dinsdag 30 oktober 2012

Sandy een 'echte' orkaan?

Orkaan Sandy zal ongetwijfeld voer zijn voor verder onderzoek. Eén van de aspecten zal zijn in hoeverre deze storm afwijkt van de klassieke tropische stormen. 

Jawel, in een later stadium, terwijl de storm nog steeds het statuut van orkaan kreeg door het NHC, deden de satellietbeelden reeds twijfel rijzen over het al dan niet onderbouwd zijn van deze statuus. Een tropische storm, en bij uitbreiding een orkaan, dient volgens de definitie symmetrisch en frontloos (=barotroop) te zijn met een duidelijke diepe warme kern en met leverancier van voeding de latente warmte die vrijkomt door convectie nabij de kern van de storm.

In een eerste stadium was dit ongetwijfeld het geval. In de modelanalyse van bv. UKMO zien we dat de eerste dagen er sprake was van een symmetrische warme kern (4de kwadrant). Rond de 27ste werd de warme kern minder en minder symmetrisch en dit proces zette zich de dagen daarna verder door. Dit wijst op een zekere mate van baroclikiteit, met ander woorden, de tropische storm verliest hier reeds het puur tropische karakter en neemt haar energie deels van barocliene fenomenen.


Hieronder is een animatie van het satellietbeeld weergegeven , startend vanaf de geboorte van de storm Sandy. Daarop is goed te zien dat op 27 oktober reeds, de kern van de storm in aanvaring komt met een frontale band nabij de oostkust van Noord Amerika. Vanaf dat moment verloor de storm helemaal zijn klassieke tropische storm structuur, in zoverre dat dit al niet gedeeltelijk het geval was want de storm was nooit echt visueel typerend voor een orkaan.

http://cimss.ssec.wisc.edu/goes/blog/wp-content/uploads/2012/10/GOES13_NH_IR4_SandyLife.gif

De analysekaart van 28 oktober geeft duidelijk deze frontale structuur weer met Sandy in de onmiddelijke buurt van deze barocliene omgeving. Op het satellietbeeld helemaal bovenaan dit artikel is het front erg goed te zien overigens en begint de storm te interageren met dit stationaire front.

In het jargon spreekt men dan van een "extratropische transitie (ET)", de overgan van tropische naar niet-tropische (klassieke) depressie. Niet zelden vertoont zo'n storm bij deze overgang een tijdelijke versterking.

Al bij al kunnen we voorlopig concluderen dat de oostkust van de VS geen pure tropische storm te verwerken kreeg, maar een hybride storm, de combinatie dus van een tropische storm met een barocliene stormdepressie. Intussen is de storm volledig extratropisch en frontaal van structuur.

maandag 29 oktober 2012

orkaan Sandy gaat vanavond aan land

Zoals verwacht is orkaan Sandy gearriveerd nabij de oostkust van de VS met een actuele kerndruk nabij 946 hPa en met een gemiddelde wind rond 120 km/h (cat1 orkaan). De kern trekt noordwaarts maar buigt vanaf nu snel af naar het noordwesten om zo in te beuken tegen de oostkisten van de VS en aan land te gaan nabij de staat New Jersey. De storm neemt voorlopig niet af, integendeel, de laatste uren is de kerndruk enkele hPa gezakt en is de wind zo'n 10 knopen toegenomen naar zo'n kleine 75 knopen, een dikke cat1 orkaan dus.

Voorlopig is de orkaan nog volledig tropisch wat betreft opbouw maar het NHC verwacht dat de orkaan de komende 12 zal transformeren tot een extra-tropische storm. Dit zou volgens het NHC niet betekenen dat de storm meteen verzwakt, en zelfs nog wat kan intensifiëren vlak voor de storm vanavond laat aan land gaat. Het is niet onmogelijk dat de orkaan net nog cat2 haalt vlak voor 'landfall' maar voorlopig gaat men uit van niet. Rukwinden zijn mogelijk vanavond tot zo'n 180 km/h, met een gemiddelde wind tot 148 km/h!

