dinsdag 29 september 2009

Droogte duurt voort

Nog steeds hebben we in de Benelux te maken met een gecumuleerd neerslagtekort. Nemen we de maanden augustus en september samen, dan blijkt dat er niet eens de helft is gevallen dan normaal (63.8 tegen normaal 144.2) in Ukkel. In andere regio's is dit deficiet nog een stuk groter. In september valt dit te verklaren door enkele stevige hogedrukblokkades op strategische plaatsen. In augustus echter was er niet zozeer spraken van krachtige blokkades, maar wel van een steeds te hoge luchtdruk over onze contreien. Het valt op dat de borocliene zone reeds van begin deze zomer gemiddeld veel te noordelijk lag.
Dit is allemaal ook heel goed af te leiden uit de NAO-index. Deze index bekijkt de verschil in geopotentiaal tussen pakweg IJland en de Azoren. Hoe lager de index, hoe kleiner dit verschil en dus hoe zwakker de het zonaal regime op de oceaan en bij ons. Vrijwel gans de zomer werd een negatieve NAO opgetekend en dit maakt dat actieve storingen ons nauwelijks konden bereiken.Op de site van de CPC kan voor vele locaties ter wereld de klimatologische situatie bekeken worden, alsook dus de neerslag en neerslagdeficiet. Hieronder heb ik dit gedaan voor 3 locaties. en dit voor de laatste 90 dagen. Opvallend hierbij zijn de onderling grote verschillen. Erg veel hoeft ons dit niet te verwonderen gezien de periode die ik heb genomen (zomer). In de zomermaanden is de ruimtelijke variabiliteit van neersla uiteraard op z'n hoogste t.g.v het sterk convectieve (en dus locale) karakter van de neerslag. Desalniettemin is hierop al goed te zien dat diverse locaties in deze 3 maand reeds een erg hoog neerslagtekort hebben opgebouwd.