maandag 20 juni 2011

Weerkaartbespreking op zondag - deze week soms eerder herfst, begin volgende week misschien hoogzomer...

Tot en met vrijdag bevindt ons land zich onder invloed van een uitgestrekte trog benoorden onze streken waarbij aan de zuidelijke flank een barokliene band golft. Deze band, gematerialiseerd door een golvende regenzone, trekt over onze streken en verlaat pas goed woensdagavond ons gebied. Aan de warme kant van deze zone ontwikkelen zich onweersbuien welke vooral naar woensdag toe fel zullen uitpakken richting oosten (Duitsland, Polen). Wij bevinden ons tegen die tijd in een cyclonaal regime met aan voer van onstabiele zeelucht. Vooral op donderdag en vrijdag koelen de bovenluchten af en trekken enkele troglijntjes doorheen het land met vooral overdag opleving van de buienactiviteit. Als dieptepunt geldt vrijdag met maxima nauwelijks tot 18° reikend en met frequente buien en vrij veel wind. Onweer is dan opnieuw mogelijk, net zoals op donderdag trouwens . Dus donderdag en vrijdag worden koele wisselvallige dagen.

Vanaf zaterdag bouwt zich een nadrukkelijke hogedrukrug op ten westen van het Europese vasteland. Deze trekt de dagen daarna traag oostwaarts en begin volgende week ergens komen we terecht west van de rugas. Eén en ander heeft tot gevolg dat er vanaf het weekend en vooral begin volgende week een aanvoer komt van warmere lucht. Het is goed mogelijk dat we lokaal de 30° halen begin volgende week...opnieuw een mooi staaltje van de Belgische variabiliteit van het weer dus....