Wanneer we de storm op de weerkaart bekijken, valt meteen op dat het om een zeer uitgestrekt exemplaar is. Doorgaans zijn tropische stormen klein met een geconcentreerd windveld. Deze storm heeft zowat de uitgestrektheid van een gewone extra tropsiche Atlantische stormdepressie. Dit zorgt voor een groter windveld dan anders en de storm bevat ook meer energie dan veel andere orkanen met dezelfde categorie, wat o.a tot uiting kan komen in overvloedig veel regen en eveneens een langere duur van het zware weer.

Naast de zeer zware windstoten is er het probleem van vloedgolven en vooral het vele water dat naar beneden komt , met aan de zuidflank van de storm een neerslagcummulatie welke kan oplopen tot 250 mm op 24 uur. Golven tot 10-11m zijn mogelijk nabij de kusten, wat uiteraard erg indrukwekkend is.

Eind vorig jaar kreeg dezelfde  regio al te maken met een ver doorgeschoven orkaan: Irene. Ook toen ging het om een cat1 orkaan. Doordat orkaan Sandy langere tijd blijft 'haperen' over de oostkust, kan deze storm meer schade aanrichten dan Irene vorig jaar.

Diverse TV stations zenden continue uit in de VS, o.a via deze link.

donderdag 25 oktober 2012

Halloween storm voor de VS?

Orkaan Sandy trekt verder noordwaarts richting de Bahama's als cat2 orkaan. Vervolgens is een afzwakking voorzien tot een cat1 orkaan wanneer de orkaan net oost van het Noord-Amerikaanse continent trekt. Het lijkt er volgens de modellen steeds meer op dat de orkaan net niet als cat1 orkaan aan land gaat in het noordoosten van de USA, waarbij de orkaan een onmiddellijke dreiging kan vormen voor de daar zeer dichtbevolkte gebieden. Dit zou ergens tegen volgende dinsdag gebeuren.

Naast de felle wind zal de orkaan zeer veel regen veroorzaken in deze gebieden. GFS berekent een kerndruk rond 940 hPa wanneer de depressie aan land gaat. Ook de laatste middagrun van het Europese model geeft aan dat deze orkaan aan land gaat met erg lage druk en met bakken regen voor de kustgebieden.

De orkaan wordt als het ware meegetrokken in een reeds aanwezige hoogtetrog over de USA waardoor de storm afwijkt van de meer gangbare koers noordoostwaarts.

Hieronder eigen gecreëerde kaartjes van het GFS model voor volgende week dinsdag:


 

Restanten Rafael nabij Portugal....pardon?

Een uitgestrekte depressie teistert vooral het westen van het Iberisch Schiereiland. Volgens VTM weervrouw Jill Peeters de restanten van ex orkaan Rafael, zo verkondigde ze vanmiddag in haar weerpraatje. 

Ok, dan meer even de geschiedenis nagaan van deze ex TC, want het is nu toch wel eventjes geleden dat deze storm voorbij kwam. En ja hoor, deze storm is al sinds 17 oktober geschrapt van de lijst der actieve tropische systemen. M.a.w, sinds een week is deze storing opgenomen in een klassieke Atlantische depressie en dus al vele dagen opgenomen in de extra-tropische circulatie. De depressie nabij Portugal heeft dus met Rafael niks meer te zien. Jammer van deze berichtgeving, want zo kunnen we uiteraard veel ex tropische systemen gaan aanduiden, want in de herfst zit in zowat elke depressie wel één of ander verre restant van een tropisch systeem, bij wijze van spreken...

Sneeuwdump in de Alpen

De eerste echte sneeuwval van de winter lijkt er aan te komen over delen van Europa. Vooral langs de noordflank wordt makkelijk 15-20 cm sneeuw verwacht, regionaal meer. Dit al vanaf hoogtes van 400-600m. 

