donderdag 27 september 2018

Griekenland moet zich schrap zetten voor een zware storm

Over de oostelijke Middellandse Zee is de depressie die kan uitgroeien tot een Medicane, in volle ontwikkeling, getuige het Satellietbeeld hiernaast.

Deze depressie kan zich volgens diverse weermodellen ontwikkelen tot een tropische depressie met een gemiddelde wind tot 120 à 130 km/h, en rukwinden boven 150 km/h. Daarmee zou deze storm orkaankracht bereiken (cat1). Ook kan er nabij de depressie erg veel regen vallen, in de grootte-orde 200 mm over 24 uur tijd. Deze storm zou de komende dagen richting Griekenland trekken en later het westen van Turkije bereiken.

Volgens diverse modellen zou de storm wel degelijk de fysische eigenschappen krijgen van een echte tropische storm, incl. warme kern in het 'oog'. Onderstaande berekeningen geven dit nipt aan. A (start van de ontwikkeling) bevindt zich in het rode gebied (= warme symmetrische kern), Z (einde van de ontwikkeling) bevindt zich in het paarse gebied (asymmetrische kern, maar nog steeds warm).


Onder andere het Franse fijnmazige weermodel Arpege (hieronder) toont de vele neerslag (eerste kaart) en de sterke winden aan de zuidflank van het oog van de storm (tot 120 km/h). Bemerk dat de winden op deze kaarten gebruikt, de 10min-gemiddelde wind is, terwijl Amerika voor het bepalen van de categorie van orkanen, de 1min-gemiddelde wind is, en die is uiteraard hoger. 

woensdag 26 september 2018

Orkaan richting Griekenland?

Op de hoogtekaarten van Europa zien we de komende 24 uur een afsplitsing gebeuren van een hoogtelaag boven de oostelijke Middellandse Zee, over het zeegebied benoorden Libië.

Diverse fijnmazige weermodellen berekenen onder dit 'cut-off-low' de ontwikkeling van een zeer kleine en diepe depressie. Meer nog, de depressie zou geen gewone depressie zijn, maar een tropische depressie, vergelijkbaar met deze die we boven de Atlantische Oceaan zien uitgroeien tot orkanen. 

De combinatie van sterke vorticiteit in de hoogte, koude bovenluchten en warm zeewater kunnen in sommige gevallen een tropische storm genereren over de Middellandse Zee. We spreken dan van een 'Medicane' (samenvoegsel van Mediterranean en Hurricane). De eigenschappen van een Medicane zijn gelijkaardig aan een gewone tropische storm of orkaan, waarbij sprake is van een 'windstil oog', de depressiekern zeer concentrisch en symmetrisch is, en waarbij de windsnelheden erg hoog kunnen oplopen rondom het oog, tot cat1 tot cat2. Onderstaande modelprognose van het HIRLAM model toont de Medicane tegen vrijdagmiddag bezuiden Italië waarbij de windsnelheden vallen in de categorie cat1 orkaan. We moeten afwachten of de afsplitsende hoogtekern daadwerkelijk aanleiding zal geven tot de ontwikkeling van zo'n Medicane, maar de kans is reëel.

Onderstaand archiefbeeld van november 2017 toont hoe een Medicane er op de satellietbeelden kan uitzien (bezuiden Italië). Het windstille en wolkenvrije oog is zeer goed te zien.


dinsdag 18 september 2018

Zondag zwaar stormweer?

Het Amerikaans weermodel geeft het al enkele dagen aan, en nu haakt ook het Europees model geleidelijk aan in. Aanstaande zondag zou namelijk een diepe stormdepressie via de Britse Eilanden en de Noordzee voor flink wat wind kunnen zorgen over de Benelux. Op zo'n termijn is zoiets uiteraard erg onzeker maar de indicaties zijn er.

Het Amerikaanse model berekent voor zondagavond rukwinden rond 120 km/h. In een periode waarbij al het loof nog aan de bomen hangt, kan dit voor erg veel schade zorgen. Op de noordelijke Noordzee berekent het model tijdelijk orkaankracht, 12bf.

We zullen moeten zien of de soep zo heet opgediend wordt. Voorlopig houden we best rekening met het feit dat het allemaal wat minder heftig zal zijn...

vrijdag 14 september 2018

Nazomer volgende week krijgt vorm.


De voorspelde nazomer voor de komende periode krijgt stilaan vorm. Zowel het Amerikaanse als het Europese globale weermodel geven een zelfde indicatie hiervoor en zijn vrij standvastig in hun (ensemble)berekeningen.  Vandaag en morgen is het op een lokale bui na droog bij een wisselende bewolking, vooral in de namiddag.

Ensemble van het Europese model ECMWF voor de temperatuur op 2m. De rode lijn geeft de operationele oplossing weer (bron: Weerplaza).

