woensdag 30 september 2015

Orkaan stevent af op oostkusten VS. Sandy II?

Actueel doolt orkaan Joaquin ergens ten oosten van de Bahamas. Diverse weermodellen berekenen dat de orkaan nu snel noordwaarts zal afbuigen en deze koers ook zal aanhouden. Uiteindelijk 'zou' de storm ergens aan land gaan in North-Carolina of Virginia. Maar gezien het nog onzekere traject kan het evengoed New York zijn.

In elk geval lijkt de storm niet, zoals het meestal wel het geval is, netjes af te buigen naar het noordoosten. In dat geval zou er verder weinig gevaar dreigen. Maar net zoals orkaan Sandy 3 jaar geleden zou de storm naar het noordwesten afbuigen wat niet zo vaak voorkomt in dat gebied van de Oceaan (het Azoren/Bermuda hogedrukgebied zorgt meestal voor de afwijking naar het noordoosten).

De evolutie is uiteraard nog onduidelijk maar de nervositeit stijgt uiteraard aan de oostkust. In de laatste berekeningen zou de orkaan aan land gaan met een kracht 2 tot 3 wat niet min is. Of het zo'n vaart loopt en of het een herhaling van Sandy was is allerminst een feit. Bovendien was het geval Sandy speciaal, omdat daar vooral de zondvloed een probleem was (trechterwerking Long Island) in combinatie met het feit dat de orkaan eigenlijk deels extra-tropisch was geworden en enorm groot van omvang was.

Niettemin iets om te volgen...