dinsdag 28 december 2010

Weerkaartbespreking op zondag

De komende week wordt vast veel minder spannend dan de afgelopen weken, met een hogedrukrug min of meer over West-Europa. Deze rug wordt versterkt tegen vrijdag door een hogedrukcel in de hoogte vanover de Oceaan waardoor over onze streken de komende dagen een hogedrukcel komt te liggen aan de grond. Resultaat: weinig stroming, inversie en lichte dooi met als gevolg massa's vocht in de onderste luchtlagen en dus grijs dooiweer. De sneeuwlaag smelt maar traag af op die manier.

Tijdens het weekend worden de kaarten lichtjes geschud en verplaatst het zwaartepunt van de hogedruk zich over de Oceaan nabij IJsland en later Britse Eilanden. Over Scandinavië komt een complex lagedrukgebied te liggen. Dit heeft tot gevolg dat tussen beide een aanvoer op gang komt van opnieuw wat koudere polaire lucht. vooral op zondag geeft dat wat winterse buien, in de Ardennen sneeuwbuien maar overtuigend lijkt het allemaal niet. Er is geen sprakke van zeer koude bovenluchten en bovendien is de invloed van de hogedruk te sterk...

Al bij al dus een kwakkelweer dus maar één ding staat vast, een overschakeling naar een zonaal regime met dus sterke dooi en regenweer tot gevolg staat evenmin op het programma...de winter is zich dus wat aan het bezinnen in welke richting die verder wil...we wachten af...