Vanaf zondag echter krijgt de zon meer ruimte, vergezeld door hoge sluierbewolking. Het kwik klimt dan reeds naar een aangename 22 graden, bij een slechts zwakke bries uit het zuiden.

Maandag wordt het nog warmer en wordt het op veel plaatsen 23 tot 24 graden blij flink wat zon. Dinsdag wordt een topdag met nauwelijks een wolkje aan de lucht en maxima die de 28 graden gaan opzoeken. In De Kempen kan het 30 graden worden! Deze opstuw wordt mogelijk gemaakt door een naderende hoogtetrog waarin deels de restanten van orkaan Helene opgenomen zijn. Helene zelf draagt slechts een klein deel bij aan deze opstoot van warme lucht.

GFS laat de opstoot van warme lucht zien op 850 hPa. Over de Ierse Zee zijn de restanten te zien van ex-tropische cycloon Helene.

Daarna is het nog niet gedaan, want op woensdag lijkt het op veel plaatsen opnieuw 25 graden te worden. De doortocht van een inactief koufront zorgt er dus voor dat het kwik enkele graden moet prijsgeven. Ook op donderdag zou het kwik op veel plaatsen nog in de buurt van 25 graden moeten uitkomen, al lijkt de bewolking wat toe te nemen en stijgen de kansen op enkele buien later op de dag.

Daarna worden de kaarten zeer onzeker maar lijkt het kwik eerder in de buurt van een respectabele 20 graden uit te komen.


Florence, Helene, Mangkhut en nazomer.

Orkaan Florence is afgezwakt tot een cat1 orkaan en bevindt zich vlak voor de oostkust van de VS. Op de radarbeelden (links) is het oog zeer goed te zien met daarrond de klassieke convectieve neerslagbanden. Het zijn deze neerslagbanden die voor de meeste schade zullen zorgen. De orkaan buigt, in tegenstelling van wat normaal te verwachten valt, de komende 12 uur naar het zuidwesten en vertraagt verder. Dat wil zeggen dat de zware neerslag lang over eenzelfde gebied zal blijven hangen. Het oog (met een kerndruk van 958 hPa) zal ergens in het zuiden van North-Carolina aan land gaan in de loop van de dag. Naast de neerslag zal de stormvloed (de opstuw van zeewater die door de orkaan op gang wordt gebracht) schade veroorzaken in de kuststreek zelf. Uiteraard is er nog de wind met een gemiddelde windsnelheid nabij het oog tot 120 km/h met rukwinden rond 150 km/h.

Een veel gevaarlijkere tropische storm is typhoon Mangkhut. Terwijl Florence aan land gaat als een cat1 orkaan (met een gemiddelde windsnelheid rond 120 km/h) zal Mangkhut het noorden van de Filipijnen bereiken als een cat5 systeem, met een gemiddelde wind rond 240 km/h (!!!) met rukwinden rond 260 km/h. Later zal de typhoon als een cat3/cat4 storm het zuiden van China bereiken, net ten zuiden van Hong Kong.


Tenslotte is er nog de tropische storm Helene. Op zich een weinig actief systeem, maar deze storm trekt de komende dagen richting Britse Eilanden en zal daar aan land gaan tegen dinsdag. De depressie zal in die gebieden voor stormweer zorgen met dinsdag daar rukwinden in de grootte orde van 110-20 km/h. Voor ons land zorgt Helene voor een extra opstuw van warme lucht uit het zuiden. Laat ons duidelijk zijn, Helene op zich is niet in zijn geheel verantwoordelijk voor een nazomers weer volgende week. Daarvoor zorgt immers een uitzakkende hoogtetrog over de Atlantische Oceaan west van de Britse Eilanden. Helene zorgt enkel voor een tijdelijke extra duwtje. Op het moment dat Helen al lang van de weerkaarten verdwenen is, wordt het pas echt warm met woensdag maxima ruim boven 25 graden. En daar heeft Helene dus nog weinig mee te maken. Laat u dus niet wijsmaken wanneer de media roept dat Helene zorgt voor zomerweer over ons land!
woensdag 12 september 2018

Orkanen zetten de de boel op stelten...ook bij ons!


Op de Atlantische Oceaan zijn momenteel drie tropische stormen actief waarvan 2 zijn uitgegroeid tot orkaan. Orkaan Florence stevent af naar de oostkust van Amerika en is aangezwollen tot een erg zware cat4 orkaan , met gemiddelde windsnelheden (over 1 minuut gemeten) die nog zullen aansterken tot ruim 200 km/h. de rukwinden zijn nog hoger. De 'major hurricane' zal ergens donderdagochtend lokale tijd het gebied bereiken tussen Noord- en Zuid-Carolina. 

