maandag 24 december 2018

Gladde kerstnacht

Het wordt geen witte Kerst...zoveel mag duidelijk zijn. Maar het kan op veel plaatsen wel wit zijn morgen door aanvriezende mist. Een hogedrukcel verplaatst zich de komende 24 uur immers van Engeland richting de Benelux waardoor de wind vrijwel wegvalt komende nacht. Bovendien duikt het kwik op veel plaatsen onder het vriespunt, vooral over het centrum en de oostelijke provincies. Dit houdt in dat er vooral na middernacht in die gebieden mist zal ontstaan die lokaal dicht is en bovendien aanvriest met gladde wegen als gevolg. De Kuststreek, West- en deels Oost-Vlaanderen blijven meestal gespaard. Uitkijken dus voor wie komende Kerstnacht de baan op moet!

woensdag 19 december 2018

Valt de stratosferische polaire vortex stil?

Het lijkt er sterk op dat de stratosferische polaire vortex (SPV) tegen de jaarwisseling stilvalt. Onder andere het Europese weermodel ECMWF tonen een zogenaamde Sudden Stratospheric Warming (SSW) over de noordpool rond die periode en de daaraan gekoppelde terugval van de zonale wind in de stratosfeer.

De SPV is een straalstroom hoog in de stratosfeer en ontstaat in de herfst wanneer de noordpool geen zonlicht meer ontvangt en snel afkoelt. Hierdoor ontstaat er een bel met zeer koude lucht. Door het toenemende contrast met de warmere lucht buiten de poolstreek ontstaat er een toenemende thermische wind welke we dan de straalstroom noemen. In de winter bereikt deze een maximale sterkte en wanneer in de lente het zonlicht de poolstreek opnieuw bereikt, gaat de SPV opnieuw aan de ketting en verdwijnt uiteindelijk.

We mogen deze SPV niet verwarren met de polaire vortex in de troposfeer waaraan de ons gekende straalstroom gekoppeld is. Beiden hebben weinig met elkaar te maken. De eerste bevindt zich tientallen kilometer boven de grond terwijl de PV zich bevindt op een hoogte van ca. 7 à 8 km.

Wel is het zo dat beide elkaar kunnen beïnvloeden. Wanneer de gewone straalstroom sterk gaat zwalpen kunnen er uiteindelijk impulsen ontstaan richting stratosfeer en deze kunnen de doorgaans vrij circulaire SPV verstoren. Er ontstaan daarbij thermische verstoringen waardoor de koude luchtbel wordt aangetast en regionaal sterk kan opwarmen. Hierdoor wordt uiteindelijk de eraan gekoppelde stratosferische straalstroom aangetast en eventueel sterk verzwakt. De temperatuur binnen de SPV, die rond -70 graden ligt, kan in enkele dagen tijd plots met wel 50 graden stijgen. We noemen dat een Sudden Stratospheric Warming (SSW). Dergelijk fenomeen is niet uitzonderlijk en komt elke paar jaar wel eens voor.

Er zijn aanwijzingen dat het stilvallen van de SPV (waarbij soms ook een splitsing optreedt van deze vortex en er uiteindelijk een vortex koppel ontstaat) een invloed heeft op de troposferische straalstroom met als gevolg toenemende kansen op een meridionaal regime. Dit vergroot dan weer de kansen op uitbraken van polaire lucht richting zuiden en kansen op winterweer over de gematigde breedten waarin ook wij ons bevinden.

U begrijpt dat de er veel onzekerheden bestaan aangaande de koppeling tussen de toestand van de SPV en de kansen op winterweer bij ons. Veel is nog onduidelijk en van een 1 op 1 relatie is allerminst sprake. Bovendien wordt de invloed van het gedrag van de SPV vaak overroepen, ook in de media. Bovendien wordt de PV en de SPV vaak door elkaar gehaald.


woensdag 14 november 2018

Binnen een week zitten we in een totaal andere wereld!

De weerkaarten laten een totale blokkade van de atmosfeer zien over Europa de komende 10 dagen. De hogedrukkern in de hoogte, gekoppeld aan een omega-blokkade, zal de komende dagen verhuizen van Centraal-Europa naar Denemarken en volgende week naar Noorwegen. 

Op de grondkaarten ontwikkelt zich daarbij vanaf komend weekend en begin volgende week een krachtig en solide hogedrukgebied over Scandinavië met een kerndruk van maar liefst 1050 hPa. 

In concreto houdt deze evolutie in dat de wind van zuidzuidoost tijdens het weekend krimpt naar oost en volgende week zelfs noordoost. De zeer zachte luchtmassa waar we ons de komende twee dagen in bevinden (morgen vrijdag wordt het op veel plaatsen maar liefst 15 graden bij volle zon!) , wordt dus vanaf vrijdag en zeker daarna afgesloten en er wordt plaats gemaakt voor koelere landlucht. 

Het wordt pas helemaal koud wanneer de wind noordoostelijk wordt en er een portie koude landlucht uit Siberië de weg lijkt te gaan vinden richting West-Europa. In de hoogte wordt daarbij een portie koude lucht aangevoerd onder de vorm van een retrograde koudeput. Dit houdt in dat zeker vanaf dinsdag de bewolking zal toenemen en ook de neerslagkansen stijgen vanuit het oosten. Is spreek bewust van 'neerslag' want zeker over het reliëf kan die onder vaste vorm, lees: sneeuw, vallen.

