vrijdag 2 oktober 2009

Gegevens weerstation Ellezelles verbeterd

Sinds deze week zijn de gegevens van het weerstation (Davis Vantage pro2) in Ellezelles (he mijne dus) betrouwbaarder. De thermometerhut (in zoverre we dit zo nog kunnen noemen) is nu uitgerust met een ventilator die 24/24 lucht aanvoert naar de T/RH sensoren. Op die manier wordt de reële temperatuur en vochtigheid continue gemeten uit de onmiddelijke omgeving van de sensorhut. Na wekenlang testen (vergelijk met en zonder ventilatie) was duidelijk gebleken dat de kunstmatige ventilatie een must is.

Zonder ventilatie treedt onherroepelijk een positieve bias op die kan oplopen tot meerdere graden! Grootste reden daarvoor is de zon. Deze warmt de hut te fel op. Hoe meer wind, hoe kleiner de fout is. Naast de bias merken we ook op dat de sensor met kunstmatige ventilatie een snellere reactietijd toont waardoor snelle veranderingen van T/RH met ventilatie zeer snel worden opgenomen door de sensoren.

De afbeelding hiernaast geeft 24 en 25/9 jl. waarbij de zonneschijn nadrukkelijk aanwezig was en de wind zwak bleef. De gele lijn is de T in natuurlijk geventileerde hut, de rode lijk is de kunstmatig geventileerde hut. We zien overdag een gemiddelde positieve bias van 2° van de niet geventileerde hut en bovendien reageert deze slecht op snelle schommelingen. Er zit tevens een 'delay' op de gele lijn van zo'n 15min. 's Nachts is de fout bijna verwaarloosbaar wat enigzins logisch is.

Ook de vochtigheid wordt nu beter waargenomen. De grafiek rechts geeft Td weer voor de kunstmatig geventileerde (groen) en natuurlijk geventileerde (zwart) hut. De kunstmatig geventileerde hut toont gemiddeld een Td van 1 à 1.5° lager, welke overeenkomt met de officiële stations in de buurt. De reden daartoe is minder direct dan bij T, want zonneschijn heeft geen onmiddellijke invloed op Td. Wel denken we dat de de binnenkant van zo'n hut bij te weinig ventilatie te vochtig blijft en zo een te hoge Td weergeeft. 's Nachts is er sprake van een negatieve bias van zo'n 0.5°.

Hieronder nog een weergave van een vergelijkende test (kleuren zoals hierboven aangegeven) op 19/9. De kunstmatige ventilatie werd enige tijd losgekoppeld met meteen repercussies op het T. Rond 17h (5pm) zien we reeds een T-afname bij de rode lijn terwijl de niet geventileerde hut nog oploopt (tgv T-delay). Wie dus de T in de gewone hut afleest ziet een waarde van 27°. Op datzelfde ogenblik geeft de geventileerde versie een T van 24.5°. Dit is dus een verschil van 2.5°C! Merk ook dat de gele lijn een vertraging vertoont die oploopt tot bijna een uur in de avond. Met het nieuwe systeem mag dus blijken dat onze T/Td/RH waarden een pak betrouwbaarde zijn dan vroeger.