Een andere orkaan, Helene, is van belang voor Europa. Deze orkaan zal de komende 48 uur afbuigen naar het noorden, en dat is voor deze regio vroeger dan normaal. Daardoor komt deze orkaan geleidelijk terecht in de westcirculatie en stevent deze storm af op de westkust van ons continent. De eigenschappen van de tropische storm zullen geleidelijk aan transformeren tot een hybride systeem waardoor we uiteindelijk niet meer zullen mogen spreken van een tropisch systeem. Niettemin tonen de weermodellen dat de kracht in de depressie lang hoog blijft met rukwinden tot ca. 150 km/h. Onderstaande reeks beelden toont de evolutie van de storm per 24 uur, berekend door het Amerikaanse weermodel GFS. We zien dat de storm lang sterk circulair blijft en tegen dinsdag wordt opgenomen in een naderende hoogtetrog. De stormdepressie 'zou' dan in sneltreinvaart over Engeland trekken.


Eén van de gevolgen hiervan is dat een portie warme lucht over het zuiden van Europa, even tot bij ons komt en het dinsdag ruim 25 graden zou kunnen worden. Veel 'zou', want zo'n klein systeem zo ver vooruit voorspellen is erg moeilijk. Bovendien gaat het om een ingewikkelde wisselwerking tussen een tropisch systeem die zich nestelt een een extra-tropisch regime. Komt het traject van de storm meer oostelijk te liggen, dan zou dat voor ons land betekenen dat de kans op stormweer stijgt. 

Hoe dan ook, tropische storm Helena zal tegen het weekend en begin volgende week wel eens door de media opgepikt worden (dat is nu nog te vroeg ;-)), maar eerst zal orkaan Florence alle aandacht opeisen...

Tenslotte is er nog de super-typhoon Mangkhut, op de westelijke Stille Oceaan. Deze cat5 typhoon , de hoogste categorie mogelijk, haalt gemiddelde windsnelheden van ruim 270 km/h (!) en stevent af naar het uiterste noorden van de Filipijnen. De storm zou deze regio zaterdag bereiken.


maandag 10 september 2018

Orkaan Florence stevent af op Oostkust VS

Orkaan Florence is na een afzwakking opnieuw aangezwollen tot een cat2 orkaan en bevindt zich over de Atlantische Oceaan.

De komende 24 uur zal de orkaan snel verder aansterken tot een zgn. 'major hurricane'. Met  gemiddelde windsnelheden rond 230 km/h wordt deze orkaan uiteindelijk een cat4 orkaan, de op een hoogste categorie.

Ergens in de loop van donderdag 'zou' de orkaan met volle snelheid inbeuken op de oostkust van de VS, waarschijnlijk ter hoogte van North-Carolina. Niet alleen de wind zal schade aanrichten, ook de hevige regen kan wateroverlast veroorzaken en bovendien zal stormvloed eveneens een reden zijn tot kopzorgen....zaterdag 8 september 2018

Orkaanseizoen op de Oceaan spat los...

Het is opvallend rustig gebleven op de Atlantische Oceaan maar nu gaan alle registers open. De komende 24 uur lijken er drie orkanen tegelijk actief te zijn in de tropische gebieden van de oceaan, waarvan één, Florence, lijkt uit te groeien tot een 'Major Hurricane' (vanaf cat3).

Volgens de laatste modelberekeningen zal Florence aanzwellen tot een cat4 orkaan (de op één na hoogste categorie) en tegen woensdag of donderdag aankomen voor de oostkust van de USA. De berekende gemiddelde windsnelheden zouden dan rond 230 km/h. 

Hoe, of en wanneer deze orkaan aan land gaat is nog niet uit te maken...


donderdag 6 september 2018

Volgende week dinsdag en woensdag nazomerweer - orkaan Florence

Als het Europese weermodel het bij het rechte eind heeft, dan krijgen we midden volgende week enkele zomerse dagen voorgeschoteld. Het lijkt met name dinsdag en woensdag zonnig te worden met maxima dinsdag rond, en woensdag vlot boven 25 graden. Waarschijnlijk komt er donderdag een einde aan deze zomerse opstoot.

Overigens wordt er tot donderdag nauwelijks regen verwacht. Een zwakke storing zal morgen het eerste deel van de dag voor enkele buien zorgen, maar daarna lijkt het opnieuw enkele dagen droog te blijven.

Intussen is het uitkijken naar wat orkaan Florence gaat doen. Deze cat1 orkaan trekt westwaarts over de Atlantische Oceaan en zal opnieuw aanzwellen tot een cat3 orkaan en ergens in het tweede deel van volgende week de oostkust van de VS bereiken. Uiteraard is het traject zo ver vooruit verre van zeker, maar deze storm wordt uiteraard met argusogen gevolgd...