vrijdag 29 september 2017

Ex-orkanen Lee en Maria op bezoek

Vandaag bevinden we ons in een warme sector waarbij het kwik kan oplopen tot lokaal 24 graden. Niks doet vermoeden dat ver weg op de Oceaan, twee tropische stormen op weg zijn naar Europa. Actueel is "Lee" nog een orkaan van eerste categorie, Maria is intussen afgezwakt tot een tropische storm. Orkaan Lee zal de komende 48 uur snel verzwakken en snel opgenomen worden in frontale structuur van een extra-tropische Atlantische depressie bezuiden Groenland. De verre restanten van Lee zullen tegen zondag over de Britse Eilanden trekken.

Maria komt pas maandag aan land over West-Europa. Van een cyclonale structuur zal tegen die tijd geen sprake meer zijn, maar een deel van de energie van de ex-orkaan zal vervat zitten in een koufront dat maandag over ons land trekt.

Meer dan een leukigheid betekent de komst van de restanten van beide orkanen niet. Ze hebben niet echt veel invloed op het weerbeeld over onze streken en abnormaal kunnen we het ook al niet noemen. Het gebeurt wel vaker dat restanten van oude tropische stormen opgenomen worden in de westcirculatie en uiteindelijk bij ons belanden onder veelal nauwelijks herkenbare vorm.

Het 'op bezoek komen' moet overigens ook niet al te letterlijk genomen worden. Wanneer we de stormen op de weermodelkaarten volgen, zien we immers dat beide stormen na verloop van tijd hun karakteristieken (cyclonaliteit, ...) volledig verliezen en het op den duur nauwelijks uit te maken is waar ze precies uitkomen eens ze het continent naderen. Dat is onder meer af te leiden uit onderstaande vorticiteitskaarten op 500 hPa. Op de laatste kaart van zondagavond (de laatste kaart waar beide systemen nog enigszins herkenbaar zijn) zien we dat Maria dan opgenomen wordt in het koufront van een gewone Atlantische depressie en Lee eerder richting Frankrijk afzwakt, vervat in een verzwakt en nauwelijks te herkennen koufront.We kunnen de komst van beide restanten ook niet verantwoordelijk achten van een weersverslechtering dit weekend en begin volgende week. De systemen worden immers gewoon opgenomen in een voor de rest sowieso afzakkende hoogtetrog. Het is deze trog die voor de degradatie van het weerbeeld zorgt.