vrijdag 19 november 2010

Weerkaartbespreking op zondag (vervroegd)

Laat me toe de zondagse weerkaartbespreking te geven op vrijdag, het zijn immers spannende tijden voor winterliefhebbers...

De actuele situatie op de weerkaarten is dusdanig dat de barokliene zone/polair front zich wel en goed bezuiden onze regio bevindt, gestuurd door een uitgestrekte hoogtetrog over het oostelijke deel van de oceaan. Deze trog schuift echter vrij snel richting Europees continent en maakt aan de westflank plaats vrij voor een snel opbouwende hoogterug. In geen tijd evolueert deze rug tot een massieve omega-, later Rex-blokkade waarvan het westelijke oksellaag zich nestels bezuiden Groenland en het oostelijke laag over het Europese vasteland. Het lijkt er sterk op dat deze blokkade het minstens uithoudt tot eind volgende week. Aanvoer van zachte maritieme lucht is hierdoor uitgesloten.

De koudere lucht zal ons pas goed gaan bereiken wanneer het oostelijke oksellaag Frankrijk intrekt en de stroming goed vanuit noordoost wordt geadvecteerd. De afkoeling gebeurt zeer geleidelijk aan, maar de opzet van de configuratie lijkt dan ook grondig te verlopen wat uiteraard geen garantie is voor iets...

Maandag zijn de bovenluchten op 850 hPa afgekoeld tot slechts -2°. Een etmaal later is dit al zo'n -5° maar daarna blijft deze waarde min of meer ongewijzigd. De TE850 zakt wel diep door en komt uiteindelijk uit bij zo'n 11° wat best koud is. Het is uitkijken vervolgens wat er langsheen de oostflank van de blokkade zal naar beneden komen. Klassiek ontwikkelen zich aan de westflank van Noorwegen kleine lagedrukgebiedjes welke met de stroming tot bij ons kunnen komen. Bovendien zwelt het hoogtelaag over Scandinavië aan met op 500 hPa een temperatuur rond -40° en op 850 hPa is dit zo'n -12°. Een polar low is dus in deze gebieden niet uitgesloten. Voorlopig laten de modellen deze echt koude luchtmassa niet tot bij ons komen door de stagnatie van de trog over Scandinavië. Echter op deze termijn is dit nog vrij onzeker.

Feit is dat de basisconfiguratie voor winters weer alvast goed is, al kon de as van de blokkade beter wat meer oostelijk liggen en wat meer gekanteld zijn. Het is nog een beetje afwachten hoe koud de aangevoerde luchtmassa uiteindelijk zal zijn, veel hangt af van de exacte drukverdeling en snelheid waarbij alles wordt aangevoerd. Kleine lows op de Noordzee kunnen bovendien tijdelijk zachtere zeelucht aanvoeren.

Wat de sneeuwkansen betreft is het nog te vroeg om harde uitspraken te doen. Voor de Ardennen zal de neerslag geleidelijk aan als sneeuw vallen, overdag meestal smeltend. In de lagere gebieden kan de neerslag een winters karakter krijgen, eventueel in de nacht/ochtend blijven liggend, maar dat moet nog worden geëvalueerd...