De temperatuur dendert de komende week verder de dieperik in, met maxima meestal rond een graad of 5 en 's nachts op veel plaatsen lichte vorst (-2 à -3 graden). Wanneer daar de bewolking en eventueel wat winterse neerslag bijkomt, zal u begrijpen dat u best geniet van deze twee dagen mooi en zacht najaarsweer. Binnen een week zitten we in een totaal andere wereld!

------
(c) Karim Hamid  -  Weervoorspeller bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

maandag 12 november 2018

Russische Beer komt snuffelen

De weerkaarten zijn best boeiend voor de komende week. Maandag slentert een golvende storing over ons land maar dit zal waarschijnlijk de laatste regen zijn voor de komende twee weken! In de loop van dinsdag ontwikkelt zich boven Frankrijk een hogedrukgebied dat de dagen daarna naar Oost-Europa trekt. Bij ons klaart het vooral vanaf woensdag volledig uit en hebben we zeer zonnige dagen waarbij een zuidelijke bries voor zeer zachte maxima zal zorgen, tot zo'n 13 graden (donderdag lokaal 15 graden). De wind houdt zich daarbij rustig zodat het (opnieuw) aangenaam vertoeven zal zijn buiten in de zon.

Naar volgend weekend toe komt er een kentering op de weerkaarten. In de hoogte ontwikkelt zich over West-Europa een indrukwekkende blokkade (in het vakjargon aangeduid als Omega-blocking) (zie kaart hieronder), met voor deze tijd van het jaar al even indrukwekkend en uitgestrekt hogedrukgebied met een kerndruk nabij de 1050 hPa!! Dit zijn weerkaarten die in putje winter voor een koudegolf zouden zorgen. Maar ook nu zien we de wind draaien naar oost tot noordoost en spoelt er koudere landlucht vanuit het oosten ons land binnen. Overdag wordt het dan niet veel warmer meer dan zo'n 5 à 6 graden en 's nachts gaat het zowat overal licht vriezen onder een reeks kraakheldere luchten. Ook overdag is het vaak zeer zonnig en dat verzacht wat het koudegevoel. Want los van de koudere luchtmassa, gaat ook de wind een tandje bijsteken vanaf komend weekend, en dat zal het koudegevoel beslist doen toenemen...

In Oost-Europa wordt het voor de eerste keer winters met overdag maxima rond het vriespunt en 's nachts soms matige vorst....


------
(c) Karim Hamid  -  Weervoorspeller bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België


vrijdag 9 november 2018

Eerst paar dagen herfst, daarna mooi najaarsweer....alweer

Vandaag vrijdag is het nog droog maar daarna gaat het weer in herfstmodus met veel wind, regen en zwaarbewolkt weer.

Vanaf dinsdag bouwt een hogedrukblokkade zich echter (opnieuw) op over het Europese continent en dat zorgt voor een zuidelijke stroming met aanvoer van (erg) zachte lucht. Niet dat het in het weekend koud wordt want ook dan is het erg zacht met maxima van 13 tot 15 graden.

Ook na maandag klimmen de maxima soms naar 15 graden en lokaal iets meer misschien, maar door de vele zonneschijn en de wind die wat aan de ketting gaat zal het aangenaam vertoeven zijn buiten. En zo krijgt de legendarische zomer er een zoveelste mooie bijna nazomertje bij voor enkele dagen. Vanaf volgend weekend heeft het er echter alle schijn naar dat de winter toch weer dichterbij komt. een hogedrukgebied boven Scandinavië zorgt immers voor een typische winter-setting waarbij koude landlucht uit Siberië onze kant wordt uitgestuurd. Zowel het Europese als het Amerikaanse weermodel geven deze trend. Of die echt koudere lucht tot bij ons raakt, en hoe lang, is koffiedik kijken maar het zou zomaar weer eens kunnen dat we naar het eind van de maand toe weer kennis maken met een kouder weertype, inclusief nachtvorst...

En bovenal..het lijkt vanaf volgende week woensdag opnieuw minstens een dag of tien zo goed als droog te blijven...

(c)Karim Hamid - 2018

woensdag 7 november 2018

Het blijft zacht en vaak droog

In de verste verte is er van winterweer geen sprake op de weerkaarten. Wel integendeel. Het blijft de komende 10 dagen alvast veelal te zacht voor de tijd van het jaar.

De komende dagen blijven de maxima een graad of 2 à 3 boven de normale waarden voor deze tijd van het jaar. Vooral zaterdag en zondag krijgen we even puur herfstweer met regelmatig regen of buien en vrij veel wind.

Begin volgende week zou het opnieuw erg zacht kunnen worden met maxima rond 15 graden of meer. Dat is zo'n 7 graden boven de normale temperatuur. Ook de dagen daarna blijven de maxima schommelen rond 12 à 13 graden, de wind neemt af en de zon krijgt veel ruimte.Van nachtvorst is overigens de komende periode eveneens geen sprake in Vlaanderen. Kortom, het wordt opnieuw aangenaam najaarsweer, met dank aan alweer de opbouw een een anticycloon (en een blokkade in de hogere atmosfeer) boven het Europese continent.

Het lijkt wel of er geen einde komt aan de zachte, relatief droge en vaak vrij zonnige periode. dan te bedenken dat binnen goed anderhalve maand de dagen alweer beginnen te lengen...

zaterdag 3 november 2018

Begin volgende week aangenaam najaarsweer

De trend die we de voorbije dagen in de weermodellen zagen, wordt bevestigd. De eerst komende dagen is er al flink wat zon, al is die vaak versluierd, maar het kwik wil nog niet mee.

