woensdag 26 september 2018

Orkaan richting Griekenland?

Op de hoogtekaarten van Europa zien we de komende 24 uur een afsplitsing gebeuren van een hoogtelaag boven de oostelijke Middellandse Zee, over het zeegebied benoorden Libië.

Diverse fijnmazige weermodellen berekenen onder dit 'cut-off-low' de ontwikkeling van een zeer kleine en diepe depressie. Meer nog, de depressie zou geen gewone depressie zijn, maar een tropische depressie, vergelijkbaar met deze die we boven de Atlantische Oceaan zien uitgroeien tot orkanen. 

De combinatie van sterke vorticiteit in de hoogte, koude bovenluchten en warm zeewater kunnen in sommige gevallen een tropische storm genereren over de Middellandse Zee. We spreken dan van een 'Medicane' (samenvoegsel van Mediterranean en Hurricane). De eigenschappen van een Medicane zijn gelijkaardig aan een gewone tropische storm of orkaan, waarbij sprake is van een 'windstil oog', de depressiekern zeer concentrisch en symmetrisch is, en waarbij de windsnelheden erg hoog kunnen oplopen rondom het oog, tot cat1 tot cat2. Onderstaande modelprognose van het HIRLAM model toont de Medicane tegen vrijdagmiddag bezuiden Italië waarbij de windsnelheden vallen in de categorie cat1 orkaan. We moeten afwachten of de afsplitsende hoogtekern daadwerkelijk aanleiding zal geven tot de ontwikkeling van zo'n Medicane, maar de kans is reëel.

Onderstaand archiefbeeld van november 2017 toont hoe een Medicane er op de satellietbeelden kan uitzien (bezuiden Italië). Het windstille en wolkenvrije oog is zeer goed te zien.