maandag 23 juli 2012

zomer vindt z'n draai niet...

De zomer vindt wel duidelijk zijn draai  niet, klassiek voor een wisselvallige zomer. De temperatuurcurve maakt dan ook bokkesprongen. Zo ook weer deze week, met enkele dagen zeer aangenaam zomerweer wat uiteindelijk tegen donderdag leidt tot zwoel en warm zomerweer met waarde rond 30°. Maar al snel wordt deze opwaartse trend afgestraft door potentieel zware onweersbuien ergens rond vrijdagnamiddag, vrijdagnacht waarna we opnieuw terecht komen onder de invloed van een hoogtetrog en het kwik opnieuw duikt richting 20°.Volgende week moeten we het dan opnieuw doen met een eerder wisselvallig weer met maxima rond 18-20° en af en toe een bui.

De reden van dit jojo effect moeten we niet ver zoeken. Willen we over West-Europa (en dus ook bij ons) genieten van een a-typisch weer (want lange zomerperioden zijn ten slotte atypisch voor ons gematigd zeeklimaat!), dan dient de atmosferische stroming in de hoogte grondig verstoord te zijn. Immers, bij een gewoon hoogtekaartpatroon krijgen we ook 'gewoon' typisch Belgisch weer. 

Willen we een verstoord patroon in ons voordeel, dan dient zich in onze contreien een hogedrukblokkade te manifesteren en voor een mooie zomer in het algemeen dienen deze blokkades zich keer op keer te vormen, afgewisseld met enkele dagen minder warm weer. Als deze blokkades niet willen ontstaan, dan is er gewoon geen kans op echt zomers weer zoals de man in de straat deze percipieert.

Dit jaar is wel duidelijk dat deze blokkades er niet in slagen zich op te werpen bij of over West-Europa. Het tegendeel was zelfs vaak het geval, zeker in de lente en in juni, namelijk de aanwezigheid vaak van een persistente trog. Ook het warme weer van deze week kunnen we niet echt toeschrijven aan een blokkerend hogedrukgebied. Het is eerder de áfwezigheid van een trog waardoor het kwik nog  eens kans ziet boven 25 graden te klimmen.

Typisch voor wisselvallige zomers is eveneens het hoge aantal onweersdagen. Het KMI telt er tot op vandaag 16, tegen gemiddeld 13 anders. Ongetwijfeld loopt deze teller tegen vrijdag nog wat op...

Lichtpuntje: een wisselvallige eerste helft van een zomer zegt niks over de kansen op een zomerse 2de helft. Wanneer het globale circulatiepatroon beslist om te slaan kunnen we zomaar te maken krijgen met een cyclische opbouw van hogedrukgebieden over Europa. En dan staat de deur open voor stabiel zomers weer voor langere perioden. Het kan in augustus best nog zonder moeite 30 tot 35 graden worden en ook september kan nog lange zomerse perioden opleveren. Dus geen reden tot paniek...