Daar komt vanaf maandag verandering in. Dan klimmen de maxima richting 15 à 16 graden bij een zwakke zuidelijke bries. De zon krijgt daarbij veel ruimte.

Dinsdag wordt het zo mogelijk nog warmer met maxima tot 19 graden op veel plaatsen. Een verdwaalde 20 graden is niet uitgesloten. Er zijn wat wolkenvelden maar dikwijls zullen we ook dan de zon te zien krijgen. In vergelijking met maandag is de wind op dinsdag wel wat meer voelbaar. Ook woensdag verloopt een groot deel van de dag nog vrij zonnig en kan het kwik lokaal 16 graden bereiken. De wind maakt het wel wat minder aangenaam.

Tijdens het tweede deel van de week is het vet van de soep en zijn er meer wolken aanwezig. Meestal blijft het wel gewoon nog droog maar het kwik haalt dan nog met moeite zo'n 12 à 13 graden, wat overigens normaal is voor begin november.

woensdag 31 oktober 2018

van zomer naar winter....naar lente in enkele weken tijd...

Nog niet zo erg lang geleden konden we nog genieten van bijna 25 graden, waarna we de voorbije dagen de kille adem van de Koning Winter voelden. En zie, het was allemaal maar om te lachten want begin volgende week wanen we ons opnieuw in de lente bij wijze van spreken, met maxima vlot boven 15 graden, eerder richting 18 graden en flink wat zon. 

Zeker maandag en dinsdag lijken prima dagen te gaan worden... Uiteraard zullen sommige media opnieuw opperen dat Ex-orkaan Oscar daar voor iets tussen zit...ze doen maar..

maandag 29 oktober 2018

Woelig weer op dinsdag


Dit beest (bovenstaande satellietfoto) komt morgen naar ons land. De wolkenkrul op dit beeld herbergt een diepe depressie bezuiden de Alpen en zorgt daar voor erg veel regen over die gebieden en lokaal voor bakken sneeuw in de Alpen. De kerndruk is diep voor die gebieden: zo'n 980 hPa. De komende 24 uur trekt de depressie de Alpen over en trekt dan richting de Benelux. Morgen gaat ook bij ons de luchtdruk de dieperik tot ongeveer 980 hPa. Het gaat regenen vanaf de late nacht. De regenzone trekt noordwestwaarts en bereikt het westen in de ochtend. Daarna gaat de regenzone verder draaien omheen de diepe depressiekern waardoor het actief regengebied als het ware lang over delen van ons land zal blijven slepen. In die zin dat er lokaal morgen tot 50 mm regen kan vallen.

In de gebieden bezuiden Samber en Maas koelt het morgenvoormiddag flink af, in zoverre dat de regen overgaat in sneeuw. Of die sneeuw ook op de weg blijft liggen is onzeker maar de kans is aanwezig. Daar kan de wereld morgen even wit worden. Na de middag warmt de lucht daar op en verdwijnt de eventuele sneeuw dus opnieuw.

Vooral in de namiddag en avond, wanneer de depressie aankomt boven de Noordzee, komen we terecht in een krachtig windveld waarbij de wind, nadat het bij de depressiekern eerst weinig waait, plots zal opsteken vanaf het westen met een kracht 5 tot tijdelijk 6. Rukwinden lokaal tot 80 à 85 km/h zijn mogelijk.

zaterdag 27 oktober 2018

Erg veel neerslag in de Alpen en lokaal meer dan een meter sneeuw

De komende 72 uur wordt er vooral aan de zuidflank van de Alpen erg veel neerslag berekend. Oorzaak is een erg diep uitzakkende bel van koude lucht in de hoogte tot over het Iberisch schiereiland. In gans het westelijke Middellandse Zeebekken zal men de komende dagen niet bepaald vrolijk worden.

Aan de voorzijde van deze hoogtetrog (onderste kaart) worden neerslagzones gevoed boven het nog relatief warme zeewater en deze storingen worden tegen de zuidflanken van de Alpen nog eens extra opgepept. Ook over Italië en zuiden van Frankrijk (zeker de streek van Nice etc) krijgen vele emmers water te verduren. In de Alpen kan tot 400 mm regen vallen de komende dagen. In de hogere gebieden kan er ruim een meter sneeuw vallen.

Een deel van deze actieve neerslagzone zal ons dinsdag bereiken. De vrij diepe depressie boven de Golf van Genua zal maandag noordwestwaarts beginnen trekken en via de Alpen ons land bereiken op dinsdag, wat op zich een vrij ongewoon stramien is. Deze depressie zal de luchtdruk over ons land laten zakken tot een zeer lage 979 hPa en bovendien voor veel regen zorgen (lokaal tot 30 mm). Bovendien zal de wind bij momenten fel te keer gaan met rukwinden rond 85 km/h. Dinsdag is met andere woorden een dag om binnen te blijven....


dinsdag 23 oktober 2018

kil, herfstachtig weekend op til

De gouden oktoberdagen zijn voorbij, zoveel is duidelijk. De hoofdkleur de komende dagen is grijs, in al zijn variaties. Het kwik schommelt desondanks nog rond een aanvaardbare 13 tot 15 graden en de nachten zijn allesbehalve koud.

