zondag 26 augustus 2012

Zomer 2012 was perfect normaal!

Er is al heel wat geschreven over de voorbije zomermaanden en nog meer geklaagd, vooral over het wispelturige karakter van deze zomer. Maar net deze wispelturigheidheeft er voor gezorgd dat de zomer 2012 (maanden juni, juli en augustus) er normaal uitkomen. De laatste decade is nog niet binnen en dus onder voorbehoud (op basis van de voorspelde waarden) maar het lijkt er op dat de gemiddelde etmaaltemperatuur rond het gemiddelde van 17.5° zal uitkomen en dus lijkt het er sterk op dat op gebied van temperatuur we niks te klagen hadden. Vooral de zeer warme periode van vorige week heeft het gemiddelde flink naar boven getrokken...

Echter, de onderstaande grafiek laat goed zien dat deze 'normale' gemiddelde waarde tot stand is gekomen door een opeenvolging van te koele en te warme periodes. Wat zonneschijn betreft zullen we uitkomen bij ruim 520 uur, terwijl we normaal recht hebben op 578 uur, dus de zon heeft het wel wat minder goed gedaan. Ook viel er in Ukkel meer neerslag dan gemiddeld, zo'n 269mm (deze waarde kan best wat afwijken van de officiƫle waarde eind deze week gezien er nog buien verwacht worden komende week). Normaal valt er 225 mm regen, dus we hebben minstens 40 mm meer regen te slikken gekregen. Opvallend was ook het hoge aantal onweersdagen in juli (20 dagen) en augustus (minstens 15 dagen), wat het totaal wss in de buurt van 46 onweersdagen brengt tegen 40 normaal. Gemiddeld 1 op de 2 dagen werd in ons land dus ergens onweer waargenomen!

Nazomer?

Na deze wisselvalligheid snakt iedereen toch ook weer naar een wat meer stabiele nazomer. Gans de zomer slaagde hogedruk er immers niet in om te stagneren op een voor ons gunstige locatie. Statistisch stijgen dan ook de kansen dat dit alsnog gebeurt en het is geenszins te laat. Mocht alles meezitten, dan is mooi nazomerweer (welke niet moet onderdoen voor zomers weer) mogelijk tot ver in oktober. Voordeel van nazomer tegen over hoogzomer is het clemente klimaat 's nachts (koelere nachten) en de niet al te hoge maxima overdag. Ook slagen onweders er nu minder en minder in om het warme weer af te straffen...

Wanneer we de laatste globale modellen en ensembles mogen geloven, dat zit er nazomerweer in vanaf de start van volgende maand. Hoe standvastig en uitgesproken die zal zij n is speculatief maar alle signalen wijzen naar een aangename nazomerse periode...

Noot: de weergegeven waarden zijn op basis van KMI gegevens en zijn indicatief, de cijfers zijn NIET definitief noch officieel aangezien voor de laatste decade van augustus voorspelde data is gebruikt

Isaac trekt Golf van Mexico binnen

Tropische storm Isaac wordt goed in de gaten gehouden want verwacht wordt dat deze storm in kracht zal toenemen en straks orkaankracht zal bereiken. De verwachtte koers trekt tussen Cuba en Florida door om zo ergens uit te komen oost van New Orleans tegen dinsdag. Zowel koers als intensiteit zijn nog een onzekere factor. Zo schuift het NHC het traject steeds verder westwaarts en zo komt de kern van de orkaan steeds dichter bij New Orleans te liggen op basis van de laatste prognoses! De actuele satellietbeelden ogen weinig indrukwekkend en van een mooi stormpatroon met oog is al helemaal geen sprake. 

Dit zal de komende 48 uur vermoedelijk wel veranderen wanneer de storm orkaankracht bereikt en mogelijks uitgroeit tot een orkaan van categorie 2. De koers doet denken aan de legendarische orkaan Katrina welke in 2005 New Orleans aandeed. Evenwel was de kracht van de orkaan toen een pak sterker dan de voorziene kracht van deze orkaan wanneer deze aan land zal gaan. Katrina bereikte net voor 'landfall' kracht 5, de hoogste waarde...

Intussen spoken ook de typhoons Tembin en Bolaven over het noordwesten van de Stille Oceaan en zorgen daar voor gevaar. Tembin trok al eens over Taiwan en lijkt nu een tweede kaar af te stevenen op het eiland. Bolaven is uitgegroeide dot een cat4 orkaan en trekt richting Noord-Korea. Hieronder een recente sat-loop van de typhoon...