woensdag 16 oktober 2013

"the big storm"

Op 16 oktober 1987 trok een historisch zware storm over delen van de Engeland en Noord-Frankrijk. Er werden rukwinden tot 200 km/h geregistreerd. Zo'n 22 mensen lieten bij de storm het leven.

Vlak daarna kwam erg veel kritiek op de Britse weerdienst omdat deze storm slecht was voorspeld. Weerman Micheal Fish weerlegde in zijn weerpraatje ervoor de komst van een 'hurricane' (video). Hij had uiteraard gelijk dat een orkaan niet op komst was, maar problematisch was dat ook de komst van een klassieke extratropische zware storm over het hoofd werd gezien. Klaarblijkelijk berekende de modellen een verkeerde koers en de zwaarste winden werden voorzien voor het continent. Bovendien werden de extreem zware windstoten slechts in een klein deel van de storm gemeten, op 'mesoschaal' niveau en zeker in die tijd waren, de globale modellen niet in staat dergelijk kleinschalige fenomenen op te pikken en te voorspellen. 

Na deze storm kwam Keith Browning met het concept "sting jet", welke erop neerkomt dat bij zware depressies in ontwikkeling, dalende bewegingen vlag bezuiden de 'cloud head' voor extra zware windstoten kunnen zorgen, georganiseerd in kleinschalige banden. Dit was dus het geval bij deze storm, mogelijk ook bij andere legendarische stormen zoals de storm van 25 januari 1990.