open zee. Door het samenspel van deze rug en een uitzakkende hoogtetrog over Scandinavië wordt vooral op hoogte koude lucht zuidwaarts getrokken. Daarbij slagen enkele storingen erin om omheen het Atlantisch hogedrukgebied tot over onze streken te raken.

Met de noordwestelijke hoogtestroming raakt de koude lucht (T500 richting -40°) tot over onze streken. Echter, het heeft er alle schijn naar dat de stroming net de noordwestelijk zal zijn om deze koude lucht echt over ons te houden. Al snel sijpelt er immers weer zachtere oceaanlucht omheen het hogedrukgebied over onze regio en trekt de koudste lucht op hoogte richting Duitsland. Evenwel hangt alles af van de uiteindelijke positie van de heersende drukgebieden...

Bij dit alles hoort een weertype welke we nog niet erg veel hebben kunnen proeven deze winter, nl. deze van polaire onstabiele luchtmassa's met Noordzeebuien. Deze buien zullen uiteraard een winters karakter aannemen met sneeuw in de Ardennen. In hoeverre de neerslag ook in de lagere gebieden uit droge sneeuw zal bestaan is nu nog moeilijk uit te maken al hoef ik niet te vertellen dat de westelijke regio's bij de kust minder kans maken daarop. De T850 zakt uiteindelijk naar zo'n -12° al zakt deze temperatuur best richting -15°. De T500 is koud met waarden tussen -35 en -40°. Wat de luchtsoort betreft gaan we voor een maritieme polaire luchtmassa welke deels nog de eigenschappen kent van een arctische luchtmassa (door het traject over de Noorse en Noordzee zijn deze er wel deels uit). De TE850 gaat naar zo'n +10° en later zelfs +8°, wat koud genoeg is voor droge sneeuw in het binnenland. Een TE850 van zo'n 5° of wat lager is evenwel nog beter maar zit er niet meteen aan te komen.

Vallen de buien 's nachts dan kunnen deze tijdelijk wel als sneeuw vallen, het zal moeten bekeken worden later op de week. Voorlopig laten de kaarten uitschijnen dat een groot deel van de Benelux vrijdag zou kunnen wakker worden in een witte wereld. Het actiefste gebied van de trog (zie kaarten 200 hPa verderop) lijkt donderdagavond en de daaropvolgende nacht over te trekken.

Tot het zover is (ergens tegen donderdag) valt er ook nog wel wat te beleven. Het nieuwe hogedrukgebied, afkomstig door afsplitsing van het Siberisch/Scandinavisch hoog, trekt namelijk de komende dagen over de Lage Landen en trekt daarbij nog wat continentaal polaire lucht met zich mee. Vooral in de nachten bij weinig wind kan het kwik nog enkele keren flink onderuit gaan. Vooral woensdagochtend wordt waarschijnlijk de koudste met overal matige en lokaal strenge vorst.


hogedruk bouwt zich op over de Oceaan


er ontstaat een Omega blokkade, in het noorden zakt de koude lucht reeds af naar het zuiden

aan de grond is een hogedruksplitsing een feit en koude polaire lucht stroomt tijdelijk nog over de Lage Landen met als gevolg een zeer koude nacht. Het polaire front zakt intussen zuidwaarts


De koude lucht in de hoogte bereikt onze streken met op z'n westflank een goed ontwikkelde blokkade


Op 200 hPa zijn troggen en ruggen vaak het best te zien. In tegensteling met 500 hPa zijn troggen op deze hoogte warm en ruggen koud. De actieve trog is hier nabij onze streken duidelijk geaccentueerd


aanhoudend cyclonaal met nog steeds verkouden bovenluchten, maar de aanval is ingezet op de Atlantische blokkade...