Oorzaak is de uitbraak van polaire lucht vanuit het noorden en de uitdieping van een depressie bij de golf van Genua.

Aan de noordflank van dit lagedrukgebied zien we dan ook de ontwikkeling van een vrij intens neerslaggebied over de Alpen. Los van de sneeuw veroorzaakt deze depressie ook veel neerslag aan de zuidflanken van de Alpen, en over het zuiden van Europa in het algemeen. Lokaal wordt de komende dagen 50 tot zelfs 100 mm neerslag verwacht.

Ook op de heuvels dichter bij huis zal een wit deken ontstaan van enkele cm. Dit zal vooral buiten onze landsgrenzen gebeuren maar mogelijks kan het ook nog wat sneeuwen over de Hoge Venen tegen vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. Veel zou het echter niet mogen voorstellen.

nog meer neerslag

Ook volgende week wordt veel neerslag verwacht over Zuid-Europa. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een uitgestrekte hoogtetrog over West-Europa waarbij aan de voorzijde frequent veel neerslag tot ontwikkeling komt. Tot midden volgende week kan er regionaal in de zuidelijke landen wel zo'n 200 mm neerslag vallen.

woensdag 24 oktober 2012

uitbreiding Severe Weather Blog

Heden start de Severe Weather Blog met test wat betreft het uitbrengen voor meerdaagse waarschuwingen voor overlast door het weer. De waarschuwingen zijn volledig 'impact' gericht. Dit wil zeggen dat niet enkel de meteorologische parameter een rol speelt (bv de hoeveelheid sneeuw), maar vooral wordt gekeken welke impact het weerfenomeen zal hebben op de maatschappij. Externe factoren zoals tijdstip, regio etc spelen dus eveneens een rol.

Er wordt een waarschuwing gegeven voor zowel overlast door de wind (windstoten dus vooral), gladheid (snow) en convectie/onweer (storm). De impact level gaat van groen (geen noemenswaardige problemen), geel (noemenswaardige overlast), oranje (belangrijke problemen verwacht) tot rood (algemeen grote overlast door het weer). Wanneer de tijd ontbreekt om een meerdaagse verwachting te geven, zijn de gevarensymbolen grijs ingekleurd.

De meerdaagse verwachting gaat 3 dagen vooruit, de dag van de verwachting meegerekend.

dinsdag 23 oktober 2012

bijzondere nazomerse periode

Een late nazomerperiode is niet echt abnormaal te noemen, en temperaturen boven 20 worden nog wel eens gehaald eind oktober. Maar dit keer swingen de waarden toch wel de pan uit met gisteren een maximum van 24.5° in Ukkel, bijna een zomerse dag dus! 

De oorzaak moet gezocht worden in verschillende factoren, te beginnen met de sterke zuidelijke aanvoer van lucht uit noordelijk Afrika eind vorige week waarbij zoals u weet een pak Saharrazand onze kant werd uitgewaaid. Deze luchtmassa, met waarden op 850 hPa van 15°, stagneerde vervolgens door hogedrukopbouw in de hoogte en wanneer de zon er vervolgens doorkwam tijdens het weekend en begin deze week, kon het kwik vrijuit gaan naar zowat ongeziene waarden voor deze periode van het jaar. Bovendien zorgt een gesloten kern van hoge druk op 500 hPa voor erg warme lucht in de hoogte en daarbij horende sterke subsidentie waardoor de lucht uitdroogt en tevens adiabatisch opwarmt. De hoogtewaarden op 500 hPa halen zomerse waarden boven 580dam! De scherpe inversie, met op 500m nog waarden tot 20°, zorgt tevens voor zeer hoge maxima over de Ardense toppen waar vandaag lokaal 22° werd gehaald. Ook elders werd in Vlaanderen ruim 22° gehaald. 
Dit is zo'n 9° warmer dan de normale waarde. Des te opvallend is de temperatuursduik eind deze week, waarna we uitkomen bij maxima van zo'n 4° 'onder' de normale waarde. De aangevoerde lucht komend weekend is rechtstreeks polair van oorsprong en het bijhorend koufront geeft een wel erg markante temperatuursgradiënt aan met ten zuiden een temperatuur op 850 hPa van 10° en benoorden waarden onder 0°. Wanneer we de temperatuursduik bekijken tussen nu en vrijdag, dan zien we een bijna ongezien scherpe duik van +15° vandaag naar -5° vrijdag, een duik van maar liefst 20°. Onderstaande EPS grafiek van GFS is er dan ook één om te bewaren...


