woensdag 4 december 2013

Storm en hoge opzet...

Een diepe depressie zakt af richting het zuiden van Scandinavië waarbij een sterk windveld zich ontwikkelt aan de zuid- en westflank. Afhankelijk van het gebruikte weermodel, kunnen lokaal rukwinden verwacht worden tussen 130 en 180 km/h nabij het sterkste windveld. Voor het noorden van Nederland kan dit pieken richting 130 km/h opleveren, nabij Denemarken en en noorden van Duitsland kan dat meer zijn. In deze gebieden valt dus flink wat schade te verwachten.

Bijkomend probleem is de vorm van het lagedrukcomplex over Scandinavië. De lagedruk strekt zich uit tot ver in het noorden waardoor er over de Noorse Zee en Noordzee en erg langgerekt gebied ontstaat met hoge drukgradiënt en bijhorend krachtig windveld (zie afbeelding). Hierdoor wordt er een hoge 'opzet' veroorzaakt. De 'opzet' is de verhoging van het zeeniveau ten gevolge o.a de windstroming, bovenop de astronomische hoogte van het zeeniveau (tgv getijden). Het continue krachtige windveld duwt als het ware het water voor zich uit waardoor er een opstuw is over het zuiden van de Noordzee. Vooral donderdagnacht wordt ook een hoge waterstand voorzien los van deze meteorologische situatie (puur astronomisch dus t.g.v de aantrekkingskracht van vooral de maan). Het is dan namelijk 'springtij'. De opzet donderdagnacht wordt geschat op 1.2m. Het astronomisch peil bedraagt op dat moment 4.8m TAW. Samen zorgt dit voor een niveau tot 6m TAW. men spreekt vanaf 5.9m TAW van 'gevaarlijk stormtij'. Dit zijn waarde voor Oostende. TAW staat voor Tweede Algemene Waterpassing  en is de referentiehoogte voor hoogtemetingen in ons land. Een TAW-hoogte van 0m is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.

Aan onze kust wordt vooral donderdagnacht hoogwater verwacht met een hoogte tot wel 6m wat zeer hoog is en kritisch is aangaande overstromingen. Deze waarde heeft niks te zien met de golfhoogte, het is gewoon de verhoging van de gemiddelde zeespiegel ten gevolge de getijden en meteorologische factoren (luchtdruk, wind,...). Op deze 6m komen nog golven te staan rond 2.5m aan onze kust.

Het is dus niet zozeer het krachtige stormveld van de al bij al kleine stormdepressie welke voor de hoge waterstanden zal zorgen maar wel de algemene drukverdeling nabij het zeegebied van de Noorse Zee en de Noordzee.

De situatie doet denken aan de watersnoodramp van 1 februari 1953 toen meer dan 2000 doden vielen in vooral Nederland maar ook in

Een gevaarlijk stormtij komt niet zo vaak voor en de situatie moet nauwgezet gevolgd worden in ieder geval. U kunt de waarschuwingen van het OMS/KMI volgen op deze link.