zondag 31 januari 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Het lijkt een belangrijke week te worden op de weerkaarten. Zou hier het scharnierpunt plaatsvinden van deze winter of gaat het om slechts een schijnmaneuver? Ik zou het na de laatste capriolen van de modellen niet meer durven zeggen. De modellen zeggen tot voor enkele dagen nog een 3de (of is het 4de?) impuls van winterweer aankomen maar plots werd dit afgelopen weekend volledig van tafel geveegd. De allerlaatste weerkaarten én ensembles bevestigen deze trend, namelijk één van verzachting.

Op maandag is er nog weinig aan de hand met een noordwestelijke hoogtestroming aan de flank van een complex Scandinavisch lagedrukgebied. Misschien zien we wel de laatste vlokken voor lange tijd want op de oceaan maakt de zachtere lucht zich klaar om binnen te vallen. De hogedrukblokkade wordt afgesneden en een westelijke stroming in de hoogte deukt in op deze rug waardoor meer en meer een cyclonaal regime ontstaat over de grote plas.

Tegen woensdag zien we reeds een mooie zonale stroming op de weerkaart, het is ooit anders geweest! Daarna wordt het enkel erger met een verder zakkende luchtdruk over de oceaan. We zien dan ook in toenemende mate actieve randstoringen tot ontwikkeling komen en met de westelijke stroming worden deze uiteraard netjes bij ons gedeponeerd.

Het is opnieuw uitkijken ook naar de sterkte en positie van de straalstroom want ook deze komt weer in onze buurt te liggen en kan af en toe een belangrijke rol gaan spelen.

In hoeverre we met de actieve storingen te maken zullen hebben blijft lastig uit te maken. We mogen niet vergeten dat 2 dagen geleden, er nog 'total winter' op de kaarten te zien was. Het lijkt er bovendien op dat de zonale stroming neiging heeft flink te oscilleren. Er zouden dus ook regelmatig droge dagen kunnen bij zitten.

Rest ons nog het temperatuurverloop. Dit wordt misschien nog het meeste wennen want beginnen we de week nog met nachtvorst en maxima rond 2 à 3 graden, tegen volgend weekend is er met de huidige weerkaarten van nachtvorst geen sprake meer en komen de maxima tot dicht bij +10 graden! Het spreekt voor zich dat, wie de Ardense sneeuw nog wil gana opzoeken, zich zal moeten reppen!