Vooral noordelijk Europa zal deze eerste echte koudepiek goed voelen met sneeuw van betekenis en bijna permanente vorst. De noordflanken van de Alpen krijgen later op vrijdag en vrijdagnacht een laag sneeuw over zich welke kan oplopen tot 20 à 30 cm. Wij zullen het tegen zaterdag moeten doen die zo'n 14 graden lager liggen dan vandaag!


maandag 22 oktober 2012

Opvallende temperatuurdaling

temperatuursduik

 Er verandert de komende dagen heel wat op de Europese weerkaarten waarbij vooral de temperatuurdsduik opvalt. Het kwik op een hoogte van 850 hPa zakt in amper 3 dagen tijd van +15° vandaag naar -5° tegen donderdag, een verschil van maar liefst 20°!

De luchtmassa welke we vandaag nog in vertoeven is erg warm voor deze tijd van het jaar en kon ons bereiken door de dagenlange zuidelijke stroming. Hiernaast is de TE850 te zien, een graadmeter voor het type luchtmassa en rechtstreeks gekoppeld aan de temperatuur. Zo zien we dat we vandaag nog met waarden zitten tot bijna 50°, wat aangeeft dat de luchtmassa subtropisch is. Op veel plaatsen wordt vandaag de 20 graden grens overschreden bij een zonnige hemel. Waarden begin de 20 eind oktober zijn vrij ongewoon maar het is geenszins de eerste keer.

markant drukpatroon

De oorzaak van deze omslag is de evolutie op de weerkaarten. Over Noord Europa immers zien we een belangrijke drukdaling de komende dagen en uiteindelijk ontstaat er in de hoogte een markante hoogtetrog en nabij IJsland/Groenland een hoogterug. De hoogtetrog is gevuld met met zeer koude lucht met op 500 hPa temperaturen onder -40 graden. Tussen beide druksystemen ontstaat er ook een glijbaan van rechtstreeks polaire lucht en deze luchtmassa zal de Lage Landen tegen vrijdag aanstaande bereiken. Halen we begin deze week nog op veel plaatsen 20 graden en meer, tegen vrijdag is dit amper nog een kille 10 graden ten hoogste! 

Hieronder is een animatie te zien hoe de polaire luchtmassa dezen van het Europese Continent verovert de deze week. Dit zal over de noordelijke landen ook de eerste test zijn voor komende winter want er kan op veel plaatsen aldaar significante sneeuw vallen.


De kansen op sneeuw in de Lage Landen blijft voorlopig beperkt. Daarvoor blijft de luchtdruk te hoog want de koude lucht in de hoogte schuift langs ons voorbij en bereikt ons niet.

zaterdag 20 oktober 2012

Saharazand

Zo erg vaak komt het niet vaak maar abnormaal is het ook weer niet.

Wanneer de stroming langduring zuidelijk is en sterk genoeg waait in de hoogte kan het wel gebeuren dat zand uit de woestijngebieden over Noordelijk Afrika, meer specifiek Saharazand, de landen bereikt over westelijk Europa. Saharazand is niet te vergelijken met de relatief dikke zandkorrels aan onze kusten, Saharazand is uiterst fijn (stof) en wordt dus makkelijk door de wind opgewaaid. 

