donderdag 25 december 2014

Waarschuwing voor gevaarlijk weer

Samenvatting: vrijdagnacht en zaterdag overdag trekt een actieve neerslagzone van west naar oost over België en deels Nederland. Er is een kans op sneeuwval over de noordelijke provincies van België en zuidelijke gebieden van Nederland, en de kans op significante sneeuwval over de Ardennen is groot. Ook elders is er een kans op sneeuw. Door de vrij krachtige wind kan er lokaal sneeuwophoping plaatsvinden in het uiterste geval. Over de Hoge Venen is die kans groot.

HOOGSTE WAARSCHUWINGSNIVEAU* OVER DE BENELUX:


Achtergrond:

In de linker uitgang van een jetstreak over de oceaan ontwikkelt zich actueel een 'detached warmfront' op een reeds aanwezig warmfront. Dit systeem zal de komende 48 uur verder uitdiepen tot een afzonderlijk lagedrukgebied. De koers van dit lagedrukgebied ligt uiteraard nog niet vast maar heeft extreem grote consequenties voor ons weerbeeld op vrijdagnacht en zaterdag overdag. De meest waarschijnlijke koers nu (op basis van diverse weermodellen en de meest actuele run van GFS 12z en WRF 12z) is deze waarbij de kern via het Kanaal over Noord-Frankrijk trekt en vervolgens snel doortrekt naar het zuiden van Duitsland. In dit scenario trekt de bijhorende occlusie over België en blijft de warmste lucht uit de warme sector over Frankrijk. De kern is het diepst wanneer het vlakbij België aankomt (ca. 993 hPa). De bijhorende occlusie lijkt veel neerslag te gaan geven in de orde van 10-20 mm en over de Hoge Venen mogelijks meer.

Het grote probleem hierbij is de vorm van deze neerslag. Door de  ontwikkelingen van de laatste 24 uur en de komende 24 uur is er over de Benelux en omgeving relatief koude lucht gestagneerd. Over de Baltische Staten en oosten van Polen bevindt er zich nog koudere lucht. Door de naderende depressie zal een deel van deze lucht met een oostelijke stroming naar onze streken meegetrokken worden aan de noordflank van de depressie. Deze continentaal polaire luchtmassa zal daarna enkele dagen over onze streken stagneren. De neerslag nabij de occlusie zal an de voorzijde waarschijnlijk als sneeuw vallen. Vlakbij de occlusie echter lijken de nattebolwaarden (TE850 rond 24° in de occlusie) te hoog om droge sneeuw te geven en denk ik eerder aan regen of smeltende sneeuw. Boven zo'n 400m echter valt er enkel sneeuw.

Volgens de laatste voorspellingen van GFS zou de occlusie zelf (de ware tong van hoge TE850 waarden) slechts tijdelijk over België komen te liggen en daarna snel opnieuw doortrekken onder België door. In dit scenario blijft een groot deel van België en zuidelijk Nederland aan de koude kant van het front en valt de neerslag waarschijnlijk slechts tijdelijk in natte vorm. Eens de depressie goed en wel doorgetrokken is en de stroming noordoostelijk is, lijkt me de neerslag over alle gebieden als sneeuw te vallen. In de grenslaag zien we in de progtemps dan een snelle afkoeling. De meest intense neerslag is dan echter doorgetrokken.

WRF berekent echter een iets noordelijke koers waarbij een groot deel van België iets dieper in de warmere lucht komt. Ook prefrontaal berekent het model T2m rond +1 à +2°. In dat geval dus op de meeste plaatsen smeltende sneeuw en bij de Occlusie soms zelfs regen. Op de toppen ook in dit scenario echter een pak sneeuw.

Voorlopig hou ik het dus op belangrijke sneeuwval over de Ardennen met zeker in de Hoge Venen kans op meer dan 20 cm sneeuw. In de noordelijke regio's en in het noordoosten is de kans op droge sneeuw het grootst vanaf het begin (pakweg 40%). De laatste paar liter zouden op de meeste plaatsen als sneeuw moeten vallen (kans eerder 60-70%). Aan zee zal dit mogelijk niet lukken door de positieve temperaturen tot de avond. De kansen op een vlotte sneeuwbedekking over grote delen van Vlaanderen lijken dus in mijn ogen niet overdreven groot maar ook niet klein! de koers bepaalt veel en daarnaast ook hoe koud de prefrontale luchtmassa wordt. Een verschil van 2 graden maakt veel verschil uit. Voorlopig moeten we rekening houden met alle mogelijke scenario's!

Naast de sneeuwval is er ook de vrij krachtige tot krachtige wind met pieken tot 70 km/h. Er kunnen daardoor sneeuwduinen ontstaan en er is gevaar voor stuifsneeuw en de bijhorende slechte zichtbaarheden. De kansen op stuifsneeuw en sneeuwophoping moet voorlopig echter met de nodige voorzichtigheid behandeld worden onder 300-400 m gezien de erg grote onzekerheid van de depressiekoers, het gaat dan enkel om het worst case scenario!


* achtergrond bij de gebruikte waarschuwingsniveaus:

onder 400m:


snow rate / 12h < 20 % 20 - 50 % 50 - 65 % 65 - 80 % > 80 %
< 1 cm
1 - 3 cm
4 - 8 cm
8 - 15 cm
15 - 30 cm
> 30 cm

boven 500m:
snow rate /12h < 20 % 20 - 50 % 50 - 65 % 65 - 80 % > 80 %
< 3 cm
3 - 8 cm
8 - 15 cm
15 - 30 cm
30 - 60 cm
> 60 cm