dinsdag 25 september 2012

TC Nadine houdt stand

Tropische cycloon Nadine houdt het lang uit en is nog niet van plan de geest te geven. Op 11 september kreeg de storm voor het eerst het status van TC en 3 dagen later werd dit opgekrikt tot orkaan van 1ste categorie. Even leek het er op dat de Azoren zouden worden aangedaan want de orkaan zette koers naar deze eilandengroep. Echter, net op tijd werd de koers gewijzigd naar zuidoost en werden de Azoren gespaard. Daarna bleef de storm bezuiden de Azoren standhouden en op de 21ste werd de storm gedegradeerd van tropische storm tot extra tropische storm.

Op 23 september echter kreeg de storm plots opnieuw het status van tropische storm. Dit naar aanleiding van de interne structuur, o.a. op basis van de aanwezigheid van een warme kern. GFS laat mooi zien dat de structuur van de storm overeen komt met deze van een tropisch systeem (afbeelding hierna).


De komende dagen blijft de storm vrijwel ter plaatste trappelen en de circulatie in de hoogte is blijkbaar gunstig om de tropische structuur in stand te houden. Zowel GFS als ECMWF (afbeelding bovenin het artikel) laten de storm de komende 7 dagen standhouden. De tropische storm zou opnieuw in kracht winnen en het is niet ondenkbaar dat de storm opnieuw een orkaan wordt. Naast de wind is er vooral de neerslag die van belang is, want bijv. GFS berekend bij de storm 100den liter reden de komende dagen. Een groot probleem is het niet want alles valt boven zee.