vrijdag 9 december 2011

sterke westcirculatie - edit-

Het moet toch enkele jaren geleden zijn dat we zo'n sterke en constante westcirculatie hebben meegemaakt want tot eind volgende week zijn er spectaculaire dingen te beleven op de Atlantische Oceaan, met mogelijk kwalijke gevolgen later voor delen van West-Europa...

We mogen niet vergeten dat deze slingerende westcirculatie al weken actief is, zonder dat wij daar veel van merkten, aangezien Europe van dit geweld gespaard bleef dankrij een persistente hogedrukblokkade. Maar sinds deze blokkade definitief werd weggespoeld kregen we meteen te zien waar een zonaal regime voor staat. Gisteren kregen delen van de Britse Eilanden en later Denemarken nog hun deel met rukwinden in de hogere gebieden (rond 1200m hoogte) van ruim 250 km/h wat uiteraard abnormaal veel is, op zee stond even 12 bf, orkaankracht!

Maar dit weekend even rust op de weerkaart met een mobiele rug van hogedruk in de hoogte zoals bovenstaande kaart duidelijk aangeeft. Echter, helemaal links op de kaart zien we alweer een stomende sterke westcirculatie op gang komen.

Tegen dinsdag is deze zeer sterke circulatie erg krachtig geworden met als gevolg sterke uitdieping van een lagedrukgebied nabij de Britse Eilanden. Let op de zeer koude lucht die vanover Canada de oceaan wordt opgestuwd met een T500 van -45°. Niet vreemd dan uiteraard dat op het grensgebied tussen deze erg koude lucht en de zachte lucht op dezelfde hoogte over de Oceaan er een erg sterke straalstroom wordt gevormd... Hieronder de bijhorende grondkaart met alweer extreem lage luchtdruk bij Schotland...

Het kan nog erger. Vooral wanneer kleine randstoringen gaan uitdiepen bij de straalstroom. Tegen het 2de deel van de week zakt de straalstroom met bijhorende barokliene zone verder zuidwaarts en bijgevolg krijgen de meer zuidelijke gebieden dan te maken met de eigenlijke depressiekernen zelf. We zien hieronder op zaterdag een zeer sterke verstoring van het isohypsenveld op de oceaan op 500 hPa. Dit is altijd extreem gevaarlijk want duidt op krachtige 'rapid cyclogenese'.

Dit wordt eveneens benadrukt in het dichtheidsadvecieveld waarbij wen nabij dit gebied een extreem krachtige dipool zien van positieve & negatieve advectie, een aanwijzing voor zeer snelle uitdieping van de depressie...

Hierna het berekende windveld met opnieuw vrijwel orkaankracht. Ook de verwachtte rukwinden zijn niet mis...

Let op: vooral aangaande de laatst besproken situatie vanaf midden volgende week en bijhorende potentieel zware storm is erg veel gereserveerdheid vereist. Ik doe niet meer dan het model te bespreken, los van het feit of dit uitkomt of niet. Uiteraard zijn dergelijke randstoringen, hun ontwikkeling en koers zo ver vooruit erg speculatief. Evenwel de grootschalige situatiewelke dergelijke fenomenen 'toelaat' zal waarschijnlijk wel uitkomen, temeer ook het ECMWF model dergelijk sterk zonaal patroon weergeeft (inclusief de besproken randstoring overigens). Belang van deze evolutie is wel dat deze zuidelijkere jet onze regio gevoeliger maakt voor zwaar stormweer dan voorlopig het geval was. We herkennen immers een patroon zoals bij de kerststormen van 1990 toen extreem zware stormen over Frankrijk en Denemarken trokken.

edit: grappig is dat amper een half uur na schrijven van deze blog, de randstoring in de nieuwe berekening van 12z totaal anders wordt benaderd door het model en over de Britse Eilanden wordt gejaagd met daar weer rukwinden rond 160 km/h. Dit toont nogmaals aan hoe gevoelig de atmosfeer in dergelijke sterke stromingen is voor kleine veranderingen...het wordt ongetwijfeld een spannende week, niet in het minst voor de Britse Eilanden opnieuw en misschien ook wel voor de Lage Landen!

Overigens...met al dat zonaal geweld worden de kansen op een witte kerst uiteraard wel erg klein, al hou ik me niet echt bezig met dergelijke voorspellingen...

Ik hou het voor u in het oog...
Karim Hamid