Dit verandert echter op vrijdag wanneer later die dag een koufront van noord naar zuid over het land dendert met daarachter een portie rechtstreeks polaire lucht. Vooral op zaterdag komt de koude lucht pas goed binnen, ook in de hoogte waar het op zo'n 5.5 km zo'n 35° gaat vriezen. In concreto betekent dit dat het vrijdagavond even gaat regenen en er de de daaropvolgende nacht felle buien zullen vallen, vooral over het westen waar onweer mogelijk is vlakbij zee. Ook zaterdag is dat nog het geval. Later op zaterdag kan er op de hoogste toppen van de Hoge Venen wat smeltende sneeuw vallen, wat op zich eind oktober niks abnormaals is. Ook de Alpen krijgen voor het eerst deze herfst een significante lading sneeuw te verwerken waarbij vooral aan de noordflank soms meer dan een meter verse sneeuw kan vallen.

In Vlaanderen niks van dit alles, maar wel gevoelig koudere lucht dan we gewoon zijn, met op zaterdag nog maxima van 10 graden, maar zondag halen we zelfs die 10 graden niet meer en moeten we blij zijn met zo'n 8 graden in het centrum. Tel daarbij een matige noordoostenwind en u weet dat het buiten vrij kil zal aanvoelen. Ook de nachten koelen flink af met minima vanaf het weekend van hoogstens een graad of 2 en lokaal soms iets minder nog. Dat houdt in dat het in de Ardennen op veel plaatsen licht zal vriezen en ook in de Kempen kan dit lokaal het geval zijn.

Ook begin volgende week blijft het kwik ondermaats maar het is dan meestal droog met af en toe wat zon.

In het tweede deel van volgende week klimt het kwik opnieuw uit het dal...

maandag 22 oktober 2018

Zeer zware orkaan Willa op weg naar Mexico

Orkaan Willa is actueel een zeer zware orkaan met gemiddelde windsnelheden rond het oog van om en bij de 250 km/h (!). De luchtdruk in het oog wordt geschat op zo'n 925 hPa, wat extreem laag is. 

Dit maakt van Willa een cat5 orkaan, de hoogst mogelijke categorie. De orkaan zou ergens morgenavond aan land gaan als een cat4 orkaan en voor levensbedreigend weer zorgen langsheen de westkusten van mexico.

 Niet alleen de golven en de wind zijn een bedreiging, maar vooral ook de neerslag. Het National Hurricane Center gaat uit van lokaal tot 450 mm (!) regen op korte tijd, wat in het bergachtig gebied aldaar voor grondverschuivingen kan zorgen naast het gevaar overigens voor overstromingen.

donderdag 18 oktober 2018

Na zonnig weekend komt de herfst op bezoek

Het lijkt wel of de zomer eeuwig voortduurt met de komende dagen opnieuw gouden oktoberdagen met veel zon en temperaturen die voor deze periode van het jaar respectabel blijven. 

Volgende week maandag kantelt het weerbeeld echter. De stroming wordt dan noordwestelijk en het kwik dendert naar beneden om niet veel hoger uit te komen dan een graad of 12. De zon zijn we dan grotendeels kwijt (al hebben we eigenlijk nu al meer zon gehad dan normaal in een ganse oktobermaand) en het is dan vaak grijs en er kan wat lichte regen vallen bij tijds. Vooral dinsdag zal de wind het extra onaangenaam maken.

Ook de dagen daarna schommelt het kwik rond 12 à 13 graden en tegen het einde van de week wordt 12 graden zelfs soms te hoog gegrepen. Tegen dan worden ook de nachten fris met minima tijdens de laatste dagen van de maand rond 3 graden. Dat betekent dat er lokaal lichte grondvorst mogelijk is.


zaterdag 13 oktober 2018

Orkaan Leslie bereikt vanavond westkusten van Portugal

Orkaan Leslie is goed te zien op de satellietbeelden, zoals hieronder. Een oog is nauwelijks aanwezig maar desalniettemin heeft de storm de kracht van een orkaan cat1 met een gemiddelde windsnelheid van 130 km/h. Het is de verwachting dat de orkaan richting het zuiden van Portugal trekt en aan land gaat in de ruime omgeving van Lissabon rond middernacht vanavond. Dit kan gepaard gaan met rukwinden rond 120 km/h en er kan op sommige plaatsen tot 100 mm neerslag vallen. De kustgebieden moeten rekening houden met hoge stormvloed.


Hieronder is de verwachtte aankomsttijd weergegeven van de winden van tropische storm kracht (wind sterker dan 63 km/h - 12 beaufort). Eens over land zullen de windsnelheden snel afnemen. 


De orkaan is fysisch gezien intussen aan het transformeren in een post-tropische cycloon en verliest zijn tropische eigenschappen terwijl het nu snel over koeler zeewater komt (kaart hieronder). 


Zo is de kern niet meer symmetrisch. De kern blijft tijdelijk wel nog gevuld met warme lucht, dus een klassieke extra-tropische depressie is het ook weer niet. Dit is te zien op onderstaand diagram waarbij te zien is dat de kern intussen is geëvalueerd van symmetrisch/warm naar asymmetrisch/warm.

vrijdag 12 oktober 2018

Trekt orkaan Leslie naar Portugal?

Steeds meer modellen berekenen het traject van orkaan Leslie richting Portugal. De kaart hiernaast is de berekening van Arpege die de kern van de orkaan aan land laat gaan ter hoogte van Lissabon. Rukwinden kunnen in eerste instantie oplopen richting 120 km/h en er kan flink wat regen vallen.

Veel zal afhangen van of de orkaan wel of niet wordt opgenomen door de grootschalige hoogtetrog. Op de kaart hieronder zien we dat de storm ook in het Amerikaanse weermodel GFS nét wel wordt opgenomen door de trog en dan logischerwijs oostwaarts wordt meegesleurd. Blijft de interactie uit met de trog, dan keert de orkaan terug westwaarts zoals nog steeds wordt voorspeld door de Amerikaanse weerdiensten.