Vaak gaat dit onopgemerkt voorbij en zijn de concentraties niet zo groot. Maar wanneer de hoeveelheid zand belangrijk wordt en er dan ook nog eens regen valt, dan is het een ander verhaal. Reeds op donderdag werd van deze zandwolk melding gemaakt om een andere blog van mij.

Met de huidige satellieten zijn zaken zoals zand en stof apart te detecteren, zoals op onderstaande reeks te zien is van de MET9 satelliet van Meteosat. Het zand is zichtbaar als een felle magenta kleur.

De eerste tekenen van de omvangrijke maar dense zandwolk tijdens donderdagavond, en wordt opgepikt vanuit het noordoosten van Marokko. De wolk aait tegen die tijd ook al de oostkust van Spanje.


Vervolgens waaiert de stof/zandwolk uit over Frankrijk, al wordt het zicht hierop verstoord door de vele hoge en middelhoge bewolking (rode en okerkleur op het satellietbeeld) 


Tegen vrijdagmorgen bereikt de wolk het zuidoosten van de Benelux en even later wordt zowat gans België bedekt door de wolk (beeld van 11utc).Door de sterke stroming wordt de wolk tegen vrijdagavond al verdreven naar het noorden van Duitsland.


De zuidelijke stroming op hogere niveaus werd veroorzaakt door een persistente en uitgesproken hoogtetrog west van het Europese continent. Vooral door de duur van de stroming en de kracht ervan in de hoogte (let op het feit dat de isohypsen op 850 hPa over West-Europa erg dicht op elkaar liggen) was favoriet voor de advectie van het zand en tevens zeer zachte subtropische lucht uit dezelfde regionen, nl. Noord-Afrika.


De door GFS berekende trajecten op 850 hPa (ca. 1500m hoogte) tonen mooi aan dat de naar ons aangevoerde lucht (blauw lijn) vanuit het grensgebied komt van Marokko en Algerije. 

 Donderdag overdag zien we in de simulatie van het GFS model veel wind staan over het noordoosten van Marokko, aan de voorzijde van de diep uitgezakte hoogtetrog. Er staat tegen de middag een wind van zo'n 25 knopen wat best veel is aldaar. Dit ligt aan de basis van het vele zand in de hogere luchtlagen.

Doordat er in de zuidelijke stroom tevens nog regenzones bevonden werd het zand ook nog eens uitgewassen uit de lucht, dus het zand in de lucht werd met de regendruppels naar beneden gehaald en net dat was goed te zien op o.a. wagens.

Voor de komende dagen kan er nog wel wat zand naar onze contreien worden aangevoerd maar dit zal toch veel minder uitgesproken zijn dan gisteren vrijdag omdat de toevoer van stof uit Noord-Afrika veel beperkter zal zijn en bovendien de stroming minder zuidelijk en minder krachtig zal worden...

Karim Hamid

woensdag 17 oktober 2012

Nazomer op komst...maar niet overal!

Door een diep uitzakkende hoogtetrog ten westen van het Europese continent en de opbouw van een wig over Centraal Europa, wordt er de komende dagen subtropische lucht naar onze streken gestuurd. De warmste lucht bereikt ons tegen het weekend. Echter, een slepende storing over het westen van het land zorgt daar voor veel wolken en perioden van regen. Dit is vandaag en morgen donderdag overigens ook nog het geval voor het centrum van het land.

Maar vanaf vrijdag en zeker in het weekend en waarschijnlijk ook nog begin volgende week is de stroming voldoende gekrompen om over gans het land brede opklaringen te voorzien.

Het nazomerse weer kan al morgen starten in het oosten en over de Ardennen waar reeds brede opklaringen kunnen voorkomen en het kan er lokaal al 19 tot 20 graden worden. In het westen blijft het met 15 graden aanzienlijk koeler.

