maandag 10 september 2012

Leslie & Micheal

Het is nog steeds druk op de oceaan. Twee tropische stormen en één in wording zijn op de satellietbeelden te zien. Op het kaartje hiernaast zien we een 'bijna botsing' van twee systemen. Links hebben we ex-orkaan Leslie welke de grootste in omvang was en intussen richting New Foundland trekt en anderzijds de veel kleinere ex-orkaan Micheal welke wel tot cat3 was uitgegroeid. Leslie wordt vandaag opgenomen in ee naar oost trekkende hoogtetrog en trekt vervolgens maar de westcirculatie richting Scandinavië. Vooral over delen van de Britse Eilanden kan deze storm wel nog wat felle windstoten veroorzaken.

Micheal wordt op zijn beurt opgenomen in het koufront van Leslie en trekt richting Britse Eilanden tegen eind deze week. Het is te zeggen, veel zal er niet meer overblijven van dit systeem want eenmaal opgeslorbt door het polaire front zien we op de weerkaarten nauwelijks nog iets van deze ex-cat3-orkaan.

Volgens de verwachtte kaart van het NHC zou ex-Leslie bezuiden IJsland naar Noorwegen trekken en behoud dit systeem de categorie 'tropische storm'. Echter, dit is gebaseerd op de voorziene gemiddelde windsnelheden (1-min wind) en niet op de structuur van de depressie. Immers, de depressie verliest onderweg snel zijn warme kern en krijgt snel de structuur van een klassieke extra-tropische depressie. Ex-orkanen welke het Europese vasteland bereiken zijn niet zeer zeldzaam maar hebben nimmer tropische eigenschappen. Echter heel af en toe krijgt Europa wel een depressie op bezoek met tropische tintjes, zoals Vince enkele jaren terug of de occasionele krachtige kleinschalige stormen over de Middellandse Zee in de herfst en winter. Het is dan echter niet duidelijk of we deze systemen werkelijk kunnen plaatsen onder de noemer 'tropische storm' omdat onder meer de ontstaanswijze grondig verschilt van de klassieke tropische systemen.

Intussen zien we over de tropische gordel een nieuwe wolkenpluk welke volgens het NHC waarschijnlijk tot een TC zal uitgroeien en volgens GFS opnieuw een standvastig systeem zou kunnen worden.