Het zal er dus om spannen. Maar Portugal en later ook Spanje moet alvast rekening houden dat de kans reëel is dat later op zaterdag en deels zondag het even flink kan spoken...

Dat ex-tropische cyclonen tot het Europese vasteland komen is op zich niet zo uitzonderlijk. Later zal ook ex-orkaan Micheal nabij de westkust van Europa arriveren. Het verschil tussen Leslie en Michael is dat de eerste deels nog tropische eigenschappen zal hebben en Michael zijn tropische karakter totaal zal verliezen boven de Oceaan, zoals dat gebruikelijk is.

donderdag 11 oktober 2018

Warm weer door orkaan Leslie? Fact-check...

Over het weer wordt nogal eens wat zever verteld...zo ook vandaag.

Hier en daar (o.a tijdens het weerpraatje op de zender VTM), werd aangegeven dat de huidige warmte en deze die de komende dagen nog op het programma staan, te danken is aan orkaan Leslie. Is dat zo?

Wel, om een en ander in perspectief te zien moeten we ons gezond verstand boven halen en de Europese weerkaart analyseren. Wat zien we? We zien inderdaad een stuw van warme lucht vanuit het zuidwesten, aan de voorzijde van een uitgestrekte hoogtetrog ten westen van Ierland. Het is de kaart voor morgenmiddag, vrijdag. De kleuren geven de temperatuur op 850 hPa. Orkaan Leslie is aangegeven met het blauwe vierkant.


Op nog grotere hoogte, op 500 hPa (ca. 5,5 km hoog) (kaart hieronder) zien we deze erg uitgesproken trog over de Oceaan nog beter, met aan de rand ervan (waar de zwarte lijnen dicht op elkaar staan) de aanwezigheid van de straalstroom. Een hogedrukblokkade over het Europese vasteland zorgt er bovendien voor dat de advectie van warme lucht uit het zuidwesten in stand wordt gehouden en er bovendien veel zon is wat de temperatuur ten goede komt.


Wat heeft Leslie hier mee te maken? Niks! Leslie is op de kaart van morgen vrijdag in verhouding met de duizenden kilometer brede hoogtetrog een 'puist'. Op het moment dat het morgen alweer 24 graden wordt, ligt orkaan Leslie zo'n 6.000 km van ons land verwijderd, ver weg op de Atlantische Oceaan. De orkaan is ook in verhouding zo klein, dat haar invloedssfeer nog in geen velden nog maar in de buurt komt van het Europese vasteland. Die invloedssfeer is hoogstens aanwezig in het groen omcirkelde gebied waarbij aan de oostflank van de orkaan wat warme lucht noordwaarts wordt opgestuwd.

Samengevat: de uitzonderlijke warmte waar we thans mee te maken hebben heeft niks met de orkaan te maken, nu niet en de komende dagen evenmin. Sorry!

Na degoutant hoge temperaturen zakt het kwik de dieperik in...

Het werd lokaal 25 graden en daarmee voor deze tijd van het jaar uitzonderlijk warm. Morgen vrijdag herhalen we dit nog eens met maxima die opnieuw vlot voorbij de 20 graden grens stijgen. Zaterdag wordt het nogmaals degoutant warm met maxima op veel plaatsen in de buurt van 25 graden en erg zonnig weer. Daarna is het definitief voorbij en zien we het kwik dag na dag de dieperik in denderen. Het is erg goed mogelijk dat we binnen een goeie 10 dagen met moeite nog 12 graden halen, en we van bijna hoogzomer snel afglijden in puur herfstweer met regen, wind en alles erop en eraan.

Intussen is het opnieuw aanschuiven op de Atlantische Oceaan. Twee (ex-)orkanen naderen Europa. Een eerste, Leslie, is reeds van 22 september actief en blijft maar actief. Het zag er even naar uit dat deze storm richting Britse Eilanden zou trekken maar waarschijnlijk keert deze storm voor de tweede maal op haar stappen terug en trekt wederom westwaarts. Het pad hieronder toont de wispelturige aard van dit systeem.

Tegen zondag zou de storm ergens bij Madeira aankomen en daarna retrograad terugkeren. Het blijft daarbij de vraag hoelang deze storm het zo nog kan uithouden en misschien de langs levende orkaan ooit kan worden. Op de Europese weerkaarten is tegen die tijd ook ex-orkaan Michael te zien (hieronder) die, in tegenstelling tot Leslie, met een rotvaart over de Oceaan trekt en op enkele dagen tijd aankomt voor de kusten van Europa. Het ziet er naar uit dat deze ex-orkaan niet echt een bedreiging vormt voor Europa.


maandag 8 oktober 2018

Tropische cycloon Leslie richting Europa...

Tropische cycloon Leslie doolt reeds dagenlang op de Atlantische Oceaan...meer bepaald sinds 22 september. Het lijkt erop dat de storm nu een definitieve richting heeft gekozen. De weermodellen voorzien dat de storm uiteindelijk oostwaarts zal opschuiven en de kans bestaat dat de storm opnieuw orkaankracht (cat1) zal bereiken tegen vrijdag.

Of deze storm Europa zal bereiken is onduidelijk. Er is een kleine kans dat de storm aan land gaat ter hoogte van Marokko, maar waarschijnlijk wordt de storm tegen die tijd opgenomen in een extratropische hoogtetrog waardoor hij zal afbuigen naar het noorden. In dat geval moeten de Britse Eilanden, meer bepaald Ierland, zich schrap zetten voor fel stormweer tegen zaterdag.