Ook de dagen daarna klimt het kwik in het oosten vlot tot 20 graden en zelfs erover, bij flink wat zon en geholpen door een vorm van föhn. Ook in het centrum van het land wordt de kaap van 20 vlot bereikt vanaf vrijdag en zeker vanaf zaterdag. Het kwik kan lokaal tijdens het weekend de 22 graden halen. Met veel zon en niet te veel wind geeft dit uitzicht op enkele dagen ideaal najaarsweer. Afhankelijk van waar men zich bevindt start dit dus reeds morgen (oosten/Ardennen) ofwel pas tegen zondag (kustsstreek). Wie de volle buit wil binnenhalen weet dus alvast waar naartoe!

Records zullen waarschijnlijk niet worden gesneuveld (behalve misschien dagrecords maar deze zijn van weinig of geen waarde). Immers, tijdens de 3de decade van oktober is het nog wel eens 22 tot zelfs 23 graden geworden in het Ukkelse. Maar niettemin zijn dat waarden die bijna 10 graden hoger liggen dan we normaal deze tijd van het jaar moeten verwachten.

Weer en verkeer

We zien het elk jaar opnieuw, het aantal km file op de Vlaamse Wegen stijgt gestaag en er lijkt voorlopig niet echt een eind aan te komen. In de grafiek van het Vlaams verkeerscentrum zien we enkel een dip tijdens de economische crisis rond 2008-2009.

Naast het stijgend voortschrijdend gemiddelde zijn er de pieken met uitzonderlijk lange files. Het aantal daarvan stijgt eveneens gestaag en het zijn vooral deze anomalieën die steeds opnieuw voor soms ongeziene chaos zorgen. Diverse oorzaken zijn te bedenken voor deze pieken, waaronder werkzaamheden en ongevallen.    

Maar het zijn vooral slechte weersomstandigheden welke meer en meer voor chaos zorgen. De verkeersdensiteit is tegenwoordig zo sterk geworden dat gewone regen reeds voldoende is om het aantal km file te doen doorschieten. Regen zorgt voor slechtere zichtbaarheden, ander (verkeerd) rijgedrag en daarbij horende ongevallen. Vooral de door het weer veroorzaakte ongevallen zorgen op hun beurt dat de chaos compleet wordt. Regen is tegenwoordig reeds voldoende, maar helemaal loopt het verkeerd als er in de werkweek sneeuw durft te vallen. Gekende historische voorbeelden zijn 10 februari 2010 met ruim 400 km file en de sneeuw van 3 februari eerder dit jaar met zo'n 1200 km file! 

De voorbije jaren zijn we gespaard gebleven van zware mistsituaties, maar ook dit is uiteraard een belangrijke spelbreker voor het wegverkeer. Gelukkig is er een neerwaartse trend overigens van dergelijke dichte en persistente mistsituaties zoals we deze nogal eens kenden voor de jaren '90. Dit zou te koppelen zijn aan de 'schonere' lucht waardoor minder condensatiekernen in de lucht zweven en de mist minder kans maakt.

Het lijkt er trouwens op dat de gemiddelde file-curve van het Vlaams Verkeerscentrum mag herzien worden want vrijwel dagelijks schiet de reële grafiek boven het gemiddelde, en bij regenweer zelfs meestal boven de 'uitzonderlijke' grafiek.  Dit was gisteren het geval en vandaag zal dit niet anders zijn getuige de actuele grafiek rechts...

We mogen vrezen dat het verkeer elk jaar gewoonweg gevoeliger wordt voor afwijkende weerssituaties en dat enkel droog weer met redelijke zichtbaarheden nog tot normaal wergverkeer lijdt. En oja, zelfs dat 'droog weer' is niet helemaal waar, er zij ook nog de venijnige ijs- en rijmplekken waar we stilaan rekening mogen mee houden...