De eerder vernoemde hoogtetrog zal vooral naar zaterdag toe mede verantwoordelijk zijn voor de opstoot van extra warme lucht over de Benelux. Het feit dat de (ex) tropische storm meegetrokken wordt in de stroming speelt mee in het naar hier halen van warme subtropische lucht. Het is dan ook niet uitgesloten dat we tegen zaterdag lokaal 25 graden zullen halen, wat zo laat op het jaar uiteraard opmerkelijk is.

Het lijkt er sterk op dat we na deze nazomerse week, met mogelijk toppunt op zaterdag, in een veel koeler (er normaler) weertype zullen belanden waarbij het kwik meestal geen 15 graden meer zal halen.

donderdag 4 oktober 2018

Zomerse volgende week!

De nazomer volgende week krijgt steeds meer vorm. Voor het zover is krijgen we ook de volgende dagen reeds mooi nazomerweer. Zo is het morgen vrijdag niks dan zon bij een aangename 22 graden. Ook zaterdag is het een flink stuk van de dag vrij zonnig met maxima rond 22 en lokaal 23 graden.

Zaterdagnacht maakt een koufront met wat regen een tijdelijk einde aan dit nazomerse weer en valt het kwik zondag en maandag terug naar zo'n 15 à 16 graden.

Maandag echter is het ondanks die koelere maxima wel alweer zeer zonnig. Dinsdag, woensdag en donderdag schijnt de zon nog steeds volop en klimt het kwik richting 20 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik voorbij de kaap van die 20 graden en kan het lokaal opnieuw 22 à 23 graden. Ook vrijdag zou het nazomerse weer nog even aanhouden al lijkt de bewolking dan toe te nemen.

woensdag 3 oktober 2018

Nazomer in de maak

Als we de modellen mogen geloven dan stevenen we af op een fraaie nazomer volgende week. Tussen een uitgestrekte hoogtetrog op de Atlantische Oceaan en een uitgestrekte hogedrukzone over het Europese vasteland wordt dan relatief warme en stabiele lucht naar onze streken aangevoerd.

Een groot deel van volgende week wordt zo vrij zonnig tot zonnig en  droog waarbij het kwik stijgt naar waarden boven 20 graden. Het kan dan zo maar 22 à 23 graden worden in het centrum van het land!

donderdag 27 september 2018

Griekenland moet zich schrap zetten voor een zware storm

Over de oostelijke Middellandse Zee is de depressie die kan uitgroeien tot een Medicane, in volle ontwikkeling, getuige het Satellietbeeld hiernaast.

Deze depressie kan zich volgens diverse weermodellen ontwikkelen tot een tropische depressie met een gemiddelde wind tot 120 à 130 km/h, en rukwinden boven 150 km/h. Daarmee zou deze storm orkaankracht bereiken (cat1). Ook kan er nabij de depressie erg veel regen vallen, in de grootte-orde 200 mm over 24 uur tijd. Deze storm zou de komende dagen richting Griekenland trekken en later het westen van Turkije bereiken.

Volgens diverse modellen zou de storm wel degelijk de fysische eigenschappen krijgen van een echte tropische storm, incl. warme kern in het 'oog'. Onderstaande berekeningen geven dit nipt aan. A (start van de ontwikkeling) bevindt zich in het rode gebied (= warme symmetrische kern), Z (einde van de ontwikkeling) bevindt zich in het paarse gebied (asymmetrische kern, maar nog steeds warm).


Onder andere het Franse fijnmazige weermodel Arpege (hieronder) toont de vele neerslag (eerste kaart) en de sterke winden aan de zuidflank van het oog van de storm (tot 120 km/h). Bemerk dat de winden op deze kaarten gebruikt, de 10min-gemiddelde wind is, terwijl Amerika voor het bepalen van de categorie van orkanen, de 1min-gemiddelde wind is, en die is uiteraard hoger. 

woensdag 26 september 2018

Orkaan richting Griekenland?

Op de hoogtekaarten van Europa zien we de komende 24 uur een afsplitsing gebeuren van een hoogtelaag boven de oostelijke Middellandse Zee, over het zeegebied benoorden Libië.

Diverse fijnmazige weermodellen berekenen onder dit 'cut-off-low' de ontwikkeling van een zeer kleine en diepe depressie. Meer nog, de depressie zou geen gewone depressie zijn, maar een tropische depressie, vergelijkbaar met deze die we boven de Atlantische Oceaan zien uitgroeien tot orkanen. 

De combinatie van sterke vorticiteit in de hoogte, koude bovenluchten en warm zeewater kunnen in sommige gevallen een tropische storm genereren over de Middellandse Zee. We spreken dan van een 'Medicane' (samenvoegsel van Mediterranean en Hurricane). De eigenschappen van een Medicane zijn gelijkaardig aan een gewone tropische storm of orkaan, waarbij sprake is van een 'windstil oog', de depressiekern zeer concentrisch en symmetrisch is, en waarbij de windsnelheden erg hoog kunnen oplopen rondom het oog, tot cat1 tot cat2. Onderstaande modelprognose van het HIRLAM model toont de Medicane tegen vrijdagmiddag bezuiden Italië waarbij de windsnelheden vallen in de categorie cat1 orkaan. We moeten afwachten of de afsplitsende hoogtekern daadwerkelijk aanleiding zal geven tot de ontwikkeling van zo'n Medicane, maar de kans is reëel.