In hoeverre het openbaar vervoer een waardig alternatief is , is maar de vraag. Bij sneeuwval zitten de bussen eveneens vast of raken ze de hellingen niet op, en de trein doet het vaak al weinig beter bij winterweer, want die krijgt tegenwoordig al last van vallende bladeren op het spoor waardoor de locomotief zowaar aan het slippen gaat...

Veel succes gewenst op de weg! 


maandag 8 oktober 2012

Gouden oktoberdagen

We naderen midden oktober, vaak een kantelpunt in het najaar vanaf wanneer echt herfstweer zijn intrede doet en de eerste zware herfststormen ons kunnen bereiken. Maar dat hoeft helemaal niet elk jaar zo te zijn. Evengoed kunnen we mooie najaarsdagen krijgen en tot begin november kan het ronduit aangenaam toeven zijn buiten. Als de zon uitbundig schijnt spreken we deze periode van het jaar van gouden oktoberdagen

Wanneer zo'n periode wat langer aanhoudt spreekt men in het noorden van Amerika van een Indian Summer, maar voor onze streken is deze term weinig zinvol.

Zo'n standvastig mooi najaarsweer kunnen we enkel te danken hebben aan hogedruk op de juiste plaats waarbij wij aanvoer krijgen van landlucht uit het oosten tot zuidoosten of zelfs zuiden. Wanneer de lucht van over de Alpen komt kan een soort föhn effect soms zorgen voor bovennormale maxima. Maar ook zuidelijke luchtmassa's kunnen deze tijd van het jaar nog vrij warme lucht tot bij onze regio stuwen en in uitzonderlijke gevallen is een 25 graden in het centrum van het land nog mogelijk.

Zo ver komt het deze week bijlange niet maar een mobiel hogedrukgebied zorgt deels dinsdag, en ook woensdag en deels donderdag voor brede opklaringen. We kunnen dus met wat moeite spreken over enkele gouden oktoberdagen in het verschiet. Vooral woensdag lijkt een zeer fraaie dag te worden met veel zon en weinig wind waardoor de vrij frisse maxima van 13° al bij al nog aangenaam zullen aanvoelen in de zon.

Minpunt is wel dat de aangevoerde lucht koel is met dauwpunten amper rond een graad of 5. Rechtstreeks gevolg is dat de nachten koel verlopen met in de Ardennen zelfs lokaal kans op een graadje vorst en in de Kempen zal het kwik woensdag- en donderdagmorgen ook niet ver boven het vriespunt uitkomen met kans op een graadje grondvorst.


Men profiteert er best van want vanaf gaat het mis en zorgt een naderende Atlantische trog voor wisselvallige weerkaarten...

dinsdag 2 oktober 2012

herfstweer op komst

We staan aan het begin van een herfstachtige driedaagse, onder invloed van een uitgestrekte hoogtetrog. Aan de zuidflank van deze trog is een sterke straalstroom present en nabij deze jet diepen zich diverse golfjes uit in het polair front.

Min of meer drie actieve golven trekken over de Benelux tijdens de de komende 72 uur en regionaal kunnen er tientallen liter water naar beneden komen en bij tijds staat er een goed voelbare wind. Bovendien blijft het kwik ook achter met vooral op donderdag dagwaarden van amper een graad of 13.

De meeste kans op lokale wateroverlast is aanwezig over de westelijke regio's, vooral op woensdag, maar donderdag valt de meeste regen over de Ardennen.

Onweer bij de golfjes of net erachter is goed mogelijk en vooral bij deze buien zijn flinke winduitschieters mogelijk, opnieuw vooral in het westen. Slechtste papieren voorlopig lijkt het noordwesten van Nederland, met daar ook meeste kans op windstoten woensdag rond 80-90 km/h.

En voor de goede orde: tropische storm Nadine heeft niks met dit slechte weer te maken. Ik zeg het er maar even bij voordat de pers opnieuw deze storm als boeman bestempelt.

Karim Hamid