Onderstaand archiefbeeld van november 2017 toont hoe een Medicane er op de satellietbeelden kan uitzien (bezuiden Italië). Het windstille en wolkenvrije oog is zeer goed te zien.


dinsdag 18 september 2018

Zondag zwaar stormweer?

Het Amerikaans weermodel geeft het al enkele dagen aan, en nu haakt ook het Europees model geleidelijk aan in. Aanstaande zondag zou namelijk een diepe stormdepressie via de Britse Eilanden en de Noordzee voor flink wat wind kunnen zorgen over de Benelux. Op zo'n termijn is zoiets uiteraard erg onzeker maar de indicaties zijn er.

Het Amerikaanse model berekent voor zondagavond rukwinden rond 120 km/h. In een periode waarbij al het loof nog aan de bomen hangt, kan dit voor erg veel schade zorgen. Op de noordelijke Noordzee berekent het model tijdelijk orkaankracht, 12bf.

We zullen moeten zien of de soep zo heet opgediend wordt. Voorlopig houden we best rekening met het feit dat het allemaal wat minder heftig zal zijn...

vrijdag 14 september 2018

Nazomer volgende week krijgt vorm.


De voorspelde nazomer voor de komende periode krijgt stilaan vorm. Zowel het Amerikaanse als het Europese globale weermodel geven een zelfde indicatie hiervoor en zijn vrij standvastig in hun (ensemble)berekeningen.  Vandaag en morgen is het op een lokale bui na droog bij een wisselende bewolking, vooral in de namiddag.

Ensemble van het Europese model ECMWF voor de temperatuur op 2m. De rode lijn geeft de operationele oplossing weer (bron: Weerplaza).

Vanaf zondag echter krijgt de zon meer ruimte, vergezeld door hoge sluierbewolking. Het kwik klimt dan reeds naar een aangename 22 graden, bij een slechts zwakke bries uit het zuiden.

Maandag wordt het nog warmer en wordt het op veel plaatsen 23 tot 24 graden blij flink wat zon. Dinsdag wordt een topdag met nauwelijks een wolkje aan de lucht en maxima die de 28 graden gaan opzoeken. In De Kempen kan het 30 graden worden! Deze opstuw wordt mogelijk gemaakt door een naderende hoogtetrog waarin deels de restanten van orkaan Helene opgenomen zijn. Helene zelf draagt slechts een klein deel bij aan deze opstoot van warme lucht.

GFS laat de opstoot van warme lucht zien op 850 hPa. Over de Ierse Zee zijn de restanten te zien van ex-tropische cycloon Helene.

Daarna is het nog niet gedaan, want op woensdag lijkt het op veel plaatsen opnieuw 25 graden te worden. De doortocht van een inactief koufront zorgt er dus voor dat het kwik enkele graden moet prijsgeven. Ook op donderdag zou het kwik op veel plaatsen nog in de buurt van 25 graden moeten uitkomen, al lijkt de bewolking wat toe te nemen en stijgen de kansen op enkele buien later op de dag.

Daarna worden de kaarten zeer onzeker maar lijkt het kwik eerder in de buurt van een respectabele 20 graden uit te komen.


Florence, Helene, Mangkhut en nazomer.

Orkaan Florence is afgezwakt tot een cat1 orkaan en bevindt zich vlak voor de oostkust van de VS. Op de radarbeelden (links) is het oog zeer goed te zien met daarrond de klassieke convectieve neerslagbanden. Het zijn deze neerslagbanden die voor de meeste schade zullen zorgen. De orkaan buigt, in tegenstelling van wat normaal te verwachten valt, de komende 12 uur naar het zuidwesten en vertraagt verder. Dat wil zeggen dat de zware neerslag lang over eenzelfde gebied zal blijven hangen. Het oog (met een kerndruk van 958 hPa) zal ergens in het zuiden van North-Carolina aan land gaan in de loop van de dag. Naast de neerslag zal de stormvloed (de opstuw van zeewater die door de orkaan op gang wordt gebracht) schade veroorzaken in de kuststreek zelf. Uiteraard is er nog de wind met een gemiddelde windsnelheid nabij het oog tot 120 km/h met rukwinden rond 150 km/h.

Een veel gevaarlijkere tropische storm is typhoon Mangkhut. Terwijl Florence aan land gaat als een cat1 orkaan (met een gemiddelde windsnelheid rond 120 km/h) zal Mangkhut het noorden van de Filipijnen bereiken als een cat5 systeem, met een gemiddelde wind rond 240 km/h (!!!) met rukwinden rond 260 km/h. Later zal de typhoon als een cat3/cat4 storm het zuiden van China bereiken, net ten zuiden van Hong Kong.


Tenslotte is er nog de tropische storm Helene. Op zich een weinig actief systeem, maar deze storm trekt de komende dagen richting Britse Eilanden en zal daar aan land gaan tegen dinsdag. De depressie zal in die gebieden voor stormweer zorgen met dinsdag daar rukwinden in de grootte orde van 110-20 km/h. Voor ons land zorgt Helene voor een extra opstuw van warme lucht uit het zuiden. Laat ons duidelijk zijn, Helene op zich is niet in zijn geheel verantwoordelijk voor een nazomers weer volgende week. Daarvoor zorgt immers een uitzakkende hoogtetrog over de Atlantische Oceaan west van de Britse Eilanden. Helene zorgt enkel voor een tijdelijke extra duwtje. Op het moment dat Helen al lang van de weerkaarten verdwenen is, wordt het pas echt warm met woensdag maxima ruim boven 25 graden. En daar heeft Helene dus nog weinig mee te maken. Laat u dus niet wijsmaken wanneer de media roept dat Helene zorgt voor zomerweer over ons land!
woensdag 12 september 2018

Orkanen zetten de de boel op stelten...ook bij ons!


Op de Atlantische Oceaan zijn momenteel drie tropische stormen actief waarvan 2 zijn uitgegroeid tot orkaan. Orkaan Florence stevent af naar de oostkust van Amerika en is aangezwollen tot een erg zware cat4 orkaan , met gemiddelde windsnelheden (over 1 minuut gemeten) die nog zullen aansterken tot ruim 200 km/h. de rukwinden zijn nog hoger. De 'major hurricane' zal ergens donderdagochtend lokale tijd het gebied bereiken tussen Noord- en Zuid-Carolina. 

Een andere orkaan, Helene, is van belang voor Europa. Deze orkaan zal de komende 48 uur afbuigen naar het noorden, en dat is voor deze regio vroeger dan normaal. Daardoor komt deze orkaan geleidelijk terecht in de westcirculatie en stevent deze storm af op de westkust van ons continent. De eigenschappen van de tropische storm zullen geleidelijk aan transformeren tot een hybride systeem waardoor we uiteindelijk niet meer zullen mogen spreken van een tropisch systeem. Niettemin tonen de weermodellen dat de kracht in de depressie lang hoog blijft met rukwinden tot ca. 150 km/h. Onderstaande reeks beelden toont de evolutie van de storm per 24 uur, berekend door het Amerikaanse weermodel GFS. We zien dat de storm lang sterk circulair blijft en tegen dinsdag wordt opgenomen in een naderende hoogtetrog. De stormdepressie 'zou' dan in sneltreinvaart over Engeland trekken.


Eén van de gevolgen hiervan is dat een portie warme lucht over het zuiden van Europa, even tot bij ons komt en het dinsdag ruim 25 graden zou kunnen worden. Veel 'zou', want zo'n klein systeem zo ver vooruit voorspellen is erg moeilijk. Bovendien gaat het om een ingewikkelde wisselwerking tussen een tropisch systeem die zich nestelt een een extra-tropisch regime. Komt het traject van de storm meer oostelijk te liggen, dan zou dat voor ons land betekenen dat de kans op stormweer stijgt. 

Hoe dan ook, tropische storm Helena zal tegen het weekend en begin volgende week wel eens door de media opgepikt worden (dat is nu nog te vroeg ;-)), maar eerst zal orkaan Florence alle aandacht opeisen...

Tenslotte is er nog de super-typhoon Mangkhut, op de westelijke Stille Oceaan. Deze cat5 typhoon , de hoogste categorie mogelijk, haalt gemiddelde windsnelheden van ruim 270 km/h (!) en stevent af naar het uiterste noorden van de Filipijnen. De storm zou deze regio zaterdag bereiken.


maandag 10 september 2018

Orkaan Florence stevent af op Oostkust VS

Orkaan Florence is na een afzwakking opnieuw aangezwollen tot een cat2 orkaan en bevindt zich over de Atlantische Oceaan.

De komende 24 uur zal de orkaan snel verder aansterken tot een zgn. 'major hurricane'. Met  gemiddelde windsnelheden rond 230 km/h wordt deze orkaan uiteindelijk een cat4 orkaan, de op een hoogste categorie.

Ergens in de loop van donderdag 'zou' de orkaan met volle snelheid inbeuken op de oostkust van de VS, waarschijnlijk ter hoogte van North-Carolina. Niet alleen de wind zal schade aanrichten, ook de hevige regen kan wateroverlast veroorzaken en bovendien zal stormvloed eveneens een reden zijn tot kopzorgen....zaterdag 8 september 2018

Orkaanseizoen op de Oceaan spat los...

Het is opvallend rustig gebleven op de Atlantische Oceaan maar nu gaan alle registers open. De komende 24 uur lijken er drie orkanen tegelijk actief te zijn in de tropische gebieden van de oceaan, waarvan één, Florence, lijkt uit te groeien tot een 'Major Hurricane' (vanaf cat3).

Volgens de laatste modelberekeningen zal Florence aanzwellen tot een cat4 orkaan (de op één na hoogste categorie) en tegen woensdag of donderdag aankomen voor de oostkust van de USA. De berekende gemiddelde windsnelheden zouden dan rond 230 km/h. 

Hoe, of en wanneer deze orkaan aan land gaat is nog niet uit te maken...


donderdag 6 september 2018

Volgende week dinsdag en woensdag nazomerweer - orkaan Florence

Als het Europese weermodel het bij het rechte eind heeft, dan krijgen we midden volgende week enkele zomerse dagen voorgeschoteld. Het lijkt met name dinsdag en woensdag zonnig te worden met maxima dinsdag rond, en woensdag vlot boven 25 graden. Waarschijnlijk komt er donderdag een einde aan deze zomerse opstoot.

Overigens wordt er tot donderdag nauwelijks regen verwacht. Een zwakke storing zal morgen het eerste deel van de dag voor enkele buien zorgen, maar daarna lijkt het opnieuw enkele dagen droog te blijven.

Intussen is het uitkijken naar wat orkaan Florence gaat doen. Deze cat1 orkaan trekt westwaarts over de Atlantische Oceaan en zal opnieuw aanzwellen tot een cat3 orkaan en ergens in het tweede deel van volgende week de oostkust van de VS bereiken. Uiteraard is het traject zo ver vooruit verre van zeker, maar deze storm wordt uiteraard met